62 zemí učinilo společné prohlášení na podporu čínské ochrany lidských práv

2021-10-22 14:26:38
Sdílej:

Dvaašedesát zemí učinilo společné prohlášení na podporu čínské podpory a ochrany lidských práv na třetím výboru 76. zasedání Valného shromáždění OSN.

Kuba učinila prohlášení jménem 62 zemí, které podporují čínskou cestu rozvoje lidských práv vhodnou pro její národní podmínky a staví se proti jakémukoli zasahování do vnitřních záležitostí Číny ve jménu lidských práv.

Společné prohlášení zdůraznilo, že respekt k suverenitě, nezávislosti a územní celistvosti států a nezasahování do vnitřních záležitostí suverénních států představuje základní normy mezinárodních vztahů.

Prohlášení dodalo, že záležitosti související s Hongkongem, Xinjiangem (Sin-ťiang) a Tibetem jsou vnitřní záležitosti Číny, do kterých nesmí zasahovat žádné vnější síly.

Společné prohlášení znovu vyjádřilo podporu čínské implementaci politiky „jeden stát, dva systémy“ ve Zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

Společné prohlášení uvádí, že všechny strany by se měly řídit cíli a zásadami Charty OSN a zásadami univerzality, nestrannosti, objektivity a neselektivity.

Všechny strany by také měly respektovat právo lidí z každého státu nezávisle si zvolit svou cestu rozvoje lidských práv v souladu se svými národními podmínkami a přistupovat ke všem lidským právům se stejným důrazem.

Prohlášení vyzývá všechny státy, aby podporovaly multilateralismus, solidaritu a spolupráci a podporovaly a chránily lidská práva prostřednictvím konstruktivního dialogu a spolupráce.

Prohlášení zdůraznilo, že 62 zemí je proti politizaci lidských práv a dvojím standardům.

Země se také postavily proti nepodloženým obviněním proti Číně z politické motivace nebo na základě dezinformací a proti zasahování do vnitřních záležitostí Číny pod záminkou lidských práv.

Jia