Nejlépe by měly všechny země světa přijaly koncept sdílené budoucnosti lidstva

2023-03-21 15:07:43
Sdílej:

V dějinách lidstva se, ať už pravidelně či nepravidelně promítají různé společenské, ekonomické, sociální a kulturní krize. Ať už jsou tyto krize jakékoliv, objektivní nebo subjektivně vytvořené, každá společnost na to musí reagovat a brát jako výzvu pro vyrovnání těchto sil a procesů. Bez uchopení této výzvy a vlastní reakce společnosti na tyto procesy, není možný žádný budoucí pokrok lidstva směrem k harmonizaci společnosti.

V současné době je těchto kritických procesů mnoho díky velmi silně rozvinuté společnosti a vzájemné propojenosti ve společnosti, že lidstvo něco podobného ještě ve své dějinné časové ose nezažilo. A byla to právě Čínská lidová republika, která před deseti lety přišla s konceptem sdílené budoucnosti lidstva. Tento koncept má hluboký význam v tom, že je založen zásadně na humanistickém a hodnotovém pojetí s morálními principy, jež jsou zásadním základem tohoto konceptu.

Sám prezident Čínské lidové republiky a generální tajemník Komunistické strany Číny Si Ťing pching nejednou prezentoval, že principy jako jsou harmonie, tolerance, solidarita, politická důvěra a empatie, společná společenská odpovědnost vůči jednotlivci a přírodě založená na kulturním porozumění, vzájemném uznání a výměně. Je jedinou společnou cestou k všeobecnému rozvoji sdílené budoucnosti světa.

Právě kulturní výměna a uznání, může přinést vzájemnou důvěru i mezi politickými i ekonomickými různorodými systémy v různých zemích světa. Je důležité se pozitivně vyrovnat s různorodostí a pochopit se vzájemně v pohledech na různé deologie, a pak se může proces rozvoje stát skutečně reálným. V opačném případě je naopak vysoké riziko regrese všeobecných objektivní i subjektivních procesů, jež můžou mít i fatální důsledky na celou společnost, jednotlivce přírodu i lidstvo jako takové.

Proto je nutné, aby nejlépe všechny země světa přistoupili zodpovědně k tomuto konceptu a principy tohoto konceptu přijali za své. Bez tohoto předpokladu nelze společnost dovést k evolučně progresivnímu vývoji. Jak jsem již mnohokrát zdůraznil. Čínská lidová republika reálně dokazuje už téměř dekádu správnost tohoto konceptu sdílené budoucnosti lidstva. Čína na sebe vzala tuto odpovědnou ofenzivní, velmi významnou roli, a to je třeba nejen zdůraznit, ale hlavně ocenit.  

 

Roman Blaško

Generální tajemník Komunistické strany Československa

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree