Rozhovor s Janem Hovorkou, zakladatelem a prezidentem EUROCENTER TCM Praha

2023-09-08 03:55:46
Sdílej:

Tisíce let vývoje tradiční čínské medicíny obohatily svět a lidstvo. Ve srovnání s historií a kulturou je TCM v České republice i Evropě využívána jen kratičký okamžik. Počítáme necelé století, během něhož se první lékaři ve Francii, Německu a České republice setkávali s prvními informacemi. Poznávali účinky zatím poněkud záhadných metod a postupů, které přicházely z tajemných dálek času.

Čeští lékaři se začali zabývat zkoumáním akupunktury a později i dalších metod zhruba před necelými sedmdesáti lety. První poznatky ověřovali velmi složitě. Neexistovalo vzdělání nebo výuka pro lékaře. Kvalita prvních odborníků stála na osobní snaze a víře ve znalosti a zkušenosti čínských lékařů TCM. Z jejich zdrojů se učili i partneři korejští, vietnamští a japonští. Souběžně se zdokonalováním praktické léčby tak vznikaly základy pro pochopení TCM jako celosvětového fenoménu. Neznamenalo to ale, že rozvoj akupunktury jako lékařského oboru byl snadný.

Čeští lékaři hledali své učitele především v Číně, ale možnosti komunikace před desítkami let byly omezené. Ani vzdělávání na univerzitní úrovni nebylo stabilní, a ještě v posledních letech je především doplňkové, postgraduální. Přestože WHO uznává metody TCM a v řadě zemí jsou řádně ve zdravotnickém systému využívány, Česká republika, přes dílčí pokusy, stále nenabízí pro TCM dostatečnou podporu a otevřený prostor.

Jan Hovorka:EUROCENTER TCM Praha jsme založili před téměř pěti lety pro rozšíření činnosti původního nadačního fondu. Od roku 2015 se naše neziskové skupiny, spolupracující především s mediálními a medicínskými profesionály, snaží o výrazný rozvoj TCM.

Velmi nadějný byl mezivládní projekt kliniky TCM, budované v univerzitní nemocnici v Hradci Králové. Politické změny bohužel projekt ukončily. Přesto můžeme říci, že jsme získali velmi přínosné zkušenosti a schopnost nést zprávu o TCM dál. To jsme si ověřili ve spolupráci s našimi čínskými partnery. Již během realizace mezivládního projektu jsme jako zástupci veřejnosti podepsali rámcové smlouvy o mezinárodní spolupráci se Shuguang Hospital Shanghai, NW TCM University Hospital Chengdu, Sichuan, především však vedení nemocnic a provincie Shaanxi, naši přátelé v Xi’an a dalších městech.

Naši snahu a význam spolupráce formou výměny lékařů a podpory evropských center pochopil a uvítal profesor Fuyong Jiao, ředitel dětské veřejné nemocnice Xi‘an a významná osobnost mezinárodní vědy i lékařské praxe. Velmi podporuje náš cíl, sdílení TCM s medicínou západní. Podpořil založení EUROCENTER TCM Praha, inicioval vznik několika poboček v Číně a ke spolupráci zve významné odborníky. Díky jemu máme možnost komunikovat s předními experty a institucemi. Jeho mezinárodní autorita je pro nás nejvýznamnějším atributem a podporou. Kolegové pana profesora zvyšují profesionální úroveň mezinárodního sdílení a praxe.“

EUROCENTER TCM Praha má za cíl vytvořit komunikační platformu, představovat osobnosti a propojovat evropská a zaoceánská centra. V USA, Kanadě, Austrálii i Evropě jsou vysoké školy i profesoři, kteří TCM vyučují. EUROCENTER TCM Praha zve i tyto absolventy, Američany, Australany, Kanaďany a další, aby prezentovali „euroatlantickou“ školu TCM. Jejich vzdělávací ústavy většinou založili nebo řídí Číňané, lékaři a experti z mateřské země TCM. Už při studiu ale přinášejí poznatky pedagogové například z Indie, Jižní Ameriky a dalších regionů. Různost pohledů přináší ucelené vnímání a podporuje vědecké zkoumání, kvalitu lékařských studií, a hlavně praxi v různých zemích a u různých národů.

Jan Hovorka:Naše činnost přinesla i několik zásadních poznatků. Především rozvoj TCM a implementace do zdravotnického systému musí respektovat místní realitu. Celý svět ctí historii, kulturu a úroveň vzdělání, přicházejících s TCM. Je ale nezbytné respektovat místní odlišnosti, mentalitu, demografická data, životní či klimatické podmínky. Analýza úspěchu TCM může být přínosná jen díky pravdivým údajům, které sledují cíl – umožnit využití TCM místním obyvatelům, zajistit co největší efektivitu pro klienty, a otevřít nové možnosti vzdělání pro lékaře. Největším přínosem jsou čínští lékaři, kteří ale musí jednat profesionálně a korektně vůči vlastní zemi a odborníkům, kteří je vyslali, a zanechat v místě působení zprávu, že zde pracovali poctivě, pro rozvoj oborů TCM a pověst jejich země.

EUROCENTER TCM Praha prosazuje model FROM MISSION TO BUSINESS. Předpokládá účast a podporu z čínské strany, Stejně jako v každém jiném oboru musí mít i TCM silný ekonomický základ. V České republice působí zhruba 1 200 českých lékařů, oprávněných poskytovat akupunkturu. Řada terapeutů je ale legislativně a profesně mimo tuto sféru. Nejsou lékaři, a přes jejich osobní kvalitu je zdravotnický systém nepřijímá. Krátkodobé kurzy bez akreditace nejsou plnohodnotné proti mnohaletému studiu medicíny a TCM nejen v Číně. Řadu let a pod skvělými profesory studují i absolventi škol v Americe, Austrálii a Kanadě, méně podobných institucí je v Evropě.

EUROCENTER TCM Praha se proto snaží zprostředkovat zájem a vliv investorů. Systém jednotlivých terapeutů, pilně pracujících po krátkodobém kurzu, je a bude limitovaný. Nízká kontrola kvality, existence mimo systém a bez respektu státu neposilují pozici TCM v ČR. V řadě evropských zemích je situace lepší. Lze čerpat inspiraci, partnerství a výměnu i v evropském prostoru. Původ znalostí a kvality přichází všude na světě z dávných zdrojů v Číně. Investoři velkých projektů mohou najít téma v oblasti nemovitostí, staveb, provozu zařízení, importu bylin, edukaci nebo pojišťovnictví.

EUROCENTER TCM Praha zve experty v pozici „VISITING DOCTORS“. Interval několika měsíců je dostatečný k předání zkušeností a výchově nástupců. Je vždy na pozvaném subjektu, co chce vložit do vlastní pověsti a reputační pozice.

Několik let prosazuje EUROCENTER TCM Praha model Regionálních CENTER SDÍLENÉ PÉČE. V krajích, ideálně ve spolupráci s místní vládou a regionálními nemocnicemi, navrhuje centra sdílené medicíny a odborné péče metodami TCM. Mohou se tak stát místy efektivního odbytu bylin a léčebných prostředků, doplňujících lázeňskou či dlouhodobou péči o klienty, nebo nabízet volně prodejné doplňky stravy. Významný může být přínos čínských specialistů-lékařů v případě léčby závažných onemocnění, například z Xi’an Encephalopathy Hospital.

EUROCENTER TCM Praha se snaží optimalizovat podmínky na propojení metod do zdravotního systému a co nejširšího využití nabídek čínských partnerů. Vítá proto investory i experty.

Velvyslanci ČLR říkají: TCM je dar lidu Číny národům celého světa. My v Evropě a ČR děkujeme, s úctou dar přijímáme a dodáváme: Pomozte nám zrnka vědomostí a studia rozvinout, vypěstovat zahradu zdraví, která v místě, kam jste přijeli na misi, přinese plody všem, kteří do ní vejdou. Bude to dobrá zpráva nejen z dálky času, ale i do budoucnosti.

Karel Pravda, korespondent CMG

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree