Davos chce obnovit rozvrácenou globální důvěru

2024-01-17 18:52:11
Sdílej:

Lidé kráčející kolem loga Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, 14. ledna 2024. [Photo/Xinhua]

Ve švýcarském Davosu se rozběhlo každoroční, nyní už 54., Světové ekonomické fórum s hlavním heslem ohledně účelu letošního setkání – Obnovení důvěry. Úplně se přitom nespecifikuje, o obnovení čí důvěry v co by mělo jít. Nicméně pravdou je, že v poslední době není snadné čemukoliv a komukoliv důvěřovat. Světové trhy i geopolitická situace je velice těkavá a nikdo nemůže věřit, že např. nějaké slibně vyhlížející ekonomické ukazatele vydrží, když mnoho takových nadějí v době po pandemii zmařila eskalace různých konfliktů jako na Ukrajině či v Gaze a v Rudém moři.

Ani světový business ani voličská základna ve většině vyspělých zemí nemá příliš velkou důvěru ve schopnosti vedení některých politiků Euro-atlantické osy konflikty utlumit a najít cesty k nastolení věrohodné partnerské spolupráce v globálním měřítku, kdy je jasné, že politiky uzavřených mocenských kruhů, vylučování ze svobodného světového trhu a ohrazování za účelem zadušení rozvojového potenciálu svých konkurentů nemohou vést k nastolení vzájemné důvěry a spolupráce, která by skoncovala s fragmentací globálních trhů a využila rozvojového potenciálu všech ve prospěch všech. Je jasné, že jiná cesta k věrohodnosti než ta vedoucí přes poctivou partnerskou spolupráci v globálním měřítku vést nemůže.

Proto také Světové ekonomické fórum (WEF) v pondělí na svém začátku logicky vyzvalo k posílení globální spolupráce, aby se tak splnily podmínky k ukončení panující ekonomické nejistoty. Nicméně ani účastníci tohoto fóra proti nejistotě sami z větší části nevěří, že skoncování s nejistotou a nastolení časů, kdy se dá věřit ekonomickým výhledům a k těm, kdo by nás k nim měli dovést, je v blízké perspektivě možné, když přes polovinu vůdčích ekonomů ve svém výhledu na letošní rok zveřejněném v pondělí WEF uvádí, že očekávají, že globální ekonomika v roce 2024 oslabí, a sedm z deseti z nich dokonce řeklo, že tempo geo-ekonomické fragmentace letos spíše zrychlí, než aby byla nastavena nějaká věrohodná globální kooperace jako je čínské vize sdílené budoucnosti lidstva.

Ani vnitřní ekonomická stabilita potenciálních lokomotiv růstu není přehnaně veliká, ač jisté náznaky důvodů k opatrnému optimismu tu jsou, takže se výkonná ředitelka WEF Saadia Zahidi k ekonomice, k níž se upírá nejvíce zraků jako k naději na obnovu globálního růstu a prosperity, tj. k té čínské, vyjádřila: „Nejistota je pro většinu ekonomik celého světa včetně té čínské klíčovým slovem. Pozitivní ale je, že Čína je jednou z hodně mála velkých ekonomik světa, která se nepotýká s inflací, kterou v současnosti netrápí nesmírně vysoké úrokové sazby.“

Výkonná ředitelka Světového ekonomického fóra (WEF) během interview v ústředí WEF ve švýcarské Genevě, 1. května 2023. [Photo/Xinhua]

A jak vyplývá z formulovaného záměru letošního výročního zasedání WEF, má toto konkláve vést dialog ke zlepšení spolupráce a kultivovat partnerství, aby se čelilo eskalaci globálních rozepří a nejistoty a aby se zde v rámci stanoveného tématu „Znovuvybudování důvěry“ vedla jednání se zaměřením na čtyři hlavní priority: dosažení bezpečnosti a spolupráce v roztříštěném světě; vytvoření růstu a pracovních příležitostí pro novou éru; zkrocení umělé inteligence jakožto tažné síly pro ekonomiku a společnost a formulace dlouhodobé strategie pro klima, přírodu a energetiku.

Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda WEF, ve svém projevu zdůraznil naléhavost znovuvybudování důvěry v takto roztříštěném světě s rostoucími sociálními rozkoly. Zdůrazňoval přitom, že nestačí uchylovat se jen ke krizovému managementu, nýbrž že je nutno řešit přímo kořeny vzniklých problémů.

Fotografie z 14. ledna 2024 ukazuje vnější náhled na Kongresové centrum výročního shromáždění Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. [Photo/Xinhua]

Čínský premiér Li Qiang přijel do Davosu v čele delegace, o níž se americký ministr zahraničí Blinken vyjádřil způsobem, jenž ilustruje, jaký je přístup USA k budování globální vzájemné důvěry, neboť projevil obavy, že čínská delegace je moc veliká. Čili se mu asi nelíbí, že bude moc vyjednávat a nastolovat příliš mnoho vzájemné důvěry a partnerství. Ve svém proslovu Li Qiang zdůrazňoval nutnost důvěry a čínská opatření, kdy v projevu důvěry ke světovému kapitálu země otvírá svůj trh a je vstřícná k partnerství a kooperaci a snaží se rozhýbat ekonomiku nejen svou, ale i všech ostatních, neboť právě tudy vede cesta k budoucí prosperitě a důvěryhodnému globálnímu tržnímu prostředí.

Upozornil, že růst HDP Číny za rok 2023 bude skoro určitě 5,2 procenta a v letošním roce také zhruba stejně, kdy by k růstu rádi vytáhli všechny ostatní, kdo se s Čínou zapojí do spolupráce. V roce 2023 zhruba třetina celého globálního růstu HDP připadala na Čínu, ale snahou Číny je k tomu vytáhnout i ostatní, přičemž nedostatek vzájemné důvěry a otevřenosti k poctivé partnerské spolupráci představuje zřejmě hlavní překážku rychlejšího ekonomického oživení, kdy ve hře jsou vyloženě de-globalizační snahy o obchodní ochranářství, sankce a vylučování z dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Podle Číny je třeba zdravit ovzduší globálního tržního prostředí a vzájemné důvěry včetně důvěry mezi globálním severem a jihem a vhodná by byla různá opatření např. v koordinaci makroekonomických politik. Čínou kritizovaný nedostatek makroekonomické koordinace bude částečně asi i narážkou na opatření USA, kdy Spojené státy řešily vysokou inflaci způsobenou spíše situací spojenou s uvalováním jejich vlastních sankcí než s monetárními důvody, pomocí drakonických úrokových sazeb, bez ohledu na zbytek světové ekonomiky, takže přes svoji globální měnu dolar do celého světa vyvezly nejen nedostatek kapitálu a dluhovou krizi, ale i nedůvěru v dolar a v zavedený globální finanční systém. Samozřejmě kromě drastického zpomalení oživení světové ekonomiky po pandemii a přibrzdění adaptace na situaci rozkolů a nedůvěry spojenou se současnými konflikty jako je Ukrajina, Gaza a Rudé moře.

Li Qiang důrazně obhajoval globalizaci, férovou tržní spolupráci, volné a otevřené trhy bez obchodních, investičních a různých ochranářských restrikcí a otevřené hledání přístupu k řešení problémů, které společně tíží všechny, s důrazem na budování důvěry a nikoliv plném úsilí o podrývání důvěry, jak se s ním v poslední době bohužel hojně setkáváme.

Čínský premiér Li Qiang pronáší řeč na Výročním shromáždění Světového ekonomického fóra 2024 ve švýcarském Davosu, 16. ledna 2024. Photo: Xinhua

Souhrnně bychom možná mohli říci, že letošní Davos se nese v duchu volání po věrohodné partnerské globalizaci a oproštění se od snah o globální hegemonismus a neokolonialismus, který je hlavním zdrojem světových rozkolů a nedůvěry.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree