Objevte starověké vesnice

2021-02-08 18:14:03
Sdílej:

Autor: Yang Feiyue (Jang Fej-jüe) / China Daily

Program se snaží posílit venkovskou ekonomiku podporou kulturní a historické přitažlivosti venkovských oblastí mezi mladými turisty, uvedl Yang Feiyue.

Ve čtvrtek byl v hlavním městě zahájen program na oživení venkovských oblastí a využití jejich kultury a cestovního ruchu.

Program s názvem Objevte starověké vesnice je veden Čínskou akademií kulturních památek a bude nabízet podporu plánování, marketingu a publicity pro ochranu a rozvoj tradičních vesnic akreditovaných ústřední vládou, zejména ve střední a západní části země.

Staré město Dayan (Ta-jen) ve městě Lijiang (Li-ťiang) v provincii Yunnan, obě tato místa jsou známá svým bohatým kulturním dědictvím. Fotografii poskytl deník China Daily

Staré město Dayan (Ta-jen) ve městě Lijiang (Li-ťiang) v provincii Yunnan, obě tato místa jsou známá svým bohatým kulturním dědictvím. Fotografii poskytl deník China Daily

Očekává se, že program bude trvat dva roky a bude sloužit nejméně 50 vesnicím po celé zemi.

Odborníci se domnívají, že tradiční vesnice oplývající bohatou historií a kulturní krajinou jsou největším dědictvím čínské zemědělské civilizace.

Tradiční vesnice budou hrát důležitou roli při vytváření modelu rozvoje „dvojího oběhu“ (očekává se, že se domácí a zámořské trhy budou navzájem posilovat, přičemž první bude fungovat jako hlavní opora), při úpravách vztahů mezi městem a venkovem a při posilování čínského kulturního dědictví, řekl Shan Jixiang (Šan Ťi-siang), vedoucí Čínské akademie kulturních památek a bývalý ředitel Palácového muzea.

„Kulturní dědictví by již nemělo být zamčené ve skladišti, ale mělo by se vrátit do života lidí,“ řekl Shan.

„Pouze tím, že umožníme lidem, zejména mladým lidem, zažít kouzlo tradičních vesnic a jejich kulturní dědictví, rozvine se u nich vášeň a iniciativa k jejich ochraně a skutečně si uvědomí dědictví čínské kultury,“ dodal Shan.

K dnešnímu dni má země přibližně 6.800 akreditovaných tradičních vesnic a mnoho z nich čelí výzvám.

Sídlo rodiny Qiao (Čchiao) v severočínské provincii Shanxi (Šan-si). Fotografii poskytl deník China Daily.

Sídlo rodiny Qiao (Čchiao) v severočínské provincii Shanxi (Šan-si). Fotografii poskytl deník China Daily.

„V současné době existují v tradičních vesnicích různé problémy, jako je úbytek obyvatel, chátrající budovy, stárnoucí zařízení a nedostatek informací a financování,“ uvedl Zheng Guozhen (Čeng Kuo-čen), místopředseda Čínské akademie kulturních památek, a dodal, že jim chybí zejména rozvoj témat a projekty, které sledují aktuální trendy a poptávku na trhu.

Program Objevte starověké vesnice je zaměřen na to, aby ukázal venkovskou krásu přírody, lidstva a historie a pomohl urychlit jejich rozvoj, řekl Zheng.

Čína dosáhla historických úspěchů při vymýcení absolutní chudoby. Dále bude země všestranně prosazovat revitalizaci venkova s historickým posunem zaměření na práci související se zemědělstvím, venkovskými oblastmi a zemědělci.

Je třeba vyvinout úsilí na podporu efektivity a kvality zemědělského odvětví, k tomu, aby venkovské oblasti byly vhodné k životu a práci, a zajistit, aby byli zemědělci bohatí, podle každoroční ústřední konference o práci na venkově v zemi, která se konala koncem prosince.

Země urychlí rozvoj venkovského průmyslu, aby zemědělcům přinesla více výhod, posílila intelektuální a morální standardy, zabránila znečištění ve venkovských oblastech a kontrolovala ho, urychlila reformy v klíčových odvětvích ve venkovských oblastech, upřednostnila výstavbu zařízení venkovské infrastruktury, usnadnila integrovaný rozvoj měst a venkova a zlepšila správu venkova.

D.