Čína směřuje k udržitelné budoucnosti

2024-02-26 11:28:41
Sdílej:

S počátkem roku 2024 vás možná napadá, co se děje nového ohledně zelené transformace a ekologického pokroku Číny. Pojďme se podívat na konkrétní příklad jezera Yundang ve městě Xiamen a dále na příklad města Xiaowangzhuang, které usiluje o uhlíkovou neutralitu. Informace o situaci obou těchto měst zveřejnila mediální agentura Xinhua.

Čínské pobřežní město Xiamen zaznamenalo pokrok v ekologické obnově. Když se návštěvníci prochází na břehu jezera Yundang ve městě Xiamen ve východočínské provincii Fujian, mohou se kochat pohledem na kvetoucí stromy, čirou vodu a na hejna vodních ptáků. Břeh jezera je mezi místními obyvateli oblíbeným místem pro odpočinkové a sportovní aktivity.

Před několika desítkami let se jezeru ovšem často přezdívalo “jezero s černou vodou.” Nejeden místní obyvatel si tuto situaci ještě živě pamatuje a stejně jako tehdejší silný zápach jezera zůstává tato scéna součástí nehezkých vzpomínek.

Na počátku 80. let 20. století bylo jezero v důsledku rychlého procesu urbanizace a industrializace v okolních oblastech silně znečištěno splašky, průmyslovými odpadními vodami a odpadky. V roce 1984 zahájila městská správa kampaň na zlepšení životního prostředí jezera.

Díky odstranění nečistot z vody jezera, zpevnění břehů jezera, zřízení čistíren odpadních vod a přemístění továren, které měly na znečištění životní prostředí velký vliv, se podařilo znečištění účinně omezit.

Kromě toho bylo v zájmu obnovy ekologie jezera vybudováno potrubí, které posílilo výměnu vody mezi jezerem a nedalekým mořem. Bahno odstraněné ze dna jezera bylo použito na vybudování malého ostrova uprostřed jezera, který se stal biotopem pro vodní ptáky. Dnes se jich v oblasti jezera nachází přes 80 druhů.

Úřady ve městě Xiamen dosud zahájily pět kampaní zaměřených na ekologickou obnovu jezera Yundang. Dozatím bylo zřízeno šest různých parků, které si rychle získaly velkou oblibu u místních obyvatel.

Přeměna jezera Yundang byla průkopnickým počinem v ekologické obnově města Xiamen. Poznatky z ní byly použity v dalších projektech, jako je například záliv Wuyuan.

Zátoka Wuyuan se stejně jako jezero Yundang potýkala s vážnými ekologickými problémy, které byly způsobeny v důsledku nesprávného jednání v minulosti. Na počátku roku 2000 však Xiamen začal jednat. Hráz byla odstraněna, zemědělství a výroba byly zastaveny a záliv se mohl znovu spojit s oceánem. Tím se jeho mořská plocha zvětšila ze 112 na 242 hektarů.

Na ochranu biologické rozmanitosti byl zřízen mokřadní park o rozloze 89 hektarů, který poskytuje životní prostředí různým druhům živočichů a rostlin.

V zátoce Tong'an byly pěstovány mangrovové porosty, které stabilizují pobřeží a podporují biologickou rozmanitost. Od roku 2005 bylo s podporou vědecko-výzkumných institucí vypěstováno 85 hektarů mangrovového lesa.

Zlepšené životní prostředí poskytlo těmto oblastem nové příležitosti pro hospodářský rozvoj. Dále stojí za zmínku změny v životě na venkově, které odrážejí snahu Číny o snížení emisí uhlíku.

Přestože venku fouká ledový vítr, v domech mnohých obyvatel je stále kolem 22 stupňů Celsia. Tohle je celkem běžná situace ve městě Xiaowangzhuang, spadající pod severočínský Tianjin. Dva projekty zaměřené na geotermální vytápění zajišťují energetické potřeby 2 470 domácností a snižují emise CO2 o více než 10 000 tun ročně.

Město Xiaowangzhuang, zemědělské město s 28 000 obyvateli, nyní usiluje o uhlíkovou neutralitu a hodlá snížit emise CO2 o 1 milion tun ročně, což z něj činí živoucí důkaz probíhající zelené transformace Číny.

Čistá energie zvýšila produkci a příjmy místních zemědělců. Skleníky na solární pohon umožňují například pěstovat houby a zároveň vyrábět elektřinu pomocí solárních panelů.

Místní podniky ve městě se snaží o dosažení nulových čistých emisí. Například společnost vyrábějící bioorganická hnojiva, kterou vede Liu Runzhuang, nyní produkuje více než 80 000 tun bioorganických hnojiv ročně. Tento posun směrem k výrobě organických hnojiv je zásadní, protože výroba a aplikace hnojiv se významně podílí na emisích uhlíku v rostlinné výrobě. Podporou používání organických hnojiv se městu podařilo snížit emise uhlíku v zemědělské praxi. V současné době se ve městě na více než 4 000 hektarech zemědělské půdy používají organická hnojiva, což vede ke snížení emisí uhlíku i ke zlepšení kvality zemědělských produktů.

Toto úsilí nejen posiluje venkovskou výrobu a průmyslový rozvoj, ale také činí život ve městě ekologičtějším a šetrnějším k životnímu prostředí.

Necelé 2 hodiny cesty severovýchodně od Xiaowangzhuangu se nachází čínsko-singapurské ekoměsto Tianjin. Na veřejných prostranstvích města převažují zařízení běžící na zelenou energii: budovy poháněné solární energií, lavičky se solárními nabíjecími stanicemi, nové energetické autobusy... 

Mezi těmito inovacemi vyniká budova s nulovou spotřebou energie, která je symbolem zelené architektury. Je napájena výhradně solární energií a udržuje stabilní teplotu a vlhkost po celý rok, bez ohledu na sezónní změny. He Rui, zástupce pobočky Binhai společnosti State Grid Tianjin Electric Power Company, která je zároveň jedním z developerů budovy, chválí účinnost budovy a její přínos pro životní prostředí.

Čína se zavázala k ambicióznímu plánu snížení emisí uhlíku, který zahrnuje dvojí cíl: dosažení maximálních emisí uhlíku do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060. Mezi lety 2013 a 2023 se energetická náročnost Číny snížila o 26,4 %, což představuje jedno z nejrychlejších snížení emisí na světě.

Pro rok 2024 a nadcházející období lze očekávat další pokrok v ekologické transformaci Číny a udržitelném rozvoji. Díky aktivním snahám místních úřadů a obyvatelstva si troufám tvrdit, že bude pokračovat trend čistšího životního prostředí, snižování emisí uhlíku a ochrany biodiverzity.

Dále bych řekla, že se dá očekávat, že města jako Xiamen a Xiaowangzhuang budou pokračovat ve svých iniciativách na zlepšení kvality životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Díky investicím do obnovitelných zdrojů energie, ekologických staveb a zelených technologií by se měla dále zvyšovat efektivita a udržitelnost městských oblastí.

Myslím si, že Čína bude pokračovat v plnění svých ambiciózních cílů snižování emisí uhlíku a dosažení uhlíkové neutrality. Správné kroky, které Čína učinila v posledních letech, včetně podpory obnovitelných zdrojů energie, ekologických inovací a podpory ekologických projektů, naznačují, že tohle jednání bude mít značný pozitivní dopad na životní prostředí a ekonomiku země v blízké i vzdálenější budoucnosti.

 

VB

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree