Světové zdravotnické shromáždění souhlasilo s vytvořením globální dohody

2021-12-02 19:16:11
Sdílej:

V rozhodnutí o konsensu zaměřeném na ochranu světa před budoucími krizovými infekčními chorobami, Světové zdravotnické shromáždění souhlasilo 1. prosince se zahájením globálního procesu návrhu a vyjednávání příslušných konvencí, dohod a dalších mezinárodních nástrojů v souladu s Ústavou Světové zdravotnické organizace (WHO) pro posílení pandemické prevence, připravenosti a reakce.

Generální tajemník WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že toto rozhodnutí Světového zdravotnického shromáždění je historické a zásadní pro jeho poslání, a představuje příležitost k posílení globální zdravotní architektury pro ochranu a podporu zdraví všech lidí.

„Pandemie COVID-19 v roce 2019 odhalila mnoho vad v globálním systému na ochranu lidí před epidemií: Nejzranitelnější populace nemají vakcíny. Zdravotní pracovníci nemají potřebné vybavení k výkonu jejich práce, která zachraňuje životy. A přístup „já na prvním místě“ brání v globální solidaritě potřebné k řešení globálních hrozeb.“ řekl Dr. Ghebreyesus.

„Ale zároveň jsme viděli inspirativní demonstrace vědecké a politické spolupráce, od rychlého vývoje vakcín, po dnešní závazek zemí k jednání o globální dohodě, která pomůže udržet budoucí generace v bezpečí před dopady pandemie.“

Světové zdravotnické shromáždění uspořádalo druhé zvláštní zasedání od založení WHO v roce 1948, a přijalo jediné rozhodnutí s názvem: „Svět společně“. Podle tohoto rozhodnutí bude sestavena mezivládní vyjednávací skupina (INB), která navrhne a projedná úmluvy, dohody a další nástroje WHO pro pandemickou prevenci, připravenost a reakci.

Článek 19 Ústavy WHO poskytuje Světovému zdravotnickému shromáždění pravomoc přijmout úmluvy nebo dohody o jakékoli záležitosti v rámci kompetence WHO. Jediným nástrojem zřízeným podle článku 19 je Rámcová úmluva pro kontrolu tabáku, která od roku 2005, kdy vstoupila v platnost, významně a rychle přispěla k ochraně osob před důsledky kouření.

Podle dnes přijatého rozhodnutí proběhne první setkání INB do 1. března roku 2022 (s cílem dohodnut se na způsobech práce a časových lhůtách) a její druhé setkání proběhne do 1. srpna 2022 (s cílem diskutovat o pokroku v pracovním návrhu). Bude také pořádat veřejná slyšení, na kterých informuje o průběhu jednání; přednese zprávu o pokroku práce na 76. Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 2023, a předloží výsledky ke zvážení na 77. Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 2024.

Světové zdravotnické shromáždění rovněž požádalo generálního ředitele WHO o svolání schůzky INB a o podporu její práce, včetně usnadnění účasti dalších orgánů systému Organizace spojených národů, nestátních účastníků a dalších příslušných zúčastněných stran v pracovním procesu INB v rozsahu podle jejího rozhodnutí. (Kl)