Čína a USA: Pro celý svět je prospěčné budování mostů a využití příležitostí

2023-11-17 12:02:42
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping a americký prezident Joe Biden vedli 15. listopadu komplexní diskusi o klíčových otázkách, které formují vztahy mezi oběma zeměmi a ovlivňují globální mír a rozvoj. Setkání dvou prezidentů proběhlo na panství Filoli, jižně od San Francisca.

Xi Jinping zdůraznil význam hledání správného způsobu koexistence mezi Čínou a Spojenými státy. Uznal historické, kulturní a vývojové rozdíly mezi těmito dvěma zeměmi a vyjádřil přesvědčení, že vzájemný respekt, mírové soužití a oboustranně prospěšná spolupráce mohou tyto rozdíly překonat a zaručit slibnou budoucnost bilaterálním vztahům.

Prezident Xi naléhal na široký pohled na vztahy mezi Čínou a USA v kontextu celosvětové transformace. Zdůraznil potřebu oboustranně prospěšného rozvoje s ohledem na historické výzvy, kterým vztah Číny a USA čelil. Konflikt a otočení zády jeden k druhému by podle něj měly pro obě země nepřijatelné důsledky.

Prezident Xi podtrhl, že konkurence mezi Čínou a USA nevyřeší globální výzvy. Zdůraznil, že naše planeta je dostatečně velká a prostorná na to, aby zde obě tyto země mohly být úspěšné. Prezident Xi Jinping dále uvedl, že si uvědomuje obrovskou zodpovědnost na svých bedrech i na bedrech prezidenta Bidena a zdůraznil jejich povinnost vůči jejich národům, světu a historii.

Prezident Biden zdůraznil klíčovost jasné komunikace a porozumění mezi ním a prezidentem Xi Jinpingem. Dle jeho slov je nezbytné zabránit, aby vzájemná konkurence USA a Číny přerostla v konflikt a zdůraznil nutnost zodpovědného přístupu. Vyjádřil spokojenost s konstruktivní a produktivní povahou jejich diskuzí a zdůraznil odhodlání pokračovat v dialogu i v obdobích neshod. Biden si klade za cíl stabilizovat americko-čínské vztahy, přičemž hlavní prioritou je obnovení funkční komunikace za účelem prevence potenciálních konfliktů vyplývajících ze vzájemného neporozumění.

„Mojí zodpovědností je zajistit, aby výsledky byly racionální a zvládnutelné, abychom se vyhnuli konfliktu. To je moje hlavní zaměření,“ prohlásil Biden po setkání.

Čínský prezident Xi Jinping během setkání s americkým prezidentem Joe Bidenem dále zdůraznil potřebu nové vize a vybudování pěti pilířů pro bilaterální vztahy. Xi Jinping zdůraznil závazek ke stabilnímu, zdravému a udržitelnému vztahu s USA s ohledem na zájmy a principy Číny. Vyjádřil naději na partnerství založeném na vzájemném respektu a mírovém soužití.

Rozdíly mezi zeměmi by podle čínského prezidenta neměly vést k oddělování, ale měly by být vnímány jako příležitosti k budování mostů mezi Čínou a USA. Ocenění zásad a vyhýbání se provokacím by mělo být prioritou, s výzvou ke zvýšené komunikaci, dialogu a konzultacím k řešení rozdílů mezi těmito dvěma zeměmi.

Prezident Xi zdůraznil, že je důležité, aby Čína a USA společně převzaly odpovědnost za řešení globálních výzev. Byla zdůrazněna oboustranně prospěšná spolupráce, s vyzdvihnutím společných zájmů v oblastech jako ekonomika, obchod, zemědělství, změna klimatu a umělá inteligence. Prezident Xi vyzval k využívání různých mechanismů spolupráce a podpoře iniciativ, které jsou otevřené, koordinované a propojené pro vzájemný prospěch.

Prezident Xi také zmínil, že vzájemná spolupráce by měla být prospěšná lidu. Navrhuje spolupráci ve formě zvýšení počtů letů mezi Čínou a USA, rozvoje cestovního ruchu či sdílení poznatků z oblasti vzdělávání. Dle slov čínského prezidenta by posílení interakcí a komunikace mezi Číňany a Američany mohlo posílit základy zdravých bilaterálních vztahů.

Jeden významný historický příklad jak partnerství Číny a USA může přinést celkové globální přínosy lze nalézt ve spolupráci těchto dvou zemí na začátku 70. let, zejména v rámci normalizace diplomatických vztahů v roce 1979.

Před normalizací byly diplomatické vztahy mezi Čínou a USA omezené. Rivalita z doby studené války měla značný vliv na globální geopolitiku. Vztahy Číny se Sovětským svazem byly napjaté a USA byly angažovány ve válce ve Vietnamu. Toto partnerství nejen změnilo dynamiku studené války, ale přispělo i k hospodářskému rozvoji a položilo základy proto, aby se Čína stala významným globálním hráčem. Zde je důkaz, že strategická spolupráce mezi dvěma velkými zeměmi rozhodně může přinést přínos v globálním měřítku.

Zdá se, že hlavy obou států se shodly na důležitosti rozvíjení vzájemné spolupráce, jasné komunikace a prevenci konfliktů. Obě strany jsou si vědomy vlivu vztahů USA a Číny v rámci celosvětového kontextu. Výsledky jednání by tedy měly vést tímto směrem. Pro celý svět by jistě bylo prospěšné, jak zmínil čínský prezident, budování mostů a využití příležitostí. V jednotě je síla. Představte si, že jednotlivé země jsou jako různé barvy duhy. Každá země má svou jedinečnou barvu, která představuje její kulturu, tradice a historii. Když se tyto jednotlivé barvy spojí dohromady, vytvoří se nádherná duha, která je jako celek mnohem význačnější než jednotlivé barvy odděleně. Různorodost a jednota mohou vytvořit něco krásného a silného.

Radka Nováková

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree