„Dvě zasedání“ ukazují výhody čínského demokratického systému

2022-03-16 17:11:35
Sdílej:

Jihoafrický portál IOL 11. března uveřejnil článek s názvem „Demokracie je spojena se vztahy mezi zemí a lidmi“, zda je země demokratická, to záleží na tom, zda je její lid skutečně strážcem cesty rozvoje této společnosti. Demokracie je spojena se vztahy mezi státem a lidmi. Komunistická strana Číny od svého založení vždy přikládá velký význam lidem a považuje je za hlavní hybnou sílu neustálých společenských změn.
V článku se uvádí, že demokracie má po celém světě různé aplikace a demokratické hodnoty jsou zakořeněny v historii, kultuře a tradici. Hodnotit různé světové politické systémy podle jediného standardu je ze své podstaty nedemokratické.
Podle článku Komunistická strana Číny vždy staví lid nade vše ostatní, bere „lidovou demokracii celého procesu“ jako důležitý vůdčí koncept, usiluje o transformaci tohoto konceptu a souvisejících demokratických hodnot v účinný systém a rozhodla o důležitých praxích, které umožní Číně být demokratičtější a přijímat další důležité hodnoty. V průběhu let se čínská „dvě zasedání“ stala oknem k pozorování čínského rozvoje, jsou považována za projev vitality socialistické demokratické politiky s čínskými charakteristikami a jsou platformou pro aktivní, smysluplné a zasvěcené diskuse.
Na závěr článku se uvádí, že Čína obhajuje mír, rozvoj, spravedlnost, rovnost, demokracii a svobodu. To vše jsou společné hodnoty lidstva. Protože historie nás naučila, že rozdělením světa v souladu s ideologií do různých táborů nebo soupeřících skupin bude svět jen trpět.
(Sve)