Petr Drulák: Jak vidím optimální uspořádání střední Evropy

2022-06-13 18:25:05
Sdílej:

Jak vidím optimální uspořádání střední Evropy

a její roli v historickém kontextu vývoje celé Evropy a Evropské Unie

Prof. Petr Drulák, bývalý první náměstek ministra zahraničních věcí ČR:

Otázka střední Evropy je poměrně aktuální, protože, tak jako v jiných částech světa, ve střední Evropě si klademe otázku, jak nejlépe skloubit propojování, které je nutné z ekonomických, strategických a dalších důvodů, mezinárodní propojování s potřebou vlastní identity, svébytnosti, autonomie. A před takovými dvaceti lety jsme si mohli myslet, že tyto otázky jsou definitivně vyřešeny naším vstupem do Evropské Unie, naším vstupem do NATO, nicméně tyto otázky se opakují pořád, protože vnější kontext se mění. A Evropská Unie a NATO jistě naplňují řadu našich potřeb, některé ale nenaplňují úplně a s tím měnícím se světem si musíme sami říci, jak chceme dále postupovat, a proto se nabízí otázka, jak se lépe organizovat v tom středoevropském kontextu. Je to otázka do určité míry strategická. Je to otázka, kdo tedy do střední Evropy patří. Už dnes je zřejmé, že střední Evropa je širší než pouze 4 Vyšegrádské státy. Zahrnuje také zcela jistě Rakousko, zahrnuje část Balkánu a k této strategické otázce patří i to, co by měla střední Evropa dělat, jestli by se měla sama pokoušet o vytváření vlastních obranných struktur. Myslím si, že je to na pořadu dne toto téma. Mimo strategické otázky je to otázka hodnot, protože střední Evropa se často střetává s některými trendy, progresivistickými trendy, které přicházejí ze Spojených států, ze západní Evropy, které jsou spojeny s něčím, co my považujeme za excesy. Kdy vlastně tolerance vůči jiným formám sexuality, tolerance vůči dalším společenským jevům se mění v to, že tyto jevy se stávají normou. Už to není otázka tolerance, ale stává se z toho příklad, který všichni ostatní musí následovat. A tyto hodnotové války, kulturní války, budou podle mého názoru čím dál tím častější a my jako středoevropané si musíme říci, jestli máme nějaký rámec, který nám dokáže se postavit těmto vlivům. A pak je to i otázka ekonomické spolupráce. Protože střední Evropa, pokud má fungovat, musí být schopna vytvořit ekonomický prostor zejména v oblasti infrastruktury, dopravního propojení, propojení nejrůznějších sítí, protože jsou to sousedé. A tato propojení jsou naprosto přirozená mezi sousedskými zeměmi.

Karel Pravda, zvláštní korespondent CMG v Praze