Nikdo nemůže zabránit Číně, aby vynikla na mezinárodní scéně

2022-07-04 19:51:14
Sdílej:

U příležitosti 101. výročí založení Komunistické strany Číny (KS Číny) řekl bývalý chorvatský prezident Stjepan Mesić v rozhovoru pro reportéra čínské mediální organizace China Media Group (CMG), že Komunistická strana Číny byla vždy silou, která sjednocuje Čínu. Pod vedením Komunistické strany Číny nemůže nikdo zabránit Číně, aby vynikla na mezinárodní scéně.

Jako jeden z nejvyšších politiků v bývalé Jugoslávii se Mesić domnívá, že Komunistická strana Číny fakticky sjednotila Čínu v celek: „KS Číny může zůstat u moci po dlouhou dobu, protože neustále podporuje rozvoj Číny. Taková rychlost rozvoje Číny jako pod vedením KS Číny byla dříve nepředstavitelná.“

Mesić dal do kontrastu úspěchy Komunistické strany Číny při podpoře rozvoje Číny s otřesy, které dnes zažívá svět: „(Komunistická strana Číny) umožňuje lidem projevit svou subjektivní iniciativu, což ve skutečnosti podporuje podstatný a rychlý rozvoj. Díky tomu lze využívat znalostí a vzájemných vazeb mezi lidmi, to je potenciál země s více než jednou miliardou obyvatel. V průběhu let všichni přispěli k úspěchu dnešní Číny. Dnešní svět prochází novou reorganizací a svět tuto reorganizaci tráví. Počkáme a uvidíme, jak se dívat na budoucnost, ale v každém případě může Čína hrát nejdůležitější roli.“

Letošní rok je 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Chorvatskem. Ve skutečnosti lze výměnu Mesiće s Čínou vysledovat až do konce 50. letech 20. století. Mezi jeho spolužáky z univerzity byli čínští studenti vyslaní do Jugoslávie k dalšímu studiu: „Mnozí z nich později pracovali na diplomatickém poli, aby prohlubovali přátelství mezi Chorvatskem a Čínou, a přátelství mezi oběma zeměmi do značné míry těžilo z této sítě kontaktů,“ vzpomínal Mesić. Tito studenti z Číny mu zprostředkovali první živé porozumění Číně.

Domnívá se, že Čína a Chorvatsko sdílejí společné tradiční hodnoty: usilování o nezávislý rozvoj, odvážně vzdorovat fašistickým silám a snažit se o národní osvobození. „Tyto správné hodnoty dohromady tvoří moderní mezinárodní řád. Multilaterální spolupráce ve světě by měla mít jako jádro OSN a pokusy řešit mezinárodní krize jednostranně a exkluzivně jsou neudržitelné. Abychom obnovili světovou stabilitu a mír, nemůžeme se spoléhat na zájmy velké země. V takovém moderním mezinárodním prostředí je význam Číny ještě zjevnější. V tomto ‚asijském století‘ nemůže nikdo zabránit Číně, aby vynikla na mezinárodní scéně.“

Komunistická strana Číny loni oslavila 100. výročí svého založení a letos zahájí 20. Sjezd. Mesić řekl, že v zodpovědném vedení země a podpoře sociálního rozvoje je Komunistická strana Číny příkladem pro všechny země světa, včetně Chorvatska. „Za posledních sto let vybudovala KS Číny z polofeudální a z polokoloniální země světovou velmoc. Před 40 lety, kdy byla Čína ještě v rané fázi reforem a otevírání se, byla Jugoslávie pro Čínu příkladem, který mohla následovat, a na současné cestě rozvoje a transformace si čínský lid zaslouží být naším příkladem.“

Dnešní svět čelí velkým změnám, ke kterým nedošlo za celé století. Stoletá epidemie se prolíná s probíhajícími válečnými konflikty a obtížemi v mnoha zemích. Mesić věří, že mezinárodní organizace, včetně OSN a Evropské unie, by měly hrát větší roli nezávisleji: „EU by si měla přestat hrát na trpaslíka a přestat naslouchat požadavkům Spojených států. EU musí zvážit revizi svých politik, včetně její čínské politiky. Totéž platí o plánu OSN. Původním záměrem bylo osvobodit svět od války, ale bohužel se podívejte, kolik válek se v dnešním světě odehrává. Jedním z důvodů této situace je, že některé země jednají v rozporu s OSN a Radou bezpečnosti. Spočítejte, kolik zemí nyní zažívá katastrofy. To není jen katastrofa jejich režimu, ale také katastrofa jejich země a společnosti. Ve skutečnosti mezinárodní organizace, která měla zasáhnout a válku nepodporovat, je Organizace spojených národů.“ (Kl)