Kopie čínského pavilonu krášlí zámecký park ve Slavkově u Brna

2021-11-16 12:09:43
Sdílej:

Pokud budete mít někdy cestu na jižní Moravu, navštivte i Slavkov u Brna, protože v rozlehlé zámecké zahradě zdejšího barokního zámku se můžete kochat skutečným architektonickým skvostem – věrnou kopií dřevěného čínského pavilonu. V roce 2020 byla tato jedinečná stavba kompletně zrenovována. Zmíněný pavilon z 80. let 18. století, který se nacházel ve spodní části tohoto zámeckého parku, byl v Česku vůbec jediný, který byl postaven celý ze dřeva a řadil se tím mezi unikátní památky. V devadesátých letech minulého století sice byly snahy o jeho záchranu, bohužel se však z níže uvedených důvodů nedotáhly do zdárného konce.

Replika čínského pavilonu ve Slavkově u Brna je ozdobou zámeckého parku.

Replika čínského pavilonu ve Slavkově u Brna je ozdobou zámeckého parku.

Původní celodřevěná, celorepublikově unikátní stavba tehdy byla ve velmi špatném stavu, rozsah poškození původního pavilonu znemožňoval podle odborníků jeho restaurování a stavba musela být těžkou technikou stržena. Po dohodě s památkáři vyrostla na stejném místě její přesná a velmi zdařilá replika. Čínský altán nyní slouží návštěvníkům zámku Slavkov u Brna jako místo nejenom k odpočinku a relaxaci, ale také jako originální zákoutí k pořádání svatebních obřadů, koncertů vážné hudby, pikniků a podobně. Tím se pavilonu de facto navrátil jeho původní smysl, kdy v minulosti dlouhá léta sloužil jako zátiší pro zámecké obyvatele a návštěvníky přilehlého zámku.

Před časem, a to při rozebírání původní konstrukce, našli stavbaři v ozdobné amfoře na střeše čínského altánu měděnou schránku s historickými dokumenty. Nedávno ji do střechy obnoveného pavilonu uložili zpátky, obohacenou o nové vzkazy pro příští generace. Schránka podle informací památkářů obsahovala dokumenty z 90. let z tehdejšího historického muzea, byla podrobně prozkoumána a po doplnění o informace ze současnosti navrácena zpátky, aby jednou posloužila jako odkaz a informační zdroj o naší současnosti pro naše potomky.

„Měděný tubus je opravdu úzký, ale snažili jsme se tam dostat co nejvíce informací,“ uvedla nedávno v médiích mluvčí slavkovského zámku Veronika Slámová s tím, že v tubusu jsou nejenom informace o nouzovém stavu v souvislosti s koronavirovou epidemií, ale i největší symbol dnešní doby, tedy ručně ušitá rouška.

Klidná místa k rozjímání a meditaci jsou důležitou součástí našich životů.

Klidná místa k rozjímání a meditaci jsou důležitou součástí našich životů.

Věrná kopie čínského altánu se stala součástí velkoryse laděného projektu, který zahrnoval opravu zámecké zdi, na který město získalo evropskou dotaci. Oprava zdi stála podle ekonomů i samotných památkářů pořádnou sumu, konkrétně se jednalo o 50 milionů korun a altán byl postaven za 2 miliony.

Historička zdejšího zámku Vladimíra Zichová nedávno v médiích uvedla, že jedinečnost původního pavilonu byla mimo jiné v tom, že altán byl postaven celý ze dřeva. „Kvůli velkému poškození tak bylo rozhodnuto o zhotovení věrné repliky zhotovené nejen podle původních prvků, ale také podle dochovaných fotografií z konce 19. století. Některé původní prvky, jako například kamenné základy nebo kování, restaurátoři obnovili a použili,“ upřesnila historička s tím, že dřevěnou stavbu původně doplňoval na druhé straně parku takzvaný palazor, tedy voliéra, která se do dnešních dnů bohužel nedochovala.

Původní čínský pavilon pocházel z poslední čtvrtiny 18. století. Byl vybudován jako nedílná součást zámeckého barokního parku – jako jedna ze dvou staveb postavených symetricky podle středové osy parku. Do dnešních časů se „dochovala“ pouze tato kopie altánu, protější stavba, tedy zmíněný palazor, neboli také deštník, využívaný jako voliéra, je však navždy ztracena.

Je zřejmé, že se jedná o zcela výjimečnou stavbu, a to v rámci celé České republiky, protože u nás jednoduše neexistuje jiná dřevěná stavba tohoto typu, navíc z 18. století. Obdobu snad můžeme spatřovat v čínských pavilonech v zámeckém parku v Krásném Dvoře v okrese Louny, o kterém jsem psal nedávno zde https://czech.cri.cn/communication/3888/20210806/693781.html, nebo v čínském pavilonu z roku 1820, který se nachází na pražském Smíchově, a to v areálu usedlosti Cibulka, o kterém jsem psal zde https://czech.cri.cn/travel/3885/20210610/674838.html.Oba altány však nejsou dřevěné, ale zděné. V současné době se tyto čínské pavilony také restaurují. Pojďme se nyní podívat k baroknímu zámku.

Ten stojí na vyvýšenině, konkrétně na místě románské tvrze ze začátku 13. století, která náležela řádu německých rytířů. V majetku rodu Kouniců byl nejprve koncem 16. století postaven renesanční zámek, který byl barokně přestavován v období od 90. let 17. století až do roku 1752, architekty Domenicem Martinellim a Ignácem Valmagginim. Rekonstrukce zmíněného zámku probíhala v 70. letech minulého století a v letech 2004 až 2012.

Barokní zámek Slavkov u Brna se zapsal do historie tím, že v něm bylo uzavřeno příměří po bitvě u Slavkova v roce 1805.

Barokní zámek Slavkov u Brna se zapsal do historie tím, že v něm bylo uzavřeno příměří po bitvě u Slavkova v roce 1805.

Zámek ve Slavkově u Brna tvoří dominantu středu města a městské památkové zóny vyhlášené roku 1990 a proslavil se zejména tím, že na něm bylo uzavřeno příměří po známé bitvě u Slavkova roku 1805. Za zámkem se táhne úzká obdélníková zahrada (15hektarů), která je zdobená mimo jiné 47 plastikami. Z velké části se jedná o postavy antických bájí, autorem jedné z nich je italský sochař Giovanni Giuliani a další je od rakouského umělce Ignáce Lengelachera. V zámecké zahradě rostou podle zpráv botaniků také vzácné dřeviny, jako napřiklad dřevořec trojtrnný, katalpa, zerav, ořešák černý či nahovětec kanadský a další. Přímo před zámkem stojí mohutná budova klasicistního kostela Vzkříšení Páně a středověká radnice. Z bývalé přilehlé židovské čtvrti se dochovalo několik domků a novorománská synagoga. U hřbitova je k vidění nevelký pozůstatek městských hradeb.

Zmíněný zámecký park tvoří nedílnou součást celého zámeckého areálu a patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na území Moravy. Podle mojí vlastní zkušenosti – navštívil jsem Slavkov koncem léta 2021, se skutečně jedná o vhodné místo k aktivnímu odpočinku. Zdařilá kopie čínského pavilonu citlivě dolaďuje celkový ráz krajiny a vytváří romanticky působící místo, které každého návštěvníka naplní klidem a mírem, který je potřebný a cenný v jakékoliv době a na kterémkoliv místě na světě.

Radovan Rybák, zvláštní zpravodaj CMG v Praze