Kterak dosíci transformace výhod velkého počtu obyvatel ve výhody velkých počtů talentovaných jedinců?

2023-05-04 04:35:29
Sdílej:

Pardonujme přitom účelovost odstartované operace a ještě více pak prohřešky formulačních nedokonalostí. Pokusíme se to vyvážit opětovně ilustrací vzorkem hmatatelné reality. Koho jiného si vybrat z nabízené plejády vhodných příkladů, než okaté proměny současné Číny. Přinejmenším proto, že se tady překonává jak rozpornost kvanta s kvalitou, tak prokazuje proměna jednoho ve druhé či jejich vzájemná provázanost.

Hanebně se poslední dobou hovoří o přelidněnosti lidstva, neřku-li připomíná malthuziánské učení. Nicméně se můžeme navzájem přesvědčovat, nakolik zde množství podmiňuje zrod a vyjevení špiček, případně zda ony nemotivují masu, aby je následovala. Vidíme to zjevně na umělecké scéně, ale i kolbišti politiky.

Držme se však vytrasovaného kontinentu, jemuž se předpovídá udávání tónu vývoje světa ve XXI. století. Už to začalo a má za sebou a má za sebou teprve necelou čtvrtinu. Žasneme na velkorysou výstavbou měst, dopravních tepen, ale infrastruktury vůbec a sociální sítě nám dennodenně předestírají názorný obraz rozmachu obecné vzdělanosti.

Víme dejme tomu o tom, že ročně nastupuje přes 2,5 milionu absolventů vysokých škol technického zaměření rovnou do nejmodernějších průmyslových odvětví? Cožpak je to nahodilost anebo cíleně umná regulace? Nepochybně také taktní a důsledně vedená. Nebo se tu mýlím? Snažím někoho falešně poučovat? Nikoliv! Ani v nejmenším! Jen přesvědčuji sám sebe a zčásti předávám druhým. Věren svému profesionálnímu poslání vysokoškolského pedagoga.

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree