Konfuciův institut v České republice

2023-11-28 04:21:43
Sdílej:

Konfuciův institut v České republice byl založen v listopadu 2018 v Praze. Je společným projektem Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) a China Jiliang University Hangzhou se souhlasem Hlavního střediska Konfuciových institutů v Beijingu (Hanban). Letos tento institut dosáhl již pátého roku svého trvání, což poskytlo řadu příležitostí k hodnocení dosažených výsledků i k dalším plánům rozvoje.

V průběhu uplynulých pěti let se činnost Konfuciova institutu rozvinula především do třech oblastí, a to ve výuku čínského jazyka (kurzy čínského jazyka v rozsahu HSK1 – HSK6), oblast kulturně sociální (seznamování s tradiční čínskou kulturou prostřednictvím nabídky workshopů zaměřených např. na čajový obřad, kaligrafii, tradiční čínskou medicínu) a na ekonomicko - podnikatelský think-tank (vědecko-výzkumná činnost, spolupráce s firmami na projektech, nabídka ekonomických analýz). Vedle toho jsou připraveny další služby pro podnikatele, a to v podobě výuky obchodní čínštiny, odborných ekonomických přednášek s tématikou bilaterálních obchodních vztahů, kulatých stolů aj. Konfuciův institut má svůj web (www.konfucius-vsfs.cz) a je aktivní i na Facebooku a Instagramu. Vydává dvakrát do roka bulletin v českém jazyce, čínštině a angličtině, v němž publikuje články a analýzy k ekonomickému vývoji Číny a česko-čínským vztahům.

Dne 14. listopadu 2023 si Konfuciův institut v České republice slavnostně připomenul 5. výročí svého trvání. Hlavní část oslav proběhla ve zcela zaplněném sále Vysoké školy finanční a správní. Rektorka univerzity, paní Bohuslava Šenkýřová, ve svém vystoupení zhodnotila dosavadní úspěšné působení Konfuciova institutu jako partnerské instituce VŠFS. Vyjádřila se také pochvalně k působení ředitele institutu, pana Jiang Hui, který, dle jejích slov „… patří k typu lidí, které, když potkáme na cestě životem, zůstávají navždy v našem srdci“. Prorektor China Jiliang University Hangzhou, pan Wang Binrui, sdělil přítomným své přesvědčení, že půjde o hlubokou spolupráci dvou velkých, silných institucí, univerzit, ve kterých institut má svého partnera. Jak doufal, všichni přítomní budou mít příležitost univerzitu v Hangzhou navštívit. Na závěr svého vystoupení popřál Konfuciově institutu mnoho dalších úspěšných let. 

Čínský velvyslanec v ČR, JE pan Feng Biao, tlumočil za svůj úřad srdečnou gratulaci Konfuciově institutu a uvedl, že pětiletá historie Konfuciova institutu je ztělesněním rozvoje čínsko – českých přátelských vztahů i vzorem vzájemně výhodné spolupráce dvou zemí s odlišným historickým, kulturním a sociálním vývojem. Poděkoval zástupcům a dalším kolegům obou univerzit, kteří stáli před pěti lety u vzniku Konfuciova institutu za to, že kulturní a vzdělávací aktivity institutu dosáhly plodných výsledků a pozitivně přispěly k podpoře jazykových a kulturních výměn mezi oběma zeměmi. Připomněl zároveň 22. ročník studentské soutěže Chinese Bridge, na kterém se v červnu letošního roku Konfuciův institut podílel. Vyjádřil přesvědčení, že výuka čínštiny bude i nadále přispívat k jazykovým výměnám, prolínání kultur a ke kultivaci dalších a dalších talentů, jakož i posilovat přátelství mezi čínským a českým lidem. Na závěr svého vystoupení vyzval k větší podpoře česko – čínských vztahů a zdůraznil, že vztahy mezi zeměmi se zakládají nikoli pouze na vztazích mezi politiky, ale i na vztazích mezi obyvateli obou zemí. 

Čínský ředitel institutu, pan Jiang Hui, spolu s manažerkou institutu, paní Petrou Maršálkovou, přehledně shrnuli dosažené úspěchy za dobu činnosti Konfuciova institutu. Vedle připomenutí roku 2018, který byl významný vznikem Konfuciova institutu v Praze, zmínili také například ustanovení Česko – čínského centra pro společenské vědy provincie Zhejiang a Centra pro východní a střední Evropu. Při bohatém výčtu všech nedávných aktivit institutu neopomněli pohovořit o pořádání ekonomických přednášek pod názvem Okénko do finančních trhů, čínských čajových obřadů nebo slibně se rozvíjející tradici pořádání oblíbených příměstských Konfuciových táborů pro děti. Jinou důležitou informací, která v jejich vystoupení zazněla, bylo, že od března 2023 se na Konfuciově institutu v Praze mohou konat certifikované zkoušky čínského jazyka, kterých se účastní nejen čeští studenti, ale i studenti z Itálie, Polska či Španělska a dalších zemí, přičemž počet studentů na institutu má prokazatelně významnou vzrůstající tendenci. Za priority označili oba zástupci Konfuciova institutu zvýšení kvality výuky čínštiny a uspokojení potřeb studentů, rozvoj kulturních aktivit a podporu spolupráce mezi Čínou a Českou republikou, s tím, že Konfuciův institut nejen představuje významnou roli v rozvíjení akademické spolupráce, ale také přestavuje most mezi Čínou a Českou republikou. 

V závěru svého vystoupení představili hostům celý tým Konfuciova institutu a pořídili společnou pamětní fotografii. Všichni přítomní měli také možnost seznámit se s blahopřejným dopisem od Chinese International Educational Foundation, který obsahoval vyjádření upřímné vděčnosti zástupcům všech společenských vrstev, kteří se podíleli a podílejí na rozvoji Konfuciova institutu, a také přání, aby se nadále v kulturně – vzdělávací činnosti dařilo a institut aby prosperoval. Po těchto hodnotících a pozdravných projevech přikročili zástupci univerzit a institutu k symbolickému rozkrojení svátečního dortu.

Po úvodních vystoupeních představitelů univerzit, institutu i vzácných hostů, se uskutečnil kulturní program s některými ukázkami práce a možností Konfuciova institutu. Po úvodním vystoupení folklórního souboru Studánka Praha se představila Česká asociace Qipao, která předvedla malou módní přehlídku tradičních oděvů Cheongsam a tanec s vějíři. Skupina Czech Martial Art Team předvedla poutavé ukázky ze svých cvičení. V průběhu hry na tradiční čínský hudební nástroj guzheng byly připraveny skvělé ukázky kaligrafie a tušové malby. Další části kulturního programu se poté ujali studenti, žáci a učitelé Konfuciova institutu. Dětská skupina zazpívala několik čínských písní. Dále proběhla ukázka tradiční čínské medicíny v podobě cvičení Yi Jin Jing, které předvedl Dr. Guan se svými studenty. Poté vystoupil hudební soubor s hrou na housle a kytaru v podání studentských interpretů. V závěru kulturního programu předvedli starší chlapci Dračí tanec, který se setkal u publika s velkým ohlasem.

Důstojným zakončením oslav bylo uspořádání společenského večera, na němž v bohaté společenské diskusi mohlo proběhnout navazování nových kontaktů, oživování kontaktů dřívějších, včetně zamýšlení se nad vzdělávacími, kulturními a dalších výzvami, které stojí před Konfuciovým institutem v Praze do dalších úspěšných let jeho činnosti.

(Zpracováno s použitím Bulletinu Konfuciova institutu č. 2/2023, časopisu Speciál MF Dnes - „My z VŠFS“/2023 a informací z návštěvy oslav k 5. výročí Konfuciova institutu v Praze).

Karel Ouroda

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree