Snaha o pokrok při zachování stability

2023-12-19 17:39:53
Sdílej:

Překlad zprávy Ústřední ekonomické pracovní konference (CEWC), která se konala 11. a 12. prosince v Pekingu, se zúčastnili členové Stálého výboru politbyra ÚV KS Číny Li Čchiang, Čao Le-ťi, Wang Chu-ning, Cchaj Čchi, Ting Süe-siang a Li Si, a také hlavní představitelé strany a vlády z provincií, autonomních oblastí, obcí přímo podléhajících ústřední vládě, měst konkrétně označených ve státním plánu, Sin-ťiangského výrobního a stavebního sboru, příslušných útvarů ústředních a státních orgánů, příslušných lidových organizací, některých finančních institucí a podniků řízených ústřední vládou a hlavních představitelů různých oddělení orgánů Ústřední vojenské komise a její předseda, generální tajemník ÚV Komunistické strany Číny a prezident státu Si Ťin-pching.

Prezident Si ve svém projevu komplexně shrnul ekonomickou práci roku 2023, analyzoval současnou ekonomickou situaci a systematicky rozvinul ekonomickou práci pro rok 2024. Li Čchiang přednesl závěrečnou řeč, v níž předložil požadavky na realizaci ducha projevu generálního tajemníka Si a na odvedení dobré práce v ekonomické sféře v příštím roce.

Závěrečný dokument CEWC

Dokument je náročný na ambice i na detaily. Přesto jsem přesvědčen, že existují i pro ne příliš zasvěcené do problematiky Číny a politiky s krátkým profesním životem důvody, proč začít být konstruktivnějším realistou a ne slepým kritikem ekonomiky ČLR, i když stále existuje řada důvodů ke skepsi, především ze západního pohledu na Čínu. Odhodlanost řešit výzvy a existující znalosti problematiky a schopnosti ale není možné ignorovat.

Jednou z mnoha skutečností, které jsem mohl si osobně prověřit během nedávné oficiální návštěvy Číny, o které jsem již psal, je, že vedení státu, regionální vlády a ÚV KS Číny si uvědomily, že zašly daleko v sekuritizaci ekonomiky, rozvoje a v otázkách národní bezpečnosti, a že je proto nutné vytvořit snesitelnější podmínky, zejména pro zahraniční investory. Není vůbec lehké pochopit vše, co bylo sděleno veřejnosti. Přesto ale si dovoluji tvrdit, že nic nenasvědčuje tomu, že by se chystal nějaký masivní stimul, ale že se bude dělat vše možné pro zkvalitnění modelu rozvoje Číny, podpory nemovitostí a opatření k řízení dluhu. Vládě, MZV, MPO, poradcům a dalším doporučuji studium celého dokumentu, aby pochopily, nejenom v zájmu ČR, heslo pro rok 2024:

Snaha o pokrok při zachování stability. A obsah věty: V příštím roce musíme vytrvale usilovat o pokrok a zároveň udržovat a podporovat stabilitu prostřednictvím růstu.

Vybral jsem některé části dokumentu, které mě zaujaly, protože očekávám a jsem si vědom toho, že komentáře k hospodářské politice obecně budou v představitelné budoucnosti s pravděpodobností hraničící s jistotou zaměřeny směrem k prosazování pozitivní energie. Moje čtení prohlášení ze  zasedání CEWC totiž jasně sděluje, a proto cituji: musíme posílit konzistentnost orientace makroekonomické politiky a posílit publicitu a vedení veřejného mínění v ekonomických záležitostech a posílit ekonomickou propagandu a vedení veřejného mínění, a podporovat pozitivní narativ  o světlých vyhlídkách pro čínskou ekonomiku.

Zasedání také vyzývá k vytvoření značky Invest in China (Investujte v Číně '投资中国'品牌). Propagace značky Invest in China by měla být obchodní příležitostí pro reklamní agentury, PR firmy a zahraniční média, i když se na první pohled, čtení a interpretaci zdá, že značka neřeší hlavní obavu zahraničních investorů a podniků - rizika spojená s definicí národní bezpečnosti.

Hodnocení hospodářské situace

Na zasedání bylo poukázáno na to, že podpora hospodářského oživení a zlepšení vyžaduje překonání některých obtíží a výzev. Hlavními problémy jsou nedostatečná efektivní poptávka, nadměrná kapacita v některých odvětvích, slabá sociální očekávání, četná rizika a skrytá nebezpečí. V domácím cyklu existují úzká hrdla a složitost. Zvyšují se závažnost a nejistota vnějšího prostředí. Proto je nutné zvýšit povědomí o možných nebezpečích a účinně tyto problémy řešit. Celkově vzato, příznivé podmínky, jimž čelí rozvoj Číny, převažují nad nepříznivými faktory. Základní trend hospodářského oživení a dlouhodobého zlepšování se nezměnil a proto je důležité posílit důvěru a odhodlání.

Devět klíčových bodů pro hospodářskou práci do roku 2024

1) Vést výstavbu moderního průmyslového systému s vědeckými a technologickými inovacemi.

2) Zaměřit se na rozšiřování domácí poptávky.

3) Prohloubit reformy v klíčových oblastech.

4) Rozšířit otevření se vnějšímu světu na vysoké úrovni.

5) Soustavně a účinně předcházet rizikům v klíčových oblastech a řešit je.

6) Vytrvale a s náležitou péčí pracovat na zemědělství, venkovských oblastech a zemědělcích

7) Podporovat integrovaný rozvoj městských a venkovských oblastí a regionální koordinaci.

8) Hluboce podporovat budování ekologické civilizace a zelený, nízkouhlíkový rozvoj.

9) Účinně zaručit a zlepšit životní podmínky občanů.

Spojení s iniciativou Pás a cesta (BRI)

Nelze přehlédnout spojení s BRI a výzvami: a) Držet se vysoce kvalitního rozvoje jako tvrdé pravdy nové éry, b) držet se pozitivní interakce mezi vysoce kvalitním rozvojem a vysokou úrovní bezpečnosti, používat vysoce kvalitní rozvoj k podpoře vysoké úrovně bezpečnosti a zajistit vysoce kvalitní rozvoj s vysokou úrovní bezpečnosti a dosažení dynamické rovnováhy a vzájemného posilování mezi rozvojem a bezpečností.

V kontextu uvedeného doporučuji seznámit se s dokumentem a použitým jazykem ze studijního zasedání politbyra o národní bezpečnosti v roce 2020. V neautorizovaném překladu text zni: Musíme považovat pokrok v modernizaci v čínském stylu za největší politický úkol, sjednotit nejširší masy lidí pod jednotné vedení strany, zaměřit se na hospodářskou výstavbu jako ústřední úkol a vysoce kvalitní rozvoj jako primární úkol a krok za krokem měnit velký plán čínského stylu modernizace do krásné reality.

Fiskální politika

Ta se posuzuje pořád ještě v západním pojetí, proto lze očekávat, že bude proaktivní, mírně zintenzivněna, aby se zlepšila její kvalita a efektivita. Proto se nabízí a je nezbytné dobře využít prostor fiskální politiky, zvýšit účinnost fondů, optimalizovat strukturu fiskálních výdajů a posílit finanční podporu hlavních národních strategických úkolů.

V kontextu uvedeného se nachází rada - rozumně rozšířit rozsah zvláštních dluhopisů místních vlád používaných jako kapitálové fondy. Dobře provádět strukturální politiku snižování daní a poplatků se zaměřením na podporu vědeckých a technologických inovací a rozvoje zpracovatelského průmyslu. Současně přísně dohlížet na správu finančních prostředků s převodními platbami, prosazovat fiskální a ekonomickou disciplínu a posílit fiskální udržitelnost a zajistit základní "tři záruky" na místní úrovni. Přísně kontrolovat všeobecné výdaje. Stranické a vládní orgány by si měly zvyknout na život v rámci napjatých rozpočtů.

Podpora a posílení komplexní vedení strany

Na schůzi byla zdůrazněna potřeba podporovat a posilovat komplexní vedení strany a důsledně realizovat rozhodnutí a opatření ústředního výboru strany o ekonomické práci. Rozhodnutí se musí realizovat bez kompromisů, aby se zajistilo, že konečné výsledky budou v souladu se záměry rozhodnutí ústředního výboru strany. Doporučuje se rozhodnutí zavádět rychle a efektivně a koordinovat jejich načasování, míru a efektivitu. Dále rozhodnutí se musí provádět se zaměřením na praktické výsledky a rozhodně se musí korigovat formalismus a byrokratismus. Očekává se odvaha a dobro při realizaci rozhodnutí, dodržování správné orientace v personálním řízení a plně využití nadšení, iniciativy a kreativity lídrů na všech úrovních. Proto se musí upevnit a rozšířit výsledky tematického vzdělávání, které by měly umožnit transformovat je do výsledků, které podporují vysoce kvalitní rozvoj.

Zasedání také požadovalo zajištění dodávek a cenové stability důležitých komodit obživy na konci roku tohoto roku a na začátku příštího, zaručení včasného a úplného vyplácení mezd migrujících pracovníků, péči o výrobní a životní podmínky lidí v nouzi, důsledné zavedení systému odpovědnosti za bezpečnost výroby a zajištění bezpečnosti lidských životů a majetku, stejně jako jejich fyzického zdraví.

Závěr

Na schůzi bylo poukázáno na to, že je třeba hluboce porozumět vědeckému úsudku Ústředního výboru strany o hospodářské situaci a skutečně posílit smysl pro odpovědnost a poslání při provádění hospodářské práce. Proto ta výzva:

Chopme se každé příznivé příležitosti a využijme všech příznivých podmínek, jednejte rychle a rozhodně, když se naskytne příležitost, a udělejme co nejvíce pro to, abychom využili jistoty své práce k překonání nejistoty situace.

Věnujte pozornost metodám a přístupům k postupu práce, zaměřte se na hlavní rozpory, prolomte úzká místa, věnujte pozornost opatřením zaměřeným na budoucnost a zajistěte, aby klíčové úkoly ekonomické práce v příštím roce byly realizovány a zakotveny. Vždy si udržujte podnikavého ducha, přijměte "hlavní úkoly národa", převezměte iniciativu v odpovědnosti, posilujte koordinaci a spolupráci, aktivně plánujte a dobře využívejte pracovní přístupy se silnou trakcí a pákovým efektem a solidně podporujte vysoce kvalitní rozvoj. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree