Svět knihy Praha 2022

2022-06-17 17:27:50
Sdílej:

Již 27. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2022 proběhl od 9. do 12. června na pražském Výstavišti. Návštěvníci zmíněného festivalu se měli možnost seznámit s literární tvorbou řady zemí, veletrh knih ale nezapomněl ani na české autory.

V tomto ročníku knižního festivalu Praha přivítala 416 vystavovatelů a 746 účinkujících z 33 zemí světa. Zeptali jsme se české studentky i koordinátorky zajímavého knižního projektu, jaké pocity si odnášejí z letošního Světa knihy.

Dominika Ječmínková, čtenářka z Olomouce:

Co pro vás znamená kniha?

DJ: Kniha pro mě znamená oproštění se od reality a hlavně možnost odpočinout si od každodenního shonu, se kterým se setkáváme ve škole, v práci a podobně.

Jaký je váš nejoblíbenější autor?

DJ: Mojí nejoblíbenější autorkou je americká spisovatelka Sarah J. Mass, která napsala Skleněný trůn, který patří vlastně mezi moje nejoblíbenější série knih.

Kde nejraději čtete knihy? Doma, nebo třeba v parku?

DJ: Občas na zahradě. Ale záleží také na počasí.

Uvedla jste, že kniha oprošťuje člověka od stresu. Které kapitoly vás v knížkách dokáží nejvíce nadchnout? Kapitoly, které pojednávají o přírodě, nebo třeba o mezilidských vztazích a podobně?

DJ: Ano, o mezilidských vztazích. Velice často mě zaujme zápletka mezi dobrem a zlem, také vtipné pasáže, u kterých se můžu zasmát.

Který z českých autorů vás nejvíce zaujal?

DJ: Mám velmi ráda spisovatele Karla Čapka. Nevnímám ho příliš jako aktuálního autora, spíše jako povinnou četbu k maturitě. Mám ráda jeho díla, jako třeba knihu R.U.R., což je vlastně rozbor vývoje robotů, jaký je tam vlastně vztah mezi lidmi a roboty, jak se vlastně to celé drama zvrtne.

Není v tom Čapkova aktuálnost, v tom, že žijeme stále více v přetechnizovaném světě?

DJ: Ano. Čapek začal s tím slovem robot. A teď žijeme ve světě, kde jsou roboti čím dál, tím více rozšíření.

Jakoby byli roboti stále mocnější nad lidmi, kteří jsou nedokonalí?

DJ: Přesně tak. A může se toto až zvrtnout v tom, že může nastat úplně stejná situace, jako v té knize Karla Čapka. My nebudeme a budou tady na světě jen roboti.

Děkuji za krátký rozhovor a přeji vám úspěch u maturitní zkoušky.

DJ: Děkuji, maturitu už mám za sebou.


Pavlína Dubská, koordinátorka knižního projektu

Jak byste charakterizovala knižní tvořivou dílničku?

PD: Jsme nezisková organizace Mezi námi a máme několik programů. A tady ke Světu Knihy se tematicky hodí nejvíce program s názvem Přečti. Jedná se o program, kdy senioři dobrovolně chodí každý týden číst dětem do škol pohádky. Mají k tomu i kurzy rétoriky, které také pořádáme formou poutavého čtení. Tyto kurzy zvyšují povědomí dětí o starší generaci, také posilují mezigenerační vazby, které se v poslední době podle našeho názoru v současné společnosti vytrácejí. Zkrátka, podporujeme propojování generací. To je ústřední myšlenka našeho projektu.

Kniha se tedy stala prostředníkem mezi starší a mladou generací, viďte?

PD: Dá se to tak říct. V programu Přečti, kdy se chodí číst dětem, kniha hraje hlavní roli.

Kdo má knihy podle vašeho názoru raději? Starší generace, nebo mladí, ze kterých se teprve začínají stávat čtenáři?

PD: Co se týká obecné společenské prospěšnosti, tak rozhodne kniha má pro děti i dnes obrovský význam. Senioři si připomenou svá dětská léta a mají pocit potřebnosti a užitečnosti. Děti si zase rády poslechnou třeba pohádku, a to z úst někoho, koho to opravdu baví, kdo mezi děti chodí cíleně a kdo si dokáže s dětmi užít společně stráveného času.

Děkuji za rozhovor.

Radovan Rybák, zvláštní zpravodaj CMG v Praze