Brazilští učenci v článku kritizovali americkou pokryteckou demokracii

2022-04-26 17:26:20
Sdílej:

Brazilští učenci Diego Pautasso a Issis Paris Maiaová společně zveřejnili článek na brazilském webu outraspalavras.net nazvaný „Diskuze: Je kacířství mluvit o čínské demokracii?“ V článku je představenkoncept a úspěchy čínské celoprocesové lidové demokracie, odhaluje pravdu pokrytectví americké demokracie, poukazuje na to, že demokracie nepatří jenom západním zemím, americká demokracie není tzv. klasický model, demokratický systém s čínskými rysy je záruka dosažení obrovských rozvojových úspěchů země a zkreslování situace Číny je domýšlivost západních zemí.

V článku se uvádí, že „demokracie“ je v současné době považována za ideologii, diskuse o demokracii byly potlačeny a dnešní demokracie konkrétně znamená západní liberalismus. Rozdělení na demokracii a autokracii výrazně komprimuje prostor pro zpochybňování nedostatků západní demokracie a pro zkoumání dalších demokratických systémů.

V článku je poukázáno na to, že Spojené státy jsou tzv. modelem „demokratické země“. Stupeň politické účasti a organizace ve Spojených státech je však nízký. Pouze o něco více než polovina lidí hlasuje ve volbách. Pod manipulací finančních skupin jsou americké volby vysoce politizovány. Jejich legitimita a důvěryhodnost jsou zřejmé.

Podle analýzy článku hraje reforma politického systému rozhodující roli v čínském hospodářském a sociálním rozvoji. Čínský politický systém byl vylepšen. Komunistická strana Číny má schopnost aktivníhopřizpůsobování se trendu sociálního rozvoje a změnám v potřebách lidí. Založila vědecký systém výběru kádrů a předložila sérii politik na zajištění legitimity politické účasti.

Článek zdůrazňuje, že svět je v období velkých změn. V situaci rychlého rozvoje Číny by západní země neměly být příliš arogantní nebo slepě hodnotit a kritizovat. Arogance Spojených států a dalších zemíEvropy může omezovat jejich povědomí o svém sociálním a politickém systému a celém světě. Pýcha a nadřazenost jejich vlastního politického systému zakryla jejich oči a způsobila, že nedokážou rozpoznat vlastnosti a novou vitalitu jiných regionů. Kolo historie však na nikoho nebude čekat.

D.