Čínská ekologická civilizace inspiruje Afriku

2024-01-09 03:15:09
Sdílej:

Dle slov prezidenta Xi Jinpinga v rámci jeho projevu na národní konferenci o ekologické ochraně životního prostředí v červenci 2023, příštích pět let je důležitým obdobím pro vybudování krásné Číny. Prezident Xi uvedl, že Čína bude pracovat na výrazném zlepšení životního prostředí ve městech i na venkově, a také bude nadále podporovat vysoce kvalitní rozvoj země, který bude nadále probíhat s rozvojem kvalitního ekologického prostředí.

O půl roku později, pokrok jak v rozvoji země, tak i rozvoji kvalitního ekologického prostředí nadále pokračuje. Prezident Xi Jinping tento pokrok (a následující plány pro rok 2024) také zmínil v nedávném novoročním projevu.

Pojďme si připomenout pár slov z tohoto projevu:

“Cesta za vysoce kvalitního rozvojem dosáhla trvalého pokroku. Náš modernizovaný průmyslový systém byl dále vylepšen. Vznikají nové ekonomické pilíře – pokročilá, chytrá a ekologicky šetrná odvětví. Zajistili jsme nebývale velkou úrodu již dvacátým rokem za sebou. Vody jsou čistější a hory zelenější. Nového pokroku také bylo dosaženo při revitalizaci venkova.

Příští rok značí milník 75 let od založení Čínské lidové republiky. Budeme vytrvale prosazovat čínskou modernizaci, budeme podporovat vysoce kvalitní rozvoj a budeme jak usilovat o rozvoj, tak i zajišťovat bezpečnost.”

Dle slov čínského prezidenta se životní prostředí v Číně během roku 2023 zlepšilo, revitalizace venkova dosáhla pokroku a ekonomická situace země se nadále rozvíjí. Jak tento plán a následující kroky mohou inspirovat africký kontinent v rozvoji afrických zemí? Mohou se africké země také ekonomicky rozvíjet s tím, že ochrana životního prostředí bude nedílnou součástí tohoto rozvoje?

Dle slov novináře žijícího v Keni, Čína je druhou největší ekonomikou na světě a čínská ekologická civilizace nabízí mnoho osvědčených postupů, které mohou být užitečné pro africký kontinent a další rozvojové země.
Modernizace provedená prostřednictvím ekonomických strategií, které podporují harmonické soužití člověka a přírody, je způsob, který je nejenže proveditelný a dlouhodobě udržitelný, ale také ziskový.

Během posledního desetiletí se vysoce kvalitní udržitelný rozvoj Číny zaměřil na pět klíčových pilířů, kterými jsou inovace, koordinace, ekologie, otevírání se světu a sdílení.

Čína a Afrika rychle navazují nová ekonomická partnerství. Čína pokračuje v realizaci rozsáhlých lesnických projektů a mnoho afrických zemí ji v této činnosti následuje.

Čína ukazuje Africe, že ekonomický rozvoj nemusí být synonymem ekologické destrukce. Je možné vytvořit i takovou cestu rozvoje, v rámci které nejsou příroda a sociální ekonomika vnímány jako dva nezávislé aspekty ekonomického růstu, ale právě naopak – úzce spolu souvisí.

Dlouhá desetiletí Afriku trápily obavy, že modernizace a urychlení rozvoje s sebou nevyhnutelně přinese masivním ničení životního prostředí.

Čína úspěšně přešla na cestu vysoce kvalitního udržitelného rozvoje. Dosáhla toho díky vytvoření souladu mezi hospodářským růstem, pokrokem společnosti a podporou udržitelnosti životního prostředí.

Průmyslová revoluce, která je šetrná k životnímu prostředí, by měla být pro Afriku jasnou volbou. Díky pomoci Číny je Afrika navíc ušetřena cesty rozvoje na bázi “pokus-omyl.” Čína nadále poskytuje cenné rady nejen Africe, ale i dalším rozvojovým zemím. Co Čínu k této činnosti vede? Je to právě snaha o start průmyslové revoluce, která je šetrná k životnímu prostředí. Z tohoto jednání lze celkem snadno usoudit, že pro Čínu je ochrana životního prostředí prioritou, a to i mimo hranice vlastní země.

Tohle gesto je také jasným důkazem toho, že i když se Čína zavázala v první řadě k rozvoji vlastní země, vždy trvala na využití vlastního rozvoje k tomu, aby pomohla v modernizaci i dalším rozvojovým zemím.

Čtrnáctý čínský pětiletý plán je pro Afriku dobrým výchozím bodem. Tento pětiletý plán má velmi vysoké ambice co se týče podpory vysoce kvalitního rozvoje ve všech aspektech – včetně ekonomiky, ochrany životního prostředí či zlepšení životní úrovně.

Čína již inspirovala mnohé africké země k zahájení tolik potřebného přechodu k dopravnímu modelu, který se zaměřuje na snížení emisí a směřuje k cíli být uhlíkově neutrální.

Loni v lednu nigerijské přístavní město Lagos oficiálně zahájilo první fázi projektu železniční linky metra, což je projekt iniciovaný Čínou jako součást iniciativy Pásmo a cesta. První fáze je dlouhá 13 kilometrů. Dlouho očekávaná železniční linka metra zahájila provoz, aby pomohla zkrátit dobu strávenou na cestě a usnadnit dojíždění v nigerijském obchodním uzlu. Cesta, která kdysi trvala více než dvě hodiny, bude nyní trvat pouhých 15 minut, uvedli představitelé státu Lagos.

Z vlastní zkušenosti musím říct, že v Číně jsem byla nadšená z místního dopravního systému. Dokonce nejsem jediná, mnoho dalších cizinců se také shodlo na tom, že prostředky hromadné dopravy například v Chengdu a místní rozsáhlá síť linek metra jim naprosto vyhovují – dopravní systém je podstatně kvalitnější, než v místě, odkud pocházejí. Místní metro je čisté, pohodlné, velmi rychlé a levné. Řekla bych, že výstavba stejného druhu železničních linek metra, jaké jsou v Číně, je pro jakékoliv místo velkým přínosem a tahle změna v každodenním dojíždění opravdu dokáže místním obyvatelům ušetřit spoustu času.

Co je základem síly čínské ekonomiky? Je to především její respekt k přírodě a stanovení klíčových národních politik pro zachování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že Čína a Afrika pokračují v upevňování svého dlouholetého přátelství, africký kontinent se mnohému učí na své cestě k ekologické civilizaci – je to cesta, na kterou Čína již úspěšně nastoupila.

Klimatické cíle Číny jsou založeny na příslibu materiálního blahobytu a sociální harmonie. Tyto cíle jsou velmi podobné cestě, na kterou se nyní mnoho afrických zemí snaží vydat.

Tohle již není otázkou volby – ekonomický rozvoj země, nebo ochrana životního prostředí. Čínská zelená politika cílí správným směrem, aby zabránila klimatické katastrofě, chránila planetu Zemi a zároveň podněcuje nebývalý ekonomický růst.

Vliv Číny v globální správě životního prostředí mezi partnerskými zeměmi globálního Jihu je na dobré cestě a získává na síle. Tohle je nová éra ekologické civilizace a také příležitost pro Afriku přehodnotit zavedené přístupy k rozvoji a upravit je v souladu s čínským modelem – vrátíme-li se k novoročnímu projevu čínského prezidenta a uvedeme-li tento proslov do kontextu aktuálního rozvoje afrických zemí, které mají v Číně dlouhodobého přítele a také i partnera v ekologickém i ekonomickém rozvoji – myslím si, že i pokrok afrických zemí tak může rychle pokračovat, jejich vody se stanou čistějšími a hory zelenějšími.

Lada Procházková

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree