Ekologická vize čínského prezidenta Xi Jinpinga a zelený rozvoj Xiamenu

2024-03-06 03:00:04
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping má k městu Xiamen, které se nachází v srdci východočínské provincie Fujian, opravdu unikátní vztah a vazby. Jak to souvisí s ekologickou civilizací a zelenou transformací Číny?

Město Xiamen se může pochlubit přírodními divy, které Vás uchvátí na první pohled. V zátoce Wuyuan se moře setkává s oblohou a na jezeře Yundang plují půvabné volavky, ostrov Gulangyu je plný bujné zeleně.

Xiamen má zvláštní místo v srdci čínského prezidenta Xi Jinpinga. Jeho vize ochrany životního prostředí v Xiamenu a jeho okolí zanechala nesmazatelnou stopu, od jeho působení ve městě až po vedoucí funkce ve Fujianu a ústřední vládě.

Jako jedna z prvních vlaštovek ekologické filozofie prezidenta Xi Jinpinga se město Xiamen vydalo na 30 let trvající cestu systematické údržby a zlepšování životního prostředí, což je koncept, který přikládá důležitost harmonii mezi lidstvem a přírodou.

Přestože je Xiamen v současnosti držitelem prestižních ekologických ocenění, jeho cesta za lepším životním prostředím měla skromné začátky. V roce 1985 Xi Jinping, tehdejší člen městského výboru Komunistické strany Číny v Xiamenu, rozpoznal ekologickou hodnotu Xiamenu a zdůraznil význam udržitelného rozvoje.

V té době byla krajina města Xiamen zpustošená. Po několika výzkumech byla pro Xi Jinpinga ekologická hodnota Xiamenu a jeho okolí jasná, velmi dobře pochopil danou situaci. Zdůraznil, že rozvoj by nikdy neměl probíhat na úkor životního prostředí.

Jezero Yundang, kdysi znečištěný rybářský přístav, je symbolem ekologické renesance Xiamenu. V roce 1988 Xi Jinping předsedal klíčovému zasedání, na kterém byly vyčleněny značné finanční prostředky na vyčištění jezera, což v průběhu let vedlo k jeho pozoruhodné proměně.

Po vyčištění jezera Yundang místní úřady zahájily komplexní ekologickou obnovu, jejímž cílem bylo proměnit Xiamen v krásné a moderní město na mezinárodní úrovni.

Po úspěšném vyčištění jezera Yundang a ekologickém obnovení jeho okolí se Xiamen pustil do komplexní ekologické revitalizace a proměnil kdysi zanedbané oblasti, jako je například vesnice Junying, v prosperující turistické destinace.

Vesnice Junying se kdysi řadila k nejchudším místům v Xiamenu. Během návštěvy vesnice v roce 1986 Xi Jinping poradil místním obyvatelům, aby pěstovali čaj a ovoce a zároveň aby podnikli kroky, které brání erozi půdy. O jedenáct let později při jeho další návštěvě znovu zdůraznil potřebu zalesňování a udržitelného rozvoje.

Pokyny dnešního čínského prezidenta pomohly zlepšit úroveň místní ekologie a kvalitu místní produkce čaje. Také tím výrazně podpořil cestovní ruch, čímž se postupně zvýšila i životní úroveň místních obyvatel. Dnes je Junying oblíbenou turistickou atrakcí.

Během svého působení v Xiamenu stál Xi Jinping v čele patnáctiletého plánu rozvoje města, jehož součástí bylo řešení otázek životního prostředí. Tím byl vytvořen základ pro řešení otázek životního prostředí v celé zemi.

Během svých vedoucích funkcí ve Fujianu a v ústředních orgánech se Xi nadále zasazoval o ekologický rozvoj Xiamenu. Jeho vedení formovalo přeměnu města a nyní je Xiamen místem, kde je hospodářský rozvoj v rovnováze s ochranou životního prostředí a také je zde dosaženo harmonie mezi člověkem a přírodou.

Xi Jinpingův vliv sahá ale i za hranice Xiamenu. Pozornost městského plánování se přesunula od ostrovní části města k zálivu, čímž byly oživeny pobřežní oblasti Xiamenu a tento krok také podpořil udržitelnou produkci rybolovu.

Město Xiamen, která se řídí ekologickou vizí Xi Jinpinga, se tak stalo průkopníkem v komplexní údržbě oblastí zálivu. Napřáklad záliv Maluan, jeden z pěti zálivů města Xiamen, se proměnil v novou atrakci navštěvovanou turisty i místními obyvateli, s velkým množstvím zeleně a malebnou krajinou. Xiamen také významně investuje do ekologické ochrany a obnovy moře.

Závazek Xiamenu k ekologické civilizaci byl podtržen místním legislativním úsilím a rychlým růstem cestovního ruchu, což odráží Xi Jinpingovo přesvědčení, že environmentální prosperita je základem sociálního a ekonomického blahobytu.

Díky zlepšení ekologie zaznamenává odvětví cestovního ruchu v Xiamenu trvalý růst. V roce 2023 město zaznamenalo téměř 110 milionů turistických návštěv, čímž dosáhlo historického maxima. Během letošních Svátků jara zaznamenal cestovní ruch v Xiamenu 65% nárůst oproti předchozímu roku, přičemž počet rezervací vstupenek na turistická místa se více než zdvojnásobil. A vezmeme-li v potaz skutečnost, že Čína samotná nabízí nespočet atraktivních míst k navštívení, dále netřeba zmínit, že během letošních Svátků jara měli obyvatelé Číny i možnost vycestovat do zahraničí, si troufám tvrdit, že tak velký počet turistů, kteří si v nemalém množství možností vybrali právě Xiamen, je opravdu uctihodný a je to jasný důkaz atraktivity prostředí, které město Xiamen svou poctivou prací a odhodláním vytvořilo.

“Průzračná voda a zelené hory jsou nejen přírodním a ekologickým bohatstvím, ale také sociálním a ekonomickým bohatstvím,” zdůraznil dříve Xi Jinping. A tento výrok se stal všeobecně chápaným a podporovaným, také se stal vodítkem pro činnost celé strany a společnosti v Číně.

Co se týče výhledů do budoucna, Xiamen je pevně odhodlán dále se držet  ekologických ideálů čínského prezidenta. Cílem Xiamenu je také stát se zářným příkladem zelené transformace Číny v nové éře.

Závěrem bych chtěla říct, že čínský prezident Xi Jinping prokázal pozitivní a pevný přístup k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji. Jeho vize a vedoucí role sehrály klíčovou roli při formování politik a strategií, které vedly k významným ekologickým úspěchům nejen v Xiamenu, ale i v celé Číně. Jeho odhodlání a jasná komunikace podpořily ekologické iniciativy v celé čínské společnosti a významně tak přispěl k šíření povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí. Z jeho jednání je patrné, jak moc mu na životním prostředí a lidu Číny záleží a troufám si říct, že by mohl být pozitivní inspirací i pro jiné země a jejich vedení.

Co se města Xiamen týče, řekla bych, že bude nadále pokračovat ve svém úsilí o ekologický rozvoj pod vedením čínského prezidenta Xi Jinpinga. S jeho trvalým zájmem o ekologické otázky a podporou pro zelený růst lze očekávat, že Xiamen bude pokračovat v investicích do ekologické obnovy a ochrany životního prostředí. Díky tomu se pravděpodobně bude i nadále zvyšovat návštěvnost turistů a hospodářský růst, což posílí postavení města jako příkladu zelené transformace v Číně. Myslím si, že se ještě máme na co těšit.

 

Lada Procházková

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree