Masová střelba se stala „rysem“ USA, cyklus násilí je předurčen pokračovat

2021-12-02 18:25:13
Sdílej:

Americký portál CNN nedávno uveřejnil dlouhý článek, ve kterém se uvádí, že pravidelné masové střelby se už staly zvláštním fenoménem ve Spojených státech, začarovaný cyklus násilí ze zbraní je předurčen k pokračování.

Podle článku po desetiletí všudypřítomné násilí se zbraněmi ve Spojených státech devastovalo mnoho měst v této zemi. Přesto stále existuje mnoho Američanů, kteří se domnívají, že 2. pozměňovací návrh Ústavy Spojených států stanoví, že právo „nosit zbraně“ je posvátné a nedotknutelné.

„Spojené státy jsou jediná země světa, kde počet civilních zbraní převyšuje počet lidí, a počet úmrtí souvisejících se střelnou zbraní každým dnem roste.“ Článek citoval údaje, že na každých 100 Američanů připadá 120 zbraní, a žádná jiná země na světě nemůže dosáhnout tohoto poměru; z 857 milionů civilních střelných zbraní, které jsou v současnosti registrovány po celém světě, mají Američané 393 milionů, což představuje asi 46 % z celkového počtu civilních střelných zbraní na světě. Asi 44 % dospělých Američanů žije v rodinách se střelnými zbraněmi a asi jedna třetina Američanů vlastní střelnou zbraň.

Údaje navíc ukazují, že v roce 2018 američtí výrobci zbraní vyrobili 9 milionů střelných zbraní, což je více než dvojnásobek množství v roce 2008. V lednu roku 2021 vzrostl počet Američanů nakupujících střelné zbraně o téměř 60 % oproti stejnému období předchozího roku. Jedná se o největší nárůst počtu Američanů nakupujících střelné zbraně od roku 2013.

Z tohoto důvodu mají Spojené státy nejvyšší míru zabití střelnou zbraní mezi rozvinutými zeměmi. V roce 2019 zemřeli 4 z každých 100 tisíc lidí ve Spojených státech na násilí se střelnou zbraní, což je 18krát více než v jiných rozvinutých zemích. Řada výzkumných výsledků ukazuje, že vlastnictví střelných zbraní může přispět k počtu vražd souvisejících se střelnou zbraní.

Statistické výsledky ukazují, že úmrtnost způsobená střelnou zbraní ve Spojených státech je 8krát vyšší než v Kanadě, 22krát vyšší než v Evropské unii, a 23krát vyšší než v Austrálii. Populace Spojených států tvoří 4 % celkové světové populace, ale v roce 2019 představovaly sebevraždy se střelnou zbraní ve Spojených státech 44 % celosvětových sebevražd se střelnou zbraní. Od roku 1990 do roku 2019 došlo ve Spojených státech každý rok k sebevraždám souvisejícím se střelnou zbraní, což z nich dělá zemi s nejvyšším počtem sebevražd se střelnou zbraní na světě. Šest z každých 100 tisíc Američanů spáchá sebevraždu se střelnou zbraní. Průměrná míra sebevražd se střelnou zbraní ve Spojených státech je 7krát vyšší než v jiných rozvinutých zemích.

Od roku 1998 do roku 2019 došlo v polovině rozvinutých zemí světa alespoň k jedné masové střelbě. Ale žádná země nezaznamenala za těchto 22 let více než 8 masových střeleb, Spojené státy však měly více než 100 masových střeleb, které si vyžádaly smrt a zranění téměř 2.000 lidí. Pravidelné masové střelby se staly jedinečným fenoménem ve Spojených státech.

(Sve)