Už delší dobu probíhají americké snahy o nastolení globálního technologického feudalismu, kdy právo na rozvoj v pokročilých technologiích s vysokou přidanou hodnotou zajišťujících rostoucí ekonomiku a prosperitu nezatíženou mezemi růstu

Cirkulární ekonomika je obvykle definována jako bezodpadový koncept hospodářství a spočívá v recyklaci odpadů, ve znovupoužití materiálu a hledání cest, jak daný produkt opravit, nebo jinak využít a ne jej rovnou vyhodit.

V galerii v areálu pevnosti Fort Breendock můžeme sledovat fotografie na několika panelech, které se věnují nejenom samotnému atentátu, ale i represím, které byly poté spuštěny proti českému obyvatelstvu a českému národu, právě po atentátu na Heydricha.

Zapojování se do úzkých kruhů izolace od těch nesprávných, jen zbavuje příležitostí k vzájemně výnosné partnerské spolupráci, za kterou USA nemají protihodnotu k nabídnutí.

Američané chtějí udržet neudržitelné a proto se uchylují k provokacím, které v konečném důsledku nemohou dopadnout jinak, než že se krutě obrátí proti jim samotným.

Základem je v Číně samozřejmě růst čínského zpracovatelského průmyslu, který prokázal svoji nesmírnou odolnost a schopnost promptně se adaptovat na rozvrat a změny v dodavatelských řetězcích. N

Business a tvůrci skutečných hodnot s ekonomickou přínosností, se na spolupráci s Čínou a na investice do ní nesmírně těší a každodenně se přesvědčují, že je nesmírně přínosná, přináší ohromné příležitosti a dost spolehlivý výhled na budoucnost.

Jako provokaci, šílený nápad nebo otevřený útok na celistvost Číny označují mnozí čeští politici cestu předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Nancy Pelosiové na Tchaj-wan.

Čína má v rukou všechny ekonomické nástroje týkající se silových ministerster jaké to energie a jaké to voda, ať je to zkrátka všechny ty věci, který má mít stát v ruce, tak tak Čína v ruce má, a proto taky takhle velmi více silně prospívá.

Západní systémy sociálního zabezpečení se evidentně hroutí a všeobecné zdražování energií a potravin povede rychle ke zbídačování rodin. Jaká je prognóza ve srovnání se situací v Číně?

Samotná výstava se nevěnuje jenom Brnu, ale také například Olomouci a dalším městům, které jsou spjaty s životem a dílem tohoto zakladatele genetiky.

Pane senátore, jak byste okomentoval současnou, ale i z minulosti známou agresi Aliance pěti očí - pakt NATO? Jako pakt, který po celém světě rozsévá války a barevné revoluce a principem doktríny údajných lidských práv?

Výstava seznamuje návštěvníky se zajímavými výšivkami zdobícími tyto předměty, různými výtvarnými materiály, ozdobnými motivy a různými kulty spojenými s ochranou dětí v tradičním čínském prostředí.

Jedna z věcí, kterou světoví analytici s napětím očekávají je zasedání čínského politbyra na konci července, od něhož očekávají, že stanoví zkorigované záměry ekonomické politiky na zbytek roku. Cíle bývají po takových zasedání této vrcholné skupiny 25 tvůrců zásadních rozhodnutí dost rámcové a nesnaží se to přehánět s přílišnou podrobností.

Čína podepsala 46 smluv o kosmické spolupráci a memorand o porozumění s 19 zeměmi a regiony a čtyřmi mezinárodními organizacemi. Úzkou spolupráci přitom buduje s Evropskou unií a s prakticky všemi regiony zapojenými do té pozemské „Hedvábné stezky“ iniciativy BRI

NATO je agresívní organizace, která je založena na prosazování především amerických zájmů, mnohdy silami jiných zemí členů NATO a EU a v podstatě plní stejnou úlohu, kterou plnily ozbrojené síly britské říše v rámci koloniální politiky.

Čína čím dál tím více urychluje svůj vědeckotechnický rozvoj, zvláště pak v posledním desetiletí. Donedávna se ten rozvoj zaměřoval hlavně na aplikovaný výzkum s rychlými projekcemi do vývoje nových technologií a produktů zrychlujících ekonomický rozvoj.

Čína v rámci své strategie dvojí cirkulace buduje ohromné systémy internetu, cloudů, hromadného zpracování dat atp. pro sebe, takže se z ní stává totálně digitalizovaná země, ale také buduje výrobní sektor, který tyto věci vyrábí a obsluhuje a zaujímá čím dál přednější místo ve světě ve vývoji těchto technologií a v jejich nasazování do různých průmyslů.

Srovnávat BRICS s G7 a s NATO, jak to činí Západní média, je klam. Úzký mocenský kruh bohatých G7 usilující o přetvoření koncertu národů na orchestr pod svojí taktovkou a NATO

Zdá se, že čínská ekonomika je v tomto roce schopna dosáhnout vedením země předpokládaného růstu HDP, zatímco Západ zůstává v pasti ukrajinské války. České předsednictví by mělo vést Evropu k míru s Ruskem.

Nacházíme se opět v těžké době, kdy je extrémně obtížné udržet si hospodářský růst. I když máte výrobky, po kterých potenciální zákazníci touží, tak na ně v důsledku inflace nemají a poptávka klesá, a ač máte vysoce efektivní výrobu,

Evropa se nejen do nohou dobrovolně střílí, ale že si je obě už dávno ustřelila. Byvši bez dolních končetin, hýbe se už pouze na vozíku, ovšem chová se, jako by tohoto vážného zdravotního handicapu nebylo.

20220815

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree