Britský „Guardian“: Emise skleníkových plynů USA se zvýšily

2022-01-12 14:23:57
Sdílej:

Britský „Guardian“ 10. ledna oznámil, že údaje ukázaly, že emise skleníkových plynů USA se v roce 2021 prudce zvýšily o 6,2 % ve srovnání s rokem 2020. Došlo k tomu proto, že život se vrací po epidemii do normálu, ale množství emisí převýšilo míru hospodářského růstu. Zvýšením emisí se Spojené státy odchýlily od cíle stanoveného ve smlouvě o klimatu z Paříže. Odborníci varovali, že pokud cíl nebude realizován, celý svět bude čelit vážným dopadům.

Jia