Dvě zasedání (2) - Čína zůstane v nadcházejících desetiletích klíčovým motorem růstu globální ekonomiky

2024-03-08 12:25:12
Sdílej:

Jak známo těm, kdo myslí na budoucnost rodiny, své země a planety, v Pekingu probíhají od 4. do 11. března dvě nejenom pro samotnou Čínu, ale i svět, důležitá zasedání: Všečínské shromáždění lidových zástupců (VSLZ), Čínské lidové politické poradní shromáždění (ČLPPS).

Dříve než popíši podrobněji, v pokračování příspěvku, některé důležité aspekty jednání a obsah dvou tiskových konferencí z uplynulých dnech, zmíním se o dvou důležitých sděleních ministrů:

Ministr zahraničí Wang Yi v odpovědích na otázky týkající se zahraniční politiky a diplomatických vztahů země odpověděl na otázku o vztazích mezi Čínou a Ruskem: Čína a Rusko vytvořily nové paradigma vztahů mezi hlavními zeměmi, které se liší od zastaralého přístupu studené války, a usilují o trvalé dobré sousedství, přátelství a spolupráci na základě nealianční a nekonfrontační spolupráce a nezaměřují se na žádnou třetí stranu.

Ministr financí Lan Fo'an na tiskové konferenci na okraji probíhajících dvou zasedání uvedl: Díky společnému úsilí příslušných stran a implementaci balíčku řešení pro zmírnění rizika zadlužení místních vlád je splácení jistiny a úroků ze zákonného dluhu místních vlád dobře zajištěno a rozsah implicitního dluhu místních vlád se postupně snižuje.

Oba výroky je nutné srovnávat a hodnotit v kontextu událostí posledních dnů. Ty ukazují, že svět se rychle blíží k předělu: globální vyjednávání a nový světový řád nebo jaderná apokalypsa. A tento předěl není ani tak mezi zeměmi, jako mezi konkrétními lidmi v těchto zemích. a mysli mám události v USA, Německu, Francii, České republice, Polsku a v neposlední řadě na Ukrajině. O událostech podpořených statistickými daty bude řeč v závěrečném příspěvku série posvěcené Dvěma zasedáním v polovině března.

Dnes nabízím přehled hlavních bodů pracovní zprávy čínské vlády, která byla v úterý předložena národnímu zákonodárnému sboru k projednání.

- Čína si v roce 2024 klade za cíl hospodářský růst kolem 5 %

- Čína slibuje proaktivní fiskální politiku, obezřetnou měnovou politiku v roce 2024

- Čína chce v roce 2024 vytvořit více než 12 milionů pracovních míst ve městech

- Čína stanovila poměr deficitu k HDP na 3 procenta pro rok 2024

- Čína bude v nadcházejících letech vydávat ultra dlouhé speciální státní dluhopisy

- Čína v roce 2024 vydá více místních vládních dluhopisů pro zvláštní účely

- Čína modernizuje průmyslový systém, rozvíjí nové kvalitní výrobní síly

- Čína zintenzívní výzkum přelomových, hraničních technologií

- Čína zahájí roční program na podporu spotřeby

- Čína vyčlení v rozpočtu centrální vlády v roce 2024 700 miliard jüanů na investice

- Čína rozšíří domácí poptávku

- Čína zajistí národní zacházení pro podniky financované ze zahraničí

- Čína bude usilovat o vstup do Komplexní a progresivní dohody pro transpacifické partnerství

- Čína zajistí stabilní produkci, dodávky zemědělských produktů

- Čína podpoří energetickou revoluci

- Čína je proti "nezávislosti Tchaj-wanu" a vměšování zvenčí

- Čína prosazuje mezinárodní spravedlnost a spravedlnost

Jak lze vidět z přehledu hlavních bodů, jednání, diskuze a závěry zasedání se týkají existenciálních sfér života společnosti. Jednou z nich je ekonomická aktivita.

Čínská ekonomická aktivita se v roce 2023 po znovuotevření po Covidu odrazila ode dna, přičemž se odhaduje, že reálný HDP vzrostl zhruba v souladu s růstovým cílem úřadů ve výši přibližně 5 %, uvedla výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF).

MMF to uvedl v nedávné tiskové zprávě poté, co dokončil svůj každoroční přezkum čínské ekonomiky podle článku IV. Tým MMF navštívil Čínu od 26. října do 7. listopadu 2023 a vedl konstruktivní diskuse s vysokými představiteli vlády a Čínské lidové banky, jakož i se zástupci soukromého sektoru a akademiky, aby si vyměnil názory na ekonomické vyhlídky a rizika Číny, pokrok a výzvy reforem a politické reakce.

Podle prohlášení zveřejněného na webových stránkách MMF bylo oživení taženo domácí poptávkou, zejména soukromou spotřebou, a podporováno podpůrnými makroekonomickými politikami, včetně dalšího uvolnění měnové politiky, daňových úlev pro podniky a domácnosti a fiskálních výdajů na pomoc při katastrofách.

V prohlášení se uvádí, že inflace sice v roce 2023 klesla, a to především v důsledku nižších cen energií a potravin, ale očekává se, že v roce 2024 postupně vzroste na 1,3 % s tím, jak se mezera výstupu zužuje a srovnávací dopady cen komodit ustupují.

Rozhodná politická opatření, včetně urychlené restrukturalizace v sektoru nemovitostí, která mimo jiné očekávám od zasedání, by mohla posílit důvěru a vést k lepšímu než očekávanému oživení soukromých investic. Podobnou formulaci a výsledek očekává i MMF. uvádí se v prohlášení.

Co se ještě očekává od dvou zasedání? Především se očekává, že budou oznámeny další reformy a opatření k otevření se Číny těm, kdo projeví zájem a má potřebu spolupracovat s Čínou. Čína letos pravděpodobně zaznamená silné hospodářské oživení, a to díky úpravám makroekonomické politiky a promyšlenému úsilí o reformy.

Úsilí bude charakterizováno sladěním se s vysokými standardy mezinárodního obchodu a ekonomických pravidel, vytvořením národního jednotného domácího trhu a výchovou nových výrobních sil. Toto důležité téma bylo částí projevu prezidenta Si. Kromě toho přední čínští a západní analytici uvedli, že věří, že Čína zůstane v nadcházejících desetiletích klíčovým motorem růstu globální ekonomiky, a to díky svým zdravým dlouhodobým ekonomickým základům, které přinášejí zlaté obchodní příležitosti pro zahraniční investory, kteří pochopili mimo jiné podstatu sdílení a nutnost etiky a morálky v podnikání.

Není totiž tajemstvím, že jak v Číně, tak především v kapitalistech zemích, včetně EU a České republiky deficit etiky a morálky v podnikání způsobil, a i nadále způsobuje výzvy, kterým nemůže úspěšně čelit žádná vláda fungující na pseudo-demokratických principech a korupci. Tu podporují mimo jiné i tak oblíbené EU dotace. Solární a uhelní baroni v Evropě mohou svým chamtivým a vyděračským chováním vyvolat obrovské občanské nepokoje, které, jak si myslí, mohou sledovat z dáli, z ostrovů nebo pro ně vybudovaných speciálních enkláv.

Zmiňuji se o občanských nepokojích, protože jsou součástí již probíhající antropologické války, v jejímž kontextu se nacházejí a budou i nadále nacházet vojenské konflikty, které nebudou důsledkem jediného velmi významného faktoru, ale komplexem různých sociopolitických, ekonomických, národnostních, náboženských a dalších napětí. Již dnes se soupeří nejen o území, přírodní zdroje, ale i o potraviny, a dokonce o vodu.

Z toho vyplývá, že konflikty v 21. století zůstanou na dlouhou dobu mnohovrstevnaté a hybridní, tj. zahrnující různé vojenské i nevojenské metody. Konflikty nebudou mít jednotnou formu a budou závislé na dynamických strategiích.

Předpokládám, že výsledky zasedání VSLZ a ČLPPS budou obsahovat návrhy k řešení této tématiky. Liou Ťie-i, mluvčí druhého zasedání 14. národního výboru Čínského lidového politického poradního sboru řekl na nedělní tiskové konferenci, že na ekonomické vyhlídky Číny pohlíží růžově a, že země se těší pevným základům a příznivým podmínkám pro podporu vysoce kvalitního rozvoje. Ten je základem další konsolidace a posílení Číny v době nepředvídatelných událostí ve světě.

Justin Yifu Lin, děkan Institutu nové strukturální ekonomie Pekingské univerzity, v exkluzivním rozhovoru pro China Daily uvedl, že Čína má potenciál růst v nadcházejících desetiletích tempem 8 % ročně. Čínská ekonomika může letos růst nad 5 %, pokud vláda přijme aktivnější politiku fiskální a monetární expanze. Ne se vším souhlasím, co řekl pan Li, mimo jiné také místopředsedou Výboru pro hospodářské záležitosti Národního výboru CPPCC. Ale jedno je jisté, když nedojde k velkému válečnému konfliktu v představitelné budoucnosti:

Čína bude stále nejdynamičtěji rostoucí ekonomikou, bude nejvíce přispívat ke globálnímu růstu a bude hnací silou globálního růstu a stability. Země je schopna přijmout aktivnější proticyklickou fiskální a monetární politiku a poskytnout více zdrojů soukromým podnikům – hlavním hráčům v čínském sektoru zahraničního obchodu – aby kompenzovala dopad globálního ekonomického zpomalení a klesající zahraniční poptávky a podpořila domácí investice a spotřebu, řekl Lin.

Dodal, že je nepravděpodobné, že by Čína zažila to, co Japonsko po konci 90. let – poté, co Tokio opustilo svou průmyslovou politiku pod vnějším tlakem a nedokázalo dosáhnout zásadních průlomů v základním výzkumu a technologiích – pokud bude Čína podporovat technologické inovace a průmyslové modernizace a vytvářet více investičních příležitostí pro podniky.

Pro doplnění a snadnější porozumění důvodů hospodářského pozitivního vývoje v Číně doporučuji seznámit se s nejnovějšími údaji Národního statistického úřadu. Ty zveřejněné v pátek ukázaly, že nevýrobní aktivity Číny expandovaly rychlejším tempem. Například:

Oficiální index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v zemi v únoru klesl na 49,1 bodu z lednových 49,2 bodu, což je pod hranicí 50 bodů, která odděluje kontrakci od růstu.

Mezitím nevýrobní PMI dosáhl v únoru 51,4, což je nárůst z 50,7 o měsíc dříve. Kromě toho oficiální kompozitní PMI v zemi, který zahrnuje výrobní i nevýrobní aktivity, dosáhl v únoru 50,9, stejně jako v lednu.

Není proto divu, že Wei Jianguo, bývalý náměstek ministra obchodu, očekává a tím potvrzuje i osobní očekávání autora příspěvku, že Čína oznámí další opatření k prohloubení reforem a rozšíření otevírání se na vysoké úrovni během dvou zasedání, každoročních setkání nejvyšších legislativních a politických poradních orgánů v Pekingu, aby se zvýšila důvěra všech podniků a podpořil hospodářský růst.

Co lze očekávat konkrétně? Mezi klíčová opatření budou patřit ta, která urychlí vytvoření jednotného domácího trhu, usnadní rozvoj nových výrobních sil a posílí systém vzdělávání talentů. To jsou sektory, kterým se kvůli strachu z války evropští politici nevěnují tak, jak by se mohli a měli věnovat. Zde se nabízí vzpomenout si na realizaci rozhodnutí KS ČSSR podporovat talenty z dělnické třídy. Realizace měla někdy až neuvěřitelné komické prvky, ale umožnila mnohé, z čehož mnozí ještě dnes v ČR žijí a mohou se chlubit.

Že Čína je na rychlé cestě k modernizaci průmyslových a dodavatelských řetězců pomocí ekologických, digitálních a inteligentních transformací, protože upřednostnila výchovu nových výrobních sil se stává nepopiratelnou skutečností a konkurenční výhodou Číny. Tvrzení podporuje i Tian Xuan, proděkan PBC School of Finance na Tsinghua University. Ten v předdveří zasedání řekl, že rychlá ekonomická expanze Číny s průměrným ročním tempem růstu 9,9 procenta v posledních třech desetiletích je zázrak. Země má velký prostor pro makroekonomické manévrování, a dodal, že návrh zákona o podpoře soukromé ekonomiky by také posílil důvěru sektoru a podnítil příspěvky soukromých podniků k celkové ekonomice v oblasti inovací, zaměstnanosti a daňových příjmů.

A abych nezmiňoval jenom čínské odborníky, dovoluji si zmínit se alespoň o jednom západním ve výkonné funkci v nadnárodní společnosti. Například, Marc Horn, prezident společnosti Merck China, uvedl, že v roce 2024 bude společnost pokračovat v rozšiřování své působnosti v Číně a využije obrovské příležitosti, které před ní leží.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu řekl: Jsem optimista, že čínská ekonomika bude do značné míry těžit ze současných probíhajících ekonomických reforem, které se zaměřují na čínskou cestu k modernizaci poháněnou průmyslovou modernizací, rozvojem špičkových technologií a zelenými iniciativami.

Tři střípky ze zasedání v závěru

Vzhledem k tomu, že se Čína rozhodla zvýšit své vojenské výdaje o 7,2 % na rekordních 231 miliard dolarů v roce 2024, Peking přitvrzuje svou rétoriku vůči Tchaj-wanu, píše agentura Reuters s odkazem na projev čínského premiéra Li Čchianga v Národní lidové radě (NPC, čínském parlamentu) z 5. března.

Agentura upozornila zejména na skutečnost, že Lee ve svém projevu vynechal formulaci mírového sjednocení s Tchaj-wanem, ke kterému premiér vyzval loni. Tentokrát řekl, že Peking bude pevný v prosazování věci sjednocení Číny, že bude rozhodně proti nezávislosti Tchaj-wanu, bude podporovat mírový rozvoj vztahů mezi Tchaj-wanem a bude chránit základní zájmy čínského národa. Zmiňuji se Tchaj-wanu, protože Reuters jasně zavádí, snaží se manipulovat čtenáře. Proč? Protože prohlášení je v souladu s předchozími prohlášeními čínského vedení.

Cesty nejenom amerických, ale i českých představitelů na Tchaj-wan jsou v rozporu s principem jedné Číny a mohou být interpretovány jako odmítání principu jedné Číny především v současné době s představitelným rizikem vojenského konfliktu. V kontextu Tchaj-wanu se nachází i prohlášení z podzimu roku 2022 David Cohen, zástupce šéfa americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Ten uvedl, že čínský prezident Si Ťin-pching nařídil armádě, aby se připravila na zavedení vojenské kontroly nad Tchaj-wanem do roku 2027. Zároveň poznamenal, že americká rozvědka neví, zda čínské vedení v této věci učinilo konečné rozhodnutí.

2) Čínští zákonodárci v úterý začali projednávat návrh revize ústavního zákona Státní rady. Jedná se o první revizi zákona, který byl přijat v prosinci 1982, kdy byla formulována současná ústava země.

Zákon sehrál významnou roli při zajišťování toho, aby Státní rada plnila své povinnosti v souladu s ústavou a dalšími zákony, řekl Li Hongzhong, místopředseda Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (NPC), když vysvětloval návrh zákona na zahajovacím zasedání. Revize zákona je nezbytným krokem k tomu, aby Státní rada udržela celkové vedení strany a posílila všestranné zlepšení vlády, řekl Li a dodal, že poskytuje institucionální záruku pro Státní radu, aby se držela svého principu zaměřeného na lidi a svého základního účelu sloužit lidem z celého srdce.

Návrh revize obsahuje 20 článků, doplňuje ustanovení týkající se povahy a postavení Státní rady podle ústavy, která stanoví, že Státní rada, tj. ústřední lidová vláda, je výkonným orgánem nejvyššího státního orgánu moci a je nejvyšším orgánem státní správy.

Návrh výslovně nastiňuje závazek Státní rady vybudovat mimo jiné bezúhonnou vládu založenou na zákonech, orientovanou na inovace a orientovanou na služby. Dále návrh zpřesňuje formulace týkající se funkcí a pravomocí Státní rady a doplňuje ustanovení, že Státní rada vykonává jednotné vedení nad činností místních orgánů státní správy na všech úrovních po celé zemi.

3) Si Ťin-pching, který se účastní jednání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) a Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS), ve svém projevu, jehož obsah se odrazí v závěrečných výsledcích zasedání, kladl důraz na rozvoj nových kvalitních výrobních sil. Ten je podle osobního hodnocení autora příspěvku přímo spojen s předem zmíněným návrhem revize ústavního zákona Státní rady, která mimo jiné jmenuje Guvernéra Čínské lidové banky. Ta bude hrát důležitou roli při realizaci nového finančního systému BRICS.

V kontextu BRICS připomínám slova ministra WangYi: Rozvoj a posilování zemí BRICS je posilováním mírových sil a rozšiřováním globální fronty spravedlnosti, to by nemělo být vnímáno jako výzva. Wang Yi označil rozšíření BRICS za projev urychlení procesu posilování multipolarity světa a již dříve řekl, že Čína a Rusko mají v úmyslu podporovat skutečnou multipolaritu na různých místech, včetně BRICS a Šanghajské organizace pro spolupráci.

A jako poslední: Čína rozšiřuje svou přítomnost na ledovém kontinentu, Antarktidě. Austrálie a Nový Zéland se obávají, přestože těžba surovin se zdá být menším cílem. Proč? S válečnými myslemi v hlavě očekávají rozšíření odposlechových a navigačních systémů, přestože nová čínská výzkumná stanice v Rossově moři v Antarktidě, otevřená před měsícem, 7. února, má ideální polohu pro zoologické výzkumy.  To ale patří k životu. Souhlasu netřeba. 07.03.02024

Jan Campbell

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree