Čína na čele počtu památek UNESCO

2021-01-31 11:15:42
Sdílej:

Dříve Říše středu, Čung-kuo, dnes Říše památek!

Neuvěřitelných 55 zápisů má Čína na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: 37 kulturních, 14 přírodních a 4 lokality jsou smíšené. Aktuálně se dělí o první místo s Itálií, ale podle počtu památek, o jejichž zápisu do budoucna uvažuje – Čína má ve svém „násypném pytli“ 58 položek, Itálie „pouze“ 41. Čína je jasný premiant Na paty jim pomyslně „šlapou“ Španělsko, Německo a Francie s více než 40 zápisy; těchto pět zemí má téměř pětinu všech světových zápisů, dalších 162 zemí se dělí o „zbývajících“ 872 zápisů; Česko je svými 14 zápisy aktuálně na poměrně lichotivém 21. místě.

Čína sice začala sbírat první bodíky – řečeno sportovní terminologií – až v roce 1987, což bylo stále o pět let dříve než zápis prvních českých památek: historických center Prahy, Českého Krumlova a Telče. Ale následně vsadila vše do zdrcujícího útoku a během dalších let sbírala téměř každý rok bodíky jeden za druhým, často i několik ročně.

Předmětem toho příspěvku však není zaměřit se na výčet a analýzu velmi rozmanitých čínských památek UNESCO - vyzdvihnout některé notoricky známé, mezi které nesporně patří Velká zeď, Zakázané město nebo hliněná armáda prvního čínského císaře – Mauzoleum prvního císaře Čchinů; ta byla ostatně díky putovním výstavám s věrnými replikami vybraných originálů k vidění před pár lety u nás. Český milovník památek zná nesčetné další památky: císařské paláce, skalní města a hory, staré kláštery nebo legendární čínské zahrady, významné pozemní a vodní cesty s historickými městy a přírodními krásami v okolí, atd. atp.

UNESCO však chrání i další méně známé kulturní a přírodní odkazy – biosférické rezervace, Města řemesel a lidového umění, mediálního umění, filmu, designu nebo síť kreativních měst.

Světová síť biosférických rezervací (World Network of Biosphere Reserves)

Sít začala vznikat v 70. letech minulého století jako vědecký program. Mezi její cíle mj. patří sledovat a posilovat vyvážený vztah mezi člověkem a přírodou (chcete-li mezi lidmi a jejich prostředím) z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje v rámci programu Člověk a biosféra.

Aktuálně zahrnuje 686 biosférických rezervací ve 122 zemích světa včetně 21 přeshraničních lokalit. Česko eviduje šest zápisů: Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Krkonoše (s polskou stranou), Dolní Moravu, Šumavu a Třeboňsko. Čína má těchto rezervací 33 - všichni známe oblast Mont Everestu; v Česku prakticky neznámé, ale o to více zajímavé, jsou přírodní rezervace Šen-nung-ťia, Wo-lung se 150 jedinci silně ohrožené pandy velké nebo 2.744 metrů vysoký stratovulkán Pektusan (Bělohlavá hora) na čínsko-severokorejské hranici.

Paměť světa (Memory of the World Programme)

„Lidé na celém světě vytvářejí vzpomínky ve formách, které jsou čím dál méně trvalé - ať už jde o zvukové nahrávky, filmy, videokazety, novinové papíry, fotografie nebo počítačové dokumenty. Je třeba říci, že samotný výstup současného století je pravděpodobně větší než celkový výstup všech předchozích století dohromady; a ironicky a tragicky se ztrácí rychleji než kdykoli předtím. Je to opravdu tragédie, protože v sázce je zaznamenaná vzpomínka na lidstvo.“ říká Dato 'Habibah Zon, generální ředitel Národního archivu Malajsie.

Výbor vyzývá „k uchování cenných archivních a knihovnách fondů a soukromých sbírek jednotlivců takové důležitosti, že, která překračuje hranice času a kultury, odráží rozmanitost jazyků, lidí a kultur po celém světě pro budoucí generace“.

Čínské dědictví zahrnuje 13 položek od starověkých rukopisů literatury, zvukových archívů tradiční hudby, které spravuje Čínská akademie umění v Pekingu, Zlaté seznamy císařských zkoušek, což byl systém zkoušek státní služby v císařské Číně, který začal v dávné čínské mytologii a trval až do roku 1905. Zkoušky sloužily k prověřování uchazečů na různé posty ve státní správě: prvky systému převzaly i některé sousední země – Japonsko, Korea, Vietnam, v roce 1855 podobný testovací systém převzala i britská vláda a Spojené státy americké pro některá vládní místa.

Registr paměti světa České republiky uchovává v Národní knihovně ČR Sbírku středověkých rukopisů české reformace, Sbírku ruských, ukrajinských a běloruských emigrantských periodik z let 1918-1945. Mezi vzácné Libri Prohibiti patří sbírka periodik českého a slovenského samizdatu z let 1948-1989 nebo Archiv Leoše Janáčka.

Pojítkem české a čínské kultury může být Knihovna Čínské akademie čínských lékařských věd Kompendium Materia Medica z 16. století, což je soubor poznatků o terapeutických vlastnostech v té době známé čínské medicíny - uvádí seznam rostlin, zvířat, minerálů a dalších položek, o nichž se věřilo, že mají léčebný účinek.

Aktuálně rejstřík zahrnuje 429 položek Pamětí.

Poznámka autora: čínská cvičení známá pod názvem Čchi-kung se nejen na západě stávají stále populárnější; cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie a přispívá k rozvoji fyzického těla, ale zabývá se také rozvojem mysli. Název označuje praxi ve smyslu různých duchovních učení škol, směrů či náboženství buddhismu nebo taoismu. Autor tohoto článku začíná den zušlechťováním svého těla právě tradičním čínským cvičením, u nás známým pod pojmem tchaj-ťi, které zlepšuje kvalitu života.

Globální geoparky UNESCO

Síť území mezinárodního geologického významu s cílem ochraňovat geologické dědictví planety Země a přispívat k dlouhodobě udržitelnému rozvoji dotčených oblastí

Aktuálně je do sítě zahrnuto 161 geoparků ve 44 zemích převážně z Evropy a východní Asie. Geopark Český ráj byl do evropské sítě geoparků zařazen v říjnu roku 2005 pro širokou škálu geologických fenoménů, archeologických, paleontologických, mineralogických lokalit, jakož i historických památek.

Čína aktuálně eviduje 41 světových geoparků – čtvrtinu celé světové sítě. Známý je třeba Pching-Ťiang v provincii Chu-nan. Pokud vám název nic neřekne, tak vězte, že má nejdelší 330 metrů dlouhý visutý most světa se skleněnou deskou, který se klene ve výšce 180 metrů nad kaňonem… a není v Číně jediný ani první! - adrenalínový skleněný chodník kolem hory Tchien-men visí 1219 metrů nad propastí již deset let.

Jak informoval náš zdroj, jen loni přibyly na tento prestižní seznam dva čínské národní geoparky – Xianxi (Siang-si) a Zhangye (Čang-je)

https://czech.cri.cn/culture/3886/20200709/502699.html

Síť kreativních měst UNESCO (UNESCO Creative Cities Network)

Projekt zahájený v roce 2004 na podporu spolupráce mezi městy, která uznala kreativitu jako hlavní faktor jejich rozvoje měst. Od roku 2019 je v síti 246 měst ze 72 zemí. Síť si klade za cíl podporovat vzájemnou mezinárodní spolupráci s členskými městy a mezi nimi, která se zavázala investovat do kreativity jako hybné síly udržitelného rozvoje měst, sociálního začlenění a kulturní živosti.

Činnost sítě se zaměřuje na sedm kreativních oblastí:

* Města řemesel a lidového umění, kterých aktuálně existuje po celém světě 34

* Města mediálního umění, mezi 13 městy nechybí slovenské Košice nebo čínské Čchang-ša

* Města filmu: mezi 13 městy nalezneme také jeden čínský zápis – největší filmové město světa Čching-tao se svým zábavním komplexem Metropolis

* Města designu – 31 měst, včetně čínského Pekingu nebo Šanghaje a městy Shenzhen nebo Wuhan

* Města gastronomie: z čínského Yangzhou pochází speciální tradiční smažená rýže a vůbec – zdejší jídlo má své specifické aroma, přitažlivou barvu, chuť a vzhled.

V roce 2015 se ve městě uskutečnil pokus o překonání předchozího světového rekordu, který drželi Turci v přípravě smažené rýže – 300 kuchařů vyrobilo 4 191 kilogramů zdejší smažené rýže Yangzhou, rekord pro wice tehdy nepadl,… ale kdo ví, kdy příště?

Zdejší historická tradiční čajovna Fuchun z roku 1885 se pyšní řadou ocenění vč. nejvyššího - v roce 2008 byla zapsána na seznam nehmotného dědictví UNESCO.

* Města hudby: patří mezi ně od roku 2017 i Brno, město, které se svým okolím vychází z bohaté hudební tradice moravského folkloru s ambicí stát se pro turistiky ještě přitažlivější destinací. Za kandidaturu města se postavila i světová česká pěvkyně Magdalena Kožená.

* Města literatury: Praha získala tento prestižní titul v roce 2014 a v loňském roce také, byť jen virtuálně, výroční zasedání hostila. Síť aktuálně sdružuje 39 měst po celém světě, mj. i východočínský Nanking. O zdejším masakru Japonců na civilním obyvatelstvu bývalého hlavního města Číny natočilo několik zemí dokumentární nebo válečnou verzi filmů.

Miroslav Hrdlička