Dvě zasedání (3): Střípky

2024-03-12 17:48:06
Sdílej:

1) Od 14. března budou moci občané dalších šesti evropských zemí vstoupit do Číny bez víza. Oznámil to ve čtvrtek čínský ministr zahraničí Wang I na tiskové konferenci v rámci výročního zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců v Pekingu. Kromě Švýcarska jsou to Belgie, Lucembursko, Irsko, Maďarsko a Rakousko.

2) Liou Ťie-i, náměstek generálního tajemníka a mluvčí druhého zasedání 14. národního výboru Čínského lidového politického poradního shromáždění, poskytl (pokud mě paměť neklame) ve čtvrtek) exkluzivní rozhovor deníku China Daily, v němž mimo jiné řekl:

Spojené státy by měly svůj závazek proměnit ve skutečné činy a spolupracovat s Čínou na vybudování stabilních, zdravých a udržitelných bilaterálních vztahů…Na tango jsou potřeba dva. Spojené státy by si měly uvědomit hodnotu spolupráce s Čínou a změnit své vnímání Číny jako strategického rivala nebo jakékoli negativní definice, kterou mají na mysli nebo někdy otevřeně deklarují…A samozřejmě, jakmile bude poškozena naše suverenita, bezpečnost a rozvojové zájmy, určitě budeme naše zájmy pevně chránit. To je samozřejmé.

Mezi Liouovy předchozí pozice patří stálý zástupce Číny při OSN a vedoucí tchajwanské pracovní kanceláře Ústředního výboru Komunistické strany Číny, což podtrhuje jeho odborné znalosti v oblasti vztahů kontinentální Čínou s Tchaj-wanem.

3) Ukrajinská krize byla také předmětem tiskové konference. Liu řekl, že: Je zapotřebí diplomatické řešení této krize. Myslím si, že země, zejména země, které pumpují zbraně do této krize a přilévají olej do ohně, by si měly uvědomit, že to, co dělají, ubližuje lidem na Ukrajině, v Ruské federaci a v regionu. Měli by změnit svůj postoj a spolupracovat se zeměmi, které se snaží posunout věci k jednáním o zastavení krize.

4) Narůstají deficity v oblasti rozvoje, bezpečnosti a správy věcí veřejných ve světě, jejíchž řešení je předmětem trojdílné čínské iniciativy představené prezidentem Si: Globální rozvojová iniciativa, Globální bezpečnostní iniciativa a Globální civilizační iniciativa. Iniciativy jsou důležitými příspěvky k zajištění toho, aby se lidstvo vydalo správným směrem k mírovému rozvoji, větší bezpečnosti a sociální spravedlnosti.

Iniciativy zohledňují skutečnost, že vždy budou existovat země, které se budou snažit upřednostnit své vlastní úzké národní zájmy před společnými zájmy mezinárodního společenství. Pozorování a rozhovory s kolegy ze zahraničí mi dávají naději, částečně i jistotu, že stále více lidí na světě vidí hodnotu těchto iniciativ a potřebu spolupracovat na jejich realizaci. Při studiu iniciativ je vidět, že do nich a do doporučení bylo vloženo mnoho kvalitní práce, aby se zjistilo, co se děje v životě obyčejného občana, a aby se zaměřili na nejnaléhavější a nejdůležitější otázky, které je třeba řešit ekologickými, efektivními a ekonomickými formami.

5) Konzultativní demokracie byla dalším tématem, ke kterému zahraniční novináři měli otázky. Liou využil příležitosti, aby vysvětlil, co je Komunistická strana Číny, jak je konzultativní demokracie součástí celého procesu čínské lidové demokracie a jaké má obavy. Mnoho zemí letos čekají volby. Existuje vážná mezinárodní obava, že některé volby by mohly způsobit problémy nebo dokonce chaos, a to nejen vnitřní, ale také s efektem přelévání do dalších zemí.

Když zahraniční návštěvníci přijedou do Číny a vidí, co děláme, porovnávají to a vyvozují si vlastní závěry a začínají si uvědomovat, že celý proces lidové demokracie má zajistit, aby hlasy lidí byly vyslyšeny a jejich aspirace se odrážely v rozhodování a provádění rozhodnutí a v procesu neustálého zlepšování věcí pro lidi a pro zemi.

6) Mobilita plateb pro zahraniční návštěvníky byla pro mne překvapivým předmětem jednání na Dvou zasedáních. Platby mají být uživatelsky přívětivější, přičemž hlavní platební platformy zintenzivní úsilí o zjednodušení platebních procesů pro turisty i distanční formě. Například Weixin Pay – mobilní platební služba v rámci aplikace Weixin, která je určená pro uživatele v pevninské Číně – a Alipay již zvýšily limit jedné transakce mobilních plateb pro cizince v Číně z 1 000 USD na 5 000 USD a zvýšily roční kumulativní limit transakcí z 10 000 USD na 50 000 USD. Technologický gigant Tencent Holdings pracuje na usnadnění plateb zahraničním návštěvníkům prostřednictvím Weixin Pay bez nutnosti propojení s mezinárodními bankovními kartami.

Liu Chunsheng, docent na Fakultě mezinárodního obchodu a ekonomiky Centrální univerzity financí a ekonomiky, uvedl, že směrnice představuje významný krok v úsilí Číny o vytvoření platebního prostředí přívětivějšího pro cizince v Číně. Snaha o větší mobilitu plateb má za cíl pomoc cizincům lépe se přizpůsobit životu a práci v Číně, přilákání více cizinců do Číny a podpořit mezinárodní ekonomickou výměnu. V kontextu uvedeného se nachází i letošní zpráva o práci vlády, která byla v úterý předložena k projednání a která přislibuje usnadnění práce, studia a cestování cizinců v Číně.

Jin Li, viceprezident Southern University of Science and Technology a člen 14. národního výboru Čínského lidového politického poradního shromáždění v tomto smyslu zdůraznil potřebu lépe informovat potenciální zahraniční turisty o tom, jak v zemi používat způsoby mobilních plateb, protože existují významné rozdíly v platebních zvyklostech mezi místními čínskými obyvateli a zahraničními návštěvníky. Proto navrhnul zintenzivnit propagaci čínských mobilních plateb v zahraničí a nabídnout turistům, jak provádět platby v Číně předem.

7) Návrat na venkov. Vzhledem k hospodářskému rozvoji Číny v posledních desetiletích mladí lidé často prchali do vzkvétajících měst za lepšími pracovními příležitostmi a životními podmínkami. V současné době existuje prověřený nový trend – lidé z mladší generace se stále častěji vracejí a stěhují se zpět na venkov. Nabízí se mnoho otázek a srovnání se situací na příklad i v české kotlině. Dovoluji si nabídnout jedno z mnoha vysvětlení trendu v Číně.

Po tisíce let byla Čína zemědělskou zemí, jejíž kultivační praktiky sahají tisíciletí do minulosti a dovolily Číně stát se jedním ze světových lídrů v zahradnictví a chovu zvířat. Na tomto místě se nabízí připomenout si tradiční čínský solární kalendář. Ten rozděluje rok na 24 slunečních částí, názvů. Například začátek jara, dešťovou vodu, probuzení hmyzu apod. Každý z ze slunečních názvů odráží změny ročního období, podnebí. Kalendář se stal vodítkem pro zemědělce, zrcadlí dominanci venkovského života a odráží ji v čínské literatuře, umění, poezii a kultuře. Například (v neautorizovaném pokusu o překlad) Očistného deště Du Fu:

Voda z nebe opadla a podzimní mraky jsou řídké. Západní vítr zavál deset tisíc li a scéna dnešního rána je krásná a fajn. Dlouhý déšť zemi neuškodil, ani ji nepoškodil. Řada vrb začíná se zelenat, hruška na kopci vypouští na slunce malé červené květy a nahoře začíná hrát píšťala doprovázející husu letící vysoko do oblak.

Připomínám, že starověká čínská kultura dala vzniknout i velkým městským centrům, a že jejich celková populace jen zřídka přesáhla 10 procent celkové čínské populace. To vše se změnilo od 80. let, kdy se lidé hrnuli za prací do vzkvétajících převážně pobřežních měst. Čína zažila nejrychlejší městskou migrace v historii.

V současné době (rok 2024) žije ve městech přibližně 64 procent Číňanů, jejichž psychiku romantika s přírodou nikdy neopustila. Dokazují to balkóny městských bytů, zahrady adoptivních pozemků a pěstování zeleniny téměř všude, kde je to jen možné.

Starší generace migrovala z venkova, hledala světlejší budoucnost a finanční jistotu. Přitom vláda a mnozí jiní očekávali, že Číňané budou následovat vzor industrializované Evropy, a že venkovský život ztratí svou přitažlivost, protože bude spojován s chudobou a izolací, nemluvě o staromódních způsobech.  Čínští mileniálové a generace Z se však očekávání a tomuto trendu vzepřeli. Mnozí se stěhují zpět na venkov, aby žili novým moderním čínským venkovským životním stylem.

8) Nabízí se otázka: V čem jsou mladí Číňané jiní?

Aspirace a postoje mladých Číňanů k práci se mění. Mileniálové a generace Z říkají, že už nežijí proto, aby pracovali, ale pracují, aby žili. To znamená, že upřednostňují flexibilitu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem před finančním ohodnocením. Rozlehlý čínský venkov a moderní technologie jim nabízí cenově dostupnou kvalitní alternativu k tradičním kancelářským pozicím.

Indikuje to například Čínský venkovský lifestylový bloger Li Ziqi. Ten má na YouTube 18,4 milionu sledujících. O dalších podobných příkladech dnes nebudu psát. Jedno mají venkovští lifestyloví blogeři společné: upoutali pozornost tím, že vykreslili a představili ideální venkovský život - civilizovaný, mírumilovný a poetický. Za podstatně menší cenu životních nákladů, než je tomu ve městech jako Peking, Šanghaj, nebo i Chang-čou a podobná města.

Jinými slovy: nejistoty, vlastní velkým městům, a jejich přitažlivost se pro mladé lidi vytrácí.

Tak tomu bylo u Tang Xinchen. Pracoval dříve pro mateřskou společnost TikTok ByteDance jako produktový manažer. V roce 2022 rozhodl vrátit se domů a stát se farmářem. V nedávném rozhovoru řekl: Toužil jsem po životě, kde nebudu muset každý den pracovat přesčas a budu moci včas vidět západ slunce. Také mám plné zuby stísněného nájemního bytu.

Připomínám, že od roku 2008 do roku 2019 se podle veřejně dostupných dat počet čínských venkovských migrantů mladších 30 let, kteří žijí mimo svá rodná města, snížil téměř na polovinu. Více než 12 milionů mladých lidí rozhodlo vrátit se domů, aby začali podnikat na venkově. Existuje i praktický důvod, který činí život praktického a pragmatického Číňana na venkově atraktivnějším: tempo modernizace na venkově.

Dlouholetý ekonomický růst Číny spolu s přerozdělováním bohatství prostřednictvím vládní politiky, revitalizace a modernizace venkova výrazně zlepšily život na venkově. Nové domy, bezpečné dodávky vody a energie, infrastrukturní projekty, včetně připojení 5G, mostů, silnic, vysokorychlostních vlaků a pohodlně dostupných regionálních letišť mluví za sebe.

Používání internetu na čínském venkově za deset let se zdvojnásobilo, přičemž v roce 2023 bylo již 60 procent obyvatel venkova aktivních online. Mladí podnikatelé využívají giganty elektronického obchodování, jako je Alibaba a JD.com - největší síť venkovského elektronického obchodování na světě - k přímému prodeji spotřebitelům.

Živé vysílání se používá k překlenutí propasti mezi marketingem a reality TV. Mladí podnikatelé prezentují své produkty přes internet. Pomocí chytrého telefonu a WiFi připojení odpovídají na otázky potenciálních klientů v reálném čase a vytvářejí tak své vlastní nákupní kanály. Existuje jeden, jehož název jsem zapomněl, ne však jeho uživatelskou základnu: 765 milionů uživatelů.

Jinými slovy: Svět e-commerce byl překvapen nárůstem popularity farmářských livestreamerů. Podle čínského ministerstva obchodu bylo v roce 2021 (novější data nemám k dispozici) více než 16 milionů online venkovských podniků a obchodů – tři čtvrtiny celostátního počtu.

9) Taobao - jedna z největších platforem elektronického obchodu v zemi - na tomto trendu vydělává a povzbuzuje farmářské prodejce tím, že na své platformě pořádá školicí kurzy. Také mateřská společnost Taobao, Alibaba, oznámila program zmírňování chudoby pro venkovské prodejce, včetně inkubace 1 000 živých přenosů farmářů.

10) Protože vracející se mladí lidé na venkov nejsou jen zemědělci, rozvíjí se lokální a regionální cestovní ruch, otevírají se penziony, obnovují se tradiční řemesla, a dokonce se renovují starobylé vesnice, jak jsem se mohl sám přesvědčit.

Zda migrace z venkova představuje dlouhodobou strukturální změnu, nebo výkyv způsobený relativním hospodářským poklesem, se teprve uvidí. Nemám však pochyb o tom, že vládní infrastrukturní programy a postoje generace Z přetvářejí čínskou sociální geografii a dávají lidem na výběr mezi venkovským a městským životním stylem.

Něco podobného si zaslouží i česká kotlina a celá Evropa. Bohužel, šance na změnu jsou minimální, protože současné výkonné politické elity – slouhové cizích zájmů, realizují jiné a vlastní zájmy, ne však (národní) zájmy svých voličů a budoucích generací.

Bude proto zajímavé seznámit se s výsledky končících Dvou zasedání a západní kritiky výsledků. Ty, jak předpokládám, budou patřit do říše snů v době řinčení zbraní, šíření strachu a vysvětlování potřeby války v Evropě. Souhlasu netřeba. 

Jan Campbell

 

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree