Rozvoj cestovního ruchu zvyšuje životní úroveň

2021-06-18 20:13:14
Sdílej:

Autor: Cui Jia (Cchuej Ťia) a Mao Weihua (Mao Wej-chua) / China Daily

Čínská Ujgurská autonomní oblast Xinjiang (Sin-ťiang) je známá svými přírodními krásami a je pro mnoho lidí turistickou destinací snů pro dovolenou.

Proto bude Xinjiang nadále rozvíjet svůj turistický ruch, aby přilákal více návštěvníků, a rozvinul toto odvětví jako pilířový průmysl na podporu regionálního rozvoje.

V roce 2019 přijal Xinjiang rekordních 200 milionů turistů poté, co vstoupila v platnost opatření na udržování sociální stability, uvedl předseda Ujgurské autonomní oblasti Shohrat Zakir. Dodal, že i přes vypuknutí epidemie COVID-19 přijal Xinjiang vloni 158 milionů turistů.

Podle 14. pětiletého plánu (2021-2025) se očekává, že do roku 2025 dosáhne počet návštěvníků 400 milionů.

Návštěvníci autonomní oblasti, která pokrývá šestinu čínského území, jsou ohromeni řadou přírodních krás, jako jsou stepi, pouště, zasněžené hory, horská jezera a další. Často se říká, že v Xinjiangu lze najít všechny druhy přírodních scenérií kromě výhledu na moře.

Na snímku je pohled na jezero Kanas, které se nachází v údolí Altaj v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Sin-ťiang) na severozápadě Číny. [Fotografii poskytl deník China Daily]

Na snímku je pohled na jezero Kanas, které se nachází v údolí Altaj v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang (Sin-ťiang) na severozápadě Číny. [Fotografii poskytl deník China Daily]

Návštěvníci mohou také zažít kultury různých etnických skupin v regionu. Xinjiang je rozdělen horami Tianshan (Tchien-šan) a životní styl mezi severem a jihem se výrazně liší.

Na severu se turisté mohou toulat po pastvinách na koních. Na jihu mohou začít svůj den pitím šálku čaje se členy ujgurské etnické skupiny v místních čajovnách.

Xinjiang je od dob starověké Hedvábné stezky místem setkávání různých kultur. Výsledkem je, že je domovem 14 etnických skupin, včetně Ujgurů, Kazachů, Kyrgyzů, Tádžiků, lidí Hui (Chuej) a Hanů (Chan).

Regionální vláda si klade za cíl udělat z jižní oblasti Xinjiangu turistickou destinaci, která bude prezentovat dědictví a etnickou kulturu starověké Hedvábné stezky. Současně bude budovat turistické klastry v pohoří Altaj v severním Xinjiangu, v pohoří Tianshan a v příhraničních oblastech.

Vláda bude také pokračovat v podpoře cestovního ruchu během zimy, což je pro návštěvníky tohoto regionu tradičně období mimo sezónu.

Všečínské shromáždění lidových zástupců (VSLZ) v autonomní oblasti Xinjiang 27. května schválilo regionální nařízení na podporu cestovního ruchu. Nařízení, které vstoupí v platnost 1. července, si klade za cíl vyřešit klíčové problémy, které brzdily rozvoj cestovního ruchu.

„Nařízení může pomoci Xinjiangu, který je bohatý na zdroje cestovního ruchu, stát se místem turistického ruchu, což podpoří sociální a ekonomický rozvoj,“ řekl Zhang Jie (Čang Ťie), vedoucí oddělení pro regionální kulturu a cestovní ruch.

Až donedávna nebyly dostatečné finanční prostředky na výstavbu infrastruktury související s cestovním ruchem, zejména s veřejnými službami. Nová nařízení však vyžadují, aby vlády na úrovni krajů a okresů vyčlenily zvláštní roční finanční prostředky na výstavbu a údržbu související infrastruktury.

Nařízení rovněž podporuje místní vlády, aby předložily dlouhodobé plány projektů na rozvoj cestovního ruchu.

Zhang také poukázal na to, že jakmile bude plán schválen, nesmí být změněn, pokud nenastanou zvláštní okolnosti.

Na snímku je pohled na starobylé město Jiaohe (Ťiao-che) v prefektuře Turfan v autonomní oblasti Xinjiang. [Fotografii poskytl deník China Daily]

Na snímku je pohled na starobylé město Jiaohe (Ťiao-che) v prefektuře Turfan v autonomní oblasti Xinjiang. [Fotografii poskytl deník China Daily]

Zhang dodal: „Důležité je, že nařízení zdůrazňuje velký význam ochrany životního prostředí během rozvoje projektů cestovního ruchu.“

V minulosti byl Xinjiang často považován za „odlehlou oblast“, ale zlepšení dopravní infrastruktury znamená, že region je nyní lépe spojen s jinými částmi Číny po silnici, vysokorychlostní železnici a leteckých linkách. To znamená, že cestování do Xinjiangu je nyní jednodušší než kdy jindy.

Dopravní infrastruktura v Xinjiangu byla také výrazně zlepšena a všechna města jsou nyní spojena dálnicemi.

Stavba nové dálnice spojující severní prefekturu Altaj s Urumči, hlavním městem autonomní oblasti, bude dokončena v letošním roce. Jde o první dálnici postavenou přes poušť v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang.

Xinjiang plánuje další zvýšení investic do klíčové dopravní infrastruktury, včetně dálnic a letišť, do roku 2025.

„Nepřetržité úsilí o investice do této infrastruktury v posledních pěti letech poskytlo silnou podporu pro rozvoj Xinjiangu a vedlo k hlubokým změnám jak městských, tak venkovských oblastí,“ řekl Shohrat, regionální předseda.

Xinjiang si také klade za cíl vybudovat dálniční síť kolem Tarimské pánve a propojit města a kraje v jižní části autonomní oblasti a podpořit místní rozvoj.

Očekává se, že délka celkové dálniční sítě dosáhne do roku 2025 celkem 10 tisíc kilometrů ze současných 5.500 kilometrů.

Zlepšení podmínek silničního provozu a lepší propojení povzbudily více lidí, aby cestovali autem nebo rekreačním vozidlem.

Tento faktor vedl regionální vládu k návrhu více tras vhodných pro silniční výlety a k budování více parků pro obytné vozy, aby vyhověla potřebám silničního cestování.

D.