Úzká ulička, ale široká mysl

2021-12-14 10:27:19
Sdílej:

Zdroj: tisková agentura Nová Čína / Xinhua

Asi dva metry široká ulička s názvem Liuchixiang (Liou-čch´-siang) ve východočínské provincii Anhui (An-chuej) nyní přitahuje mnoho návštěvníků. Ulička v sobě skrývá starodávný příběh zdejších dvoudomácností, který živě vyjadřuje podstatu tolerance a míru, která je v Číně velmi vysoce ceněna.

Během období vlády císaře Kangxi (Kchang-si) v dynastii Qing (Čching, 1644-1911) dostal ministr vlády Zhang Ying (Čang Jing) dopis od své rodiny ze svého rodného kraje Tongcheng (Tchung-čcheng) v provincii Anhui.

Z dopisu se Zhang dozvěděl, že se jeho rodina pohádala se svým sousedem Wu kvůli hranici domů. Místní soud měl problémy s vynesením konečného verdiktu, protože obě rodiny se v Tongcheng těšily vysoké prestiži.

Ulička Liuchixiang (Liou-čch´-siang) v provincii Anhui (An-chuej) ve východní Číně v sobě skrývá starodávný příběh zdejších dvou domácností, který živě vyjadřuje podstatu tolerance a míru, která je v Číně velmi vysoce ceněna. [Fotografie: tisková agentura Nová Čína / Xinhua]

Ulička Liuchixiang (Liou-čch´-siang) v provincii Anhui (An-chuej) ve východní Číně v sobě skrývá starodávný příběh zdejších dvou domácností, který živě vyjadřuje podstatu tolerance a míru, která je v Číně velmi vysoce ceněna. [Fotografie: tisková agentura Nová Čína / Xinhua]

Zhangova rodina napsala dopis v naději, že Zhang je vysoce postavený úředník v císařském paláci, adokáže donutit rodinu Wu, aby se podvolila jejich požadavkům.

Zhang však napsal báseň, ve které uvedl: „Psaní dopisu z domova do takové dálky, jen kvůli zdi. Všechen ten povyk pro jeden nebo dva metry. Při pohledu na Velkou čínskou zeď o délce tisíců kilometrů. Její stavitel císař Qinshihuang (Čchin-š´-chuang) už tu dávno není.“

Jeho odpověď osvítila členy rodiny, protože zeď je pouze dočasná stavba. Důležité jsou blízké vztahy sesvými sousedy.

Proto se rozhodli posunout svou zeď asi o metr dozadu pro svého souseda. Na druhé straně byla rodina Wu hluboce zasažena jejich velkorysostí a při budování své zdi ustoupila o další metr zpět. Mezi domy tak vznikla asi dva metry široká úzká „ulička“.

O více než 30 let později, v moderní Číně, se Tongcheng stal národním historickým a kulturním městem. Vprohlášení z 12. listopadu to uvedla čínská Státní rada.

Ze všech cenných historických památek ve městě je úzká ulička jednou z nejznámějších atrakcí. Slouží jako osvěta, inspiruje lidi k dodržování veřejné morálky a k úctě k harmonii, zejména ve sporech a konfliktech.

Mnoho místních lidí stále žije v malých domech vedle sebe a sdílejí zdi se svými sousedy. Nevyhnutelné problémy, jako je hluk a rozdělení odpovědnosti, pokud jde o rozbitou zeď, jsou samozřejmostí.

Zhang Yun (Čang Jün), stranický tajemník komunity Liuchixiang, také potomek Zhang Yinga, čerpá z moudrosti svého předka při zprostředkování takových každodenních sporů.

„Dobrý soused je lepší než bratr daleko. Vždy cituji prastarý příběh svého předka, abych je přesvědčil, aby udělali jeden pro druhého kompromisy,“ řekl Zhang Yun.

Zhang Yun, který má na starosti komunitu s asi 7 tisíci obyvateli, řeší minimálně dva spory měsíčně, včetně hádek, rodinných a manželských sporů, demolice domů a podobně.

V celém městě Tongcheng bylo letos zatím vyřešeno více než 2.400 sporů. Asi 98 procent je úspěšně zvládnuto díky přednostem skromnosti a harmonie zakotvených v místní kultuře.

„Může to být plýtvání časem i energií, pokud se malý případ dostane k soudu. Mnoho sporů může být potlačeno v zárodku, pokud člověk o krok ustoupí,“ řekl Zhang.

„Vím, že je těžké udělat ústupek, zvláště když máte pocit, že máte pravdu. Ale pokud správná strana může trochu ustoupit, tak druhá strana to může jednou oplatit jinou formou,“ dodal Zhang.

Snášenlivost a harmonie, které se v zemi dlouho otevřeně ctí, jsou patrné i v bilaterálních vztazích mezi zeměmi.

Čína zdůrazňuje mír, harmonii a soužití již více než 5 tisíc let. Čína byla vždy budovatelem světového míru, přispěvatelem ke globálnímu rozvoji a obráncem mezinárodního řádu.

Čína jako první navrhla budování společenství osudu lidstva, které se stalo praporem pro vedení trendu doby a lidského pokroku. Čína také prorazila novou půdu svým diplomatickým úsilím uprostřed hlubokých globálních změn a proměnila krize v příležitosti uprostřed nestálosti.

Vzájemný respekt, mírové soužití a oboustranně výhodná spolupráce jsou nyní považovány za zásadní principy mezinárodních vztahů v nové éře.

Příběh o úzké uličce byl často citován čínskými vůdci při řešení mezinárodních sporů, řekl Ye Xin (Jie Sin), ředitel městského muzea.

„Opravujeme staré domy na obou stranách uličky. Nejen kvůli lepšímu zachování historické památky, ale také kvůli tradiční čínské kultuře, kterou ulička představuje,“ řekl Ye.

D.