Čínský zástupce v Radě OSN pro lidská práva naléhá na USA

2022-03-24 00:36:57
Sdílej:

Podle zprávy tiskové agentury Nová Čína z 22. března téhož dne proběhl dialog zvláštních zpravodajů v rámci 44. zasedání Rady OSN pro lidská práva o otázkách menšin. Čínský zástupce přednesl projev a urgoval Spojené státy, aby účinně chránily práva menšinových skupin.
Čínský zástupce uvedl, že Spojené státy v historii systematicky zbavily různých práv a základní svobody Indiány prostřednictvím masakrů, vyhánění, násilnou asimilací a dalších prostředků, snažily se tuto skupinu fyzicky a kulturně eliminovat a páchaly genocidu. Dodnes ve Spojených státech stále existuje systémový a strukturální rasismus a rasová diskriminace. Práva Afričanů, potomků afrického původu, Asiatů a potomků asijského původu, muslimů, Indů a dalších menšin jsou vážně porušována a tito lidé se často stávají oběťmi policejního násilí při vymáhání práva a trestných činů z nenávisti, a jsou marginalizováni v politických, ekonomických, kulturních a dalších oblastech. Nezaměstnanost, chudoba, hospitalizace a úmrtnost lidí z etnických menšin během pandemie COVID-19 jsou mnohem vyšší než u bělochů ve Spojených státech.
Čínská strana naléhá na americkou vládu, aby převzala historickou odpovědnost, postavila se čelem k vlastním problémům lidských práv, vymýtila systémový rasismus a neduhy „bílé nadřazenosti“ a efektivně chránila práva etnických menšin.
Čína se domnívá, že Rada OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajové pro otázky etnických menšin by měli nadále věnovat pozornost porušování práv etnických menšin ve Spojených státech.
D.