Keňský učence: Čína ukazuje světu, že vymýcení chudoby není nemožné

2021-10-22 14:29:51
Sdílej:

Dne 17. října místního času publikoval vedoucí keňského think-tanku „South-South Cooperation“ (Spolupráce Jih-Jih) a vědec Stephen Ndegwa komentář v keňském magazínu „STAR“, v němž vysoce hodnotí úspěchy Číny ve zmírňování chudoby. Věří, že správné vedení Komunistické strany Číny, touha čínského lidu po lepším životě a nezdolná vůle překonat všechny obtíže a výzvy na cestě vpřed jsou hlavními důvody úspěchu Číny při vymýcení absolutní chudoby a poskytují cenné zkušenosti pro další rozvojové země.

V článku se uvádí, že pod vlivem faktorů, jako je epidemie nového koronaviru a změna klimatu, počet extrémně chudých lidí ve světě roste. Očekává se, že počet extrémně chudých lidí letos dosáhne 150 milionů, z nichž většina se objeví v jižní Asii a subsaharské Africe. Důvodem této situace je, že tvůrci politik v dotčených zemích dlouho ignorovali požadavky chudých lidí a ekonomický model shora dolů se stal stále více neúčinným.

Článek věří, že nedávno vydaná čínská Bílá kniha „Čínská všestranně mírně bohatá společnost“ obsahuje tajemství úspěchu při vymýcení chudoby, tedy komplexní rozvoj, tvrdou práci a sdílenou prosperitu. Od reformy a otevírání se, pod silným vedením Komunistické strany Číny, bylo 770 milionů čínských venkovských lidí vymaněno z chudoby. Čínská populace vymaněná z chudoby představovala 70 % celosvětové populace vymaněné z chudoby ve stejném období. Čína dosáhla cíle Agendy OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 v oblasti snižování chudoby o 10 let dříve, než bylo plánováno. Čína významně přispěla ke snížení chudoby ve světě. Úspěšná čínská zkušenost poskytuje užitečnou referenci pro ty země, které hledají nezávislý a rychlý rozvoj, a také široké rozvojové příležitosti pro jiné země. Musíme se od Číny poučit, pevně věřit, že nerovnost není nevyhnutelným vývojovým trendem lidské společnosti, a snažit se vytvořit systém, který nenechá nikoho zaostávat.

Jia