Co přinese šestý ročník China International Import Expo (CIIE)?

2023-11-06 17:55:35
Sdílej:

Dne 5. 11. 2023 byl v Šanghaji zahájen velký veletrh dovozového zboží, China International Import Expo (CIIE). Letos se tento veletrh koná již pošesté a bude probíhat celkově po dobu šesti dnů, tedy od 5. do 10. 11. 2023.

Letošní CIIE přilákalo hosty ze 154 zemí, regionů a mezinárodních organizací.

China International Import Expo se koná pod vedením čínského prezidenta Xi Jinpinga, cílem veletrhu je rozšířit import zahraničního zboží.

Čínský premiér Li Qiang zahájil akci prohlášením, že jeho země bude i nadále podporovat větší inkluzivitu a otevírání tržních příležitostí.

Podle informací z japonských médií jsou japonské společnosti rozhodnuty nezmeškat příležitost, kterou nabízí čínský trh svou rozsáhlou velikostí. Na letošním veletrhu se zaměřují zejména na produkty pro kempování a výrobky pro domácí mazlíčky, které během pandemie Covid-19 získaly velkou oblibu.

Podle zpráv v dánských médiích se od roku 2018 CIIE zúčastnilo 51 hlav států a vlád, včetně mnoha evropských představitelů. Na této výstavě bylo a stále je prezentováno mnoho dánských výrobků - hraček, technického vybavení, potravin, zemědělských produktů a zdravotnického materiálu - které si čínští spotřebitelé velice oblíbili. Dánské společnosti účastnící se Expo dosáhly vynikajících výsledků, čímž se CIIE stala klíčovou platformou pro podporu exportu dánského zboží do Číny.

Anthony Albanese

Nepochybně stojí za zmínku účast australského premiéra Anthonyho Albanese a jeho projev na zahajovacím ceremoniálu CIIE.

Podle jeho slov tato návštěva představuje jeho sedmou cestu do Číny, avšak poprvé v roli australského premiéra. Albanese vyzdvihl krásu Šanghaje jako mimořádně působivého globálního města. Vyjádřil radost z vysoké účasti australských podniků na této klíčové události a ocenil možnost setkání s lidmi z obou stran – australské i čínské, kteří přispívají k úspěchu.

Dále uvádí, že za posledních padesát let došlo ke transformaci, modernizaci a diverzifikaci ekonomik obou zemí způsobem, který by si naši předchůdci ani neuměli představit. Rozhodnutí, která byla učiněna před půl stoletím, přinesla mnoho pozitivního.

Albanese zdůraznil vztahy mezi Austrálií a Čínou a jejich rozmanitost:

Austrálie je klíčovým dodavatelem energie do Asie, včetně Číny, Japonska a Jižní Koreje.

Exportuje přírodní zdroje a nabízí globální trh pro australské zemědělské produkty.

Poskytuje prvotřídní služby, zejména v oblasti zdravotnictví a školství.

Rychle rostoucí australský technologický sektor patří mezi největší na jižní polokouli.

Všechny tyto úspěchy by podle slov australského premiéra nebyly možné bez australsko-čínských vztahů. Také zdůraznil připravenost Austrálie využít své bohatství kritických minerálů a přírodních zdrojů, zejména solární a větrné energie, pro podporu bezpečného a stabilního energetického přechodu.

Podle jeho slov je tohle všechno nesmírně důležité. Tento vyspělý vztah vychází z komplementarity mezi australskou a čínskou ekonomikou.

Austrálie a Čína, stejně jako ostatní ekonomiky v regionu, si vytvářejí úspěch zejména díky vzájemné důvěře a stabilitě. Tato jistota a stabilita jsou možné díky jasně stanoveným pravidlům obchodu.

Z tohoto důvodu současná australská vláda, vedená Albanesem, plánuje nadále spolupracovat s Čínou.

“Jak obchodníci v této místnosti dobře chápou, je v našem zájmu mít vztah, kde probíhá jasná a přímá komunikace,” dodal.

V závěru svého projevu Albanese zdůraznil, že je nadšený z toho, že firmy prezentované na China International Import Expo dávají vzniku ještě pevnější vazbám mezi Austrálií a Čínou.

Dle jeho projevu je nezpochybnitelné, že si australský premiér na dobrých vztazích s Čínou zakládá a že je bude nadále rozvíjet.

Pamela Coke-Hamilton

Rovněž je důležité zmínit přítomnost Pamely Coke-Hamilton, výkonné ředitelky Mezinárodního obchodního centra (International Trade Centre).

ITC (International Trade Centre) je společnost založená v roce 1964 a sídlí v Ženevě. ITC pomáhá rozvojovým ekonomikám k dosažení udržitelného lidského rozvoje prostřednictvím exportu a podporuje internacionalizaci malých a středních podniků.

Pamela Coke-Hamilton na svém twitteru uvádí, že letošní účast na CIIE se nese v duchu “velké pozornosti malým podnikům.”

Dle jejích slov je China International Import Expo největší světový veletrh svého druhu. ITC na tento veletrh přináší 65 malých podniků z rozvojových zemí, které se během následujících dní setkají s čínskými kupujícími a naváží obchodní vztahy se společnostmi v Číně.

Coke-Hamilton říká, že dovoz je stejně důležitý jako vývoz, zejména pro rozvojové a nejméně rozvinuté země. Dále zdůrazňuje, že možnost spojení prodejců z rozvojových zemí s čínskými zákazníky jim přinese výhody nejen v podobě obchodních příležitostí a smluv, ale také formou získávání užitečných kontaktů a nových poznatků.

CIIE je podle Coke-Hamilton “fenomenální nabídkou pro svět... zejména pro rozvojové země,” uvedla v nedávném rozhovoru pro Xinhua.

CIIE poskytuje firmám unikátní příležitost prezentovat své výrobky čínským spotřebitelům a navázat kontakty nejen s čínskými partnery, ale dokonce i s vývozci samotnými.

Důležité je zmínit, že CIIE poskytuje příležitost podnikům z nejméně rozvinutých zemí vstoupit na čínský trh. Podle Coke-Hamilton Čína od roku 2008 absorbuje 26 % veškerého exportu z nejméně rozvinutých zemí, což je obdivuhodné.

Jedním z klíčových prvků dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN je zvýšení exportu z nejméně rozvinutých zemí k podpoře sociálně ekonomického rozvoje a „CIIE je v tomto ohledu skutečně součástí řešení,“ uvedla ředitelka ITC.

CIIE také ukazuje, že dovoz je stejně důležitý jako vývoz a že v obchodě jde nejen o konečné produkty, ale i o vstupy, zdůraznila. Je to dvousměrný proces.

Jako oficiální partner CIIE se ITC každoročně účastní této události a poskytuje malým podnikům skutečnou příležitost prezentovat své produkty.

Na šestém ročníku CIIE ITC představuje 66 malých podniků. Dle jejích slov je v jejich nabídce mimo jiné zmrzlina z Jamajky, dětská výživa a marmeláda z Kolumbie, nebo med z Nepálu.

“Skutečně doufáme, že jejich účast na CIIE otevře nové možnosti pro jejich zapojení do mezinárodního obchodu a zvýší jejich schopnost exportovat své výrobky,” dodala.

Coke-Hamilton řekla, že je optimistická, pokud jde o ekonomické vyhlídky Číny.

“Myslím, že Čína je v dobré situaci,” řekla.

Čína zažívá obrovský nárůst domácí poptávky a s dalším rostoucím zájmem spotřebitelů bude ekonomika a obchod Číny nadále expandovat.

Ráda bych zde přidala svůj vlastní postřeh. Během řady let, kdy jsem se v Číně pohybovala, jsem zaznamenala obrovský rozmach nabídky zahraničních produktů na čínském trhu, což jsem především jako cizinec velmi ocenila. Ani po mnoha letech v Číně jsem si nedokázala odepřít třeba evropský sýr nebo různou zahraniční (převážně evropskou) kosmetiku, která je pro můj typ pokožky vhodnější než výrobky z běžné nabídky asijského trhu. Zde je vhodné podotknout, že cíloví zákazníci čínského importního trhu samozřejmě nejsou cizinci, kteří tvoří jen malinký zlomek čínského spotřebitelského trhu. Obrovský růst nabídky zahraničních produktů jasně zrcadlí rostoucí poptávku po tomto typu produktů mezi čínskými spotřebiteli.

V tomto článku jsem jen okrajově nastínila to, co CIIE skutečně přináší. I když jsem uvedla jen několik příkladů, troufám si tvrdit,že CIIE zastává velmi důležitou roli pro export zboží na čínský trh ze všech koutů světa. Tento veletrh skýtá skutečně unikátní příležitost, která se odlišuje od jiných veletrhů a platforem. Myslím si, že dosah, význam a důležitost role, kterou China International Import Expo zastává na globální úrovni, přesahuje rámec mého popisu v tomto článku. Veletrh stále probíhá a jsem zvědavá, jak budou vypadat následující dny. Doufám, že všechny zapojené podniky dosáhnou přínosů a benefitů, které si přejí, a že si vychutnají autentičnost a pohostinnost čínského prostředí.

 

Lada Procházková

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree