EU se snaží omezit vytápění a chlazení budov, aby ušetřila plyn

2022-07-16 12:36:35
Sdílej:

Očekává se, že Evropská komise příští týden požádá země EU, aby omezily vytápění a chlazení veřejných budov a kanceláří, aby snížily poptávku po plynu, uvedla AFP s odkazem na dokument, který tisková agentura viděla.

S cílem lépe odolat drastickému poklesu dodávek ruského plynu, které by mohly být zcela přerušeny, se očekává, že komise bude naléhat na vlády 27 států, aby stanovily limity na množství energie spotřebované veřejnými budovami, kancelářemi, komerčními nemovitostmi a venkovními terasami.

Pro optimální využití energie doporučí, aby pravidla vyžadovala, aby veřejné budovy byly vytápěny maximálně na 19 stupňů Celsia a chlazeny klimatizačními jednotkami nastavenými na nejméně 25 stupňů Celsia.

„Energie ušetřená během léta je energie využitelná v zimě,“ upozorňuje komise v dokumentu.

Energetičtí experti tvrdí, že snížení termostatu o jeden stupeň by mohlo snížit náklady na vytápění budovy asi o 10 procent. Klimatizační jednotky obecně nedokážou ochladit místnost pod 20 stupňů Celsia, takže plýtvají energií na pokusy.

EU se snaží výrazně snížit spotřebu plynu

Doporučení je součástí série opatření, která Brusel zkoumá s cílem snížit spotřebu plynu v EU o 25 až 60 miliard metrů krychlových ročně.

Podle Mezinárodní energetické agentury EU loni dovezla z Ruska potrubím kolem 140 miliard m3 plynu.

„Začít jednat už teď by mohlo snížit dopad náhlého přerušení dodávek o jednu třetinu,“ říká dokument, který má být zveřejněn 20. července a mezitím může být ještě upraven.

Vypočítává, že 11 miliard m3 plynu by bylo možné přímo ušetřit snížením nadměrného vytápění a chlazení a 4 až 40 miliard m3 snížením spotřeby elektřiny. Dalších 10 až 11 miliard m3 by mohlo být ušetřeno v průmyslových odvětvích, která již zpomalila výrobu kvůli prudce rostoucím cenám.

Dokument vyzývá vlády EU, kde je to „technicky proveditelné a vymahatelné“, aby zavedly závazné limity pro vytápění a chlazení ve „veřejných budovách, kancelářích, komerčních budovách (zejména velkých budovách)… a na otevřených prostranstvích, jako jsou venkovní terasy“.

Komise říká, že během „topné sezony“ – od října do března – lze „velkých úspor dosáhnout nasazením alternativních zdrojů tepla pro vytápění celých oblastí, tepelnými čerpadly pro domácnosti“ a také kampaněmi na úsporu energie, které vyzývají veřejnost, aby ztlumila své termostaty letos v zimě o 1 stupeň Celsia.

„Úkolem veřejných orgánů je jít příkladem a jako důležitý spotřebitel plynu, ušetřit 30 procent spotřeby energie je v tomto ohledu klíčové,“ uvádí dokument.

Ale „chránění“ odběratelé energie – podle legislativy EU to znamená domácnosti, oblasti, které nemohou přejít na jiná paliva, a některé základní sociální služby, představují pouze 37 procent celkové spotřeby plynu v EU. A simulace ukazují, že tito zákazníci by byli posledními, kteří by byli vážně postiženi rozsáhlými výpadky ruského plynu, říká komise.

Většinu svého úsilí proto soustředí na elektrárny a průmysl, které spotřebovávají obrovské množství plynu.

„Náhlé škrty by mohly poškodit specifická odvětví těch průmyslových odvětví, která mají malý prostor pro přechod na jiná paliva – protože plyn se používá jako surovina pro průmyslové procesy,“ varuje komise.

„Je výrazně méně nákladné dlouhodobě mírně snížit poptávku po zemním plynu, začít dříve, než drasticky omezit poptávku náhle a bez řádné přípravy,“ vysvětluje.

Jako povzbuzení Brusel naléhá na vlády EU, aby vytvořily „aukční systémy“, do nichž by mohlo být zapojeno několik zemí, s cílem kompenzovat průmyslové spotřebitele, kteří souhlasí se snížením spotřeby plynu.

Pokud dojde od července k úplnému omezení dodávek ruského plynu, státy EU by mohly být schopny do zimy doplnit pouze 65 až 71 procent svých zásob plynu, uvedla komise s odkazem na prognózy evropských provozovatelů přepravních soustav plynu (ENTSOG).

Návrhy komise na úsporu energie mají projednat ministři energetiky EU na zasedání v Bruselu 26. července. (Kl)