Rada bezpečnosti prodloužila mandát panelu odborníků pro sankce proti KLDR

2022-03-26 19:36:45
Sdílej:

Rada bezpečnosti OSN v pátek prodloužila mandát panelu expertů pomáhajících výboru, který dohlíží na sankce vůči Korejské lidově demokratické republice (KLDR) do 30. dubna 2023.

Rada jednomyslným rozhodnutím rovněž zdůraznila, že panel by měl provádět věrohodná, na faktech podložená nezávislá hodnocení a analýzy a doporučení objektivním a nestranným způsobem v souladu se svým mandátem.

Rada vyzvala všechny státy, příslušné orgány Organizace spojených národů a další zainteresované strany, aby plně spolupracovaly se sankčním výborem a panelem odborníků, zejména poskytnutím jakýchkoli informací, které mají k dispozici o provádění opatření uložených několika dalšími rezolucemi.

Rezoluce OSN 1718 uvalila na KLDR řadu ekonomických sankcí a zřídila výbor pro sankce, který má shromažďovat více informací, upřesňovat sankce, sledovat je a vydávat doporučení.

Panel odborníků zřízený v roce 2009 podporuje práci sankčního výboru, zejména při hodnocení případů nedodržování předpisů. Zatímco výbor pro sankce může přijímat právně závazná rozhodnutí o tom, jak konkrétně sankce provést, panel má informační a poradní roli na podporu těchto rozhodnutí.