Lékaři doporučují: Cestování je dobrý lék pro seniory

2022-07-11 14:20:28
Sdílej:

Autor: Dr. Wen Jun přednáší v oboru cestovního ruchu a marketingu služeb na Škole podnikání a práva na Univerzitě Edith Cowanové (ECU) v Austrálii. Získal cenu pro mladé výzkumné pracovníky a v letech 2020 a 2021 byl zařazen mezi 40 australských „vycházejících hvězd“. Jeho současné výzkumy se zaměřují na globální zdraví, marketing cestovního ruchu a cestovní medicínu. Článek odráží názory autora, a ne nutně názory CGTN.

Turistika se už od útlého věku stává obohacující součástí našich životů. Netrvá dlouho a děti začnou oceňovat letní výlety, během kterých mají příležitost poznat nová místa, ochutnat nová jídla a seznámit se s novými lidmi. Toto nadšení z cestování a objevování pokračuje až do dospělosti.

Cestovní ruch podporuje dobré pocity – nadšení a optimismus během fází plánování cestování, relaxaci a spokojenost – inspiruje vás k tomu, abyste si vybavovali výjimečné vzpomínky, které přinášejí štěstí, osobní růst a smysl života. Odborníci to popisují jako dobré pocity – „pozitivní psychologie“ – díky kterým stojí za to žít. V dnešní době se mnoho lidí zaměřuje na své duševní zdraví, aby podpořili pozitivní psychologii, která je prospěšná pro naši globální společnost.

Kromě toho má cestovní ruch významný dopad na globální ekonomiku. A dokud pandemie COVID-19 nenarušila cestování v roce 2020, byl cestovní ruch jedním z předních globálních odvětví, která zaznamenávala pokračující růst. Odvětví cestovního ruchu představuje 10,3 procenta celosvětového HDP (9,6 bilionu dolarů), což zvyšuje pracovní příležitosti (jedno ze čtyř všech nových pracovních míst vytvořených na celém světě) a ekonomiky turistických destinací.

Začátek pandemie vyvolal zákazy cestování. Tato omezení byla nezbytná pro celkové globální zdraví, vybrala si však obrovskou daň nejen na komunitách, jejichž hospodářství závisí na cestovním ruchu, ale také na duševním zdraví a pohodě společnosti. Odvětví cestovního ruchu se nachází v přechodném období a zároveň hledá jedinečné způsoby, jak poskytnout bezpečné cestovní příležitosti pro lidi, aby se opět cítili normálně, protože doufají, že prozkoumají svět v éře po pandemii.

Cestovní ruch by se však neměl zaměřovat pouze na mladé cestovatele. Podle Organizace spojených národů představuje podíl světové populace ve věku nad 65 let asi 9 procent a předpokládá se, že toto číslo se v příštích desetiletích zdvojnásobí.

Spolu se stárnutím přichází nespočet přidružených zdravotních problémů, včetně (ale nejen) demence. Demence je progresivní onemocnění charakterizované poklesem kognitivních funkcí a jeden z nejčastějších důvodů proč se senioři stávají závislí na péči okolí. Představuje to značnou zátěž pro zdravotnický systém a zdroj bolesti pro rodiny.

Typické léčebné plány zahrnují kombinaci léků a nelékových způsobů léčby na podporu pacientů postižených touto nemocí. Některé ze známých nemedicínských intervencí u demence zahrnují zlepšení pacientova prostředí, muzikoterapii, kognitivní stimulaci, cvičení, smyslovou stimulaci a reminiscenční terapii.

Když vezmeme v úvahu četné výhody cestovního ruchu pro typické cestovatele, proč neprozkoumat, jak se pozitivní psychologické přínosy cestovního ruchu mohou přenést na naši stárnoucí populaci a také na zranitelné pacienty s demencí? Přemýšlejte o tom, co všechno je součástí společných turistických zážitků. Bez ohledu na to, kam se rozhodnete jet, zapojení turistů s demencí do procesu plánování zvýší jejich kognitivní stimulaci a nadchne je pro zážitky z cestování.

Výlet do státního parku vytváří řadu příležitostí pro smyslovou a kognitivní stimulaci, cvičení a zlepšení prostředí turistů s demencí. Výlet na pláž nabízí všechny tyto výhody a navíc na promenádě často hraje hudba. Cestování do muzea jim nabízí kognitivní a smyslovou stimulaci, cvičení a příležitostně hudbu na pozadí. Po zážitcích z cest mohou pečovatelé a turisté s demencí vzpomínat na výlet, výsledkem čehož je forma reminiscenční terapie.

V této nekonvenční linii myšlení je mnoho příslibů řešení zásadního globálního zdravotního problému. K poskytnutí konkrétních informací, které pečovatelům o lidi s demencí poradí, jak začlenit zážitky z cestovního ruchu do léčebných plánů, je zapotřebí více informací, a toho lze dosáhnout prostřednictvím vědecké spolupráce napříč různými specializacemi. Lékařští odborníci mohou spolupracovat s odborníky v oblasti cestovního ruchu, aby určili nejlepší kandidáty na účast v turistické léčbě demence.

Mohou nastat případy, kdy turistická terapie není vhodná, například pro osoby s extrémně omezenou pohyblivostí nebo s výrazným poklesem kognitivních funkcí. Propagátoři cestovního ruchu by se měli poradit s lékařskými odborníky ohledně ubytování, které by zvýšilo dostupnost pro zranitelné cestující a jejich pečovatele, protože tato populace se stává významnějším segmentem trhu. Marketingoví specialisté by se měli více zapojit do propagace turistických destinací, které jsou přátelské ke zranitelným.

V naší moderní společnosti došlo k posunům v prioritách a potřebách. To se stalo více patrné ve fázích pandemie. Díky pokroku v lékařských znalostech se lidé dožívají vyššího věku a naše populace stárne na vyšších úrovních. Měli bychom zajistit naplňující životní zkušenosti pro stárnoucí členy našich rodin. Jedním z odvětví, které poskytuje služby a zkušenosti ve prospěch mladých i starých, je cestovní ruch.

Zážitky z cestovního ruchu lze přizpůsobit konkrétním potřebám a umožnit, aby si výhody cestování užívali nejen typičtí turisté, ale i ti, které lze klasifikovat jako „zranitelné“. Jsme nadšeni z úžasného potenciálu cestovního ruchu sloužit jako „lék“ pro seniory.

Jia