Nová Hedvábná stezka se po 10 letech dostává na vyšší level

2023-10-17 13:03:25
Sdílej:

Iniciativa pásu a cesty i po desetiletí trvání vypadá ještě slibněji než kdy dříve.

Současný svět se většinou nachází v dost obtížné situaci plné konfliktů a váznoucích snah o pořádné ekonomické oživení, kdy se zdá, že není vidět moc majáků naděje. Jenže tak beznadějné to není. Asi nejnadějnějším projektem, který se dosud ukázal jako velice úspěšný ve vytváření světového růstu a prosperity a v posilování mezinárodní spolupráce včetně tlumení konfliktů, je gigantický celosvětový mezinárodní investiční super-projekt Iniciativy pásu a cesty (BRI) navazující na dávnou tradici Hedvábné stezky, kterému se proto i Nová Hedvábná stezka přezdívá.

Jde o mezinárodní iniciativu inspirovanou Čínou pro budování dopravních a dalších infrastruktur jako energetiky, komunikací aj. – tj. cesty – kolem nichž se následně vytváří pás území, kam tyto cesty přivádí investiční příležitosti přinášející rozvoj a prosperitu. V podstatě jde o nejrozsáhlejší projekt současného lidstva, který spolehlivě vstoupí do dějin jako největší přínosný počin naší epochy pro budoucnost.

Tento projekt vyhlásil čínský prezident Xi před deseti lety – konkrétně v projevu na Nazarbayevově univerzitě v Kazachstánu 7. září 2013. A pak se věci daly do pohybu a strhly k účasti nesčetné národy a organizace. Letos se tedy k desátému výročí této iniciativy koná i velké mezinárodní fórum a Čína, poté co vydala svou Bílou knihu o budování společenství sdílené budoucnosti lidstva, vydala i Bílou knihu o iniciativě pásu a cesty představující asi jeden z hlavních nosníků budování takového společenství.

Celých těch 10 let fungovala spolupráce v rámci BRI jako tahoun hmatatelné tvorby užitku a ekonomického růstu napříč mnoha regiony, národy, seskupeními a kulturními okruhy, kam vnášel vzájemně výhodnou spolupráci i přes politickou a hodnotovou různost a v těžkých časech pandemie fungoval jako záchranná síť narušených světových dodavatelských řetězců, kdy někteří experti očekávají, že ta největší dynamika, jakou pro urychlení přirozené, na partnerství založené globalizace přinese, nás teprve čeká, až konečně přijde to velké oživení po pandemii zatím bržděné konflikty.

Celý rozsah projektu je těžké vyčíslovat, neboť je v něm mnoho účastníků, avšak můžeme se např. podívat na toho stěžejního účastníka Čínu, která zatím v rámci BRI podepsala přes 200 smluv s více než 150 zeměmi a asi 30 mezinárodními organizacemi o spolupráci na BRI. Hodnota vzájemných obchodů mezi Čínou a zeměmi BRI od roku 2013 do roku 2022 narostla zhruba dvojnásobně z 1,04 bilionu $ na 2,07 bilionu $. V rámci BRI došlo k oboustranným investicím mezi účastnickými zeměmi a Čínou ve výši 270 miliard $. Ovšem hlavní byly následné investice do toho investičního pásu vytvořeného onou infrastrukturní cestou a těch to přilákalo více než 1 bilion $ a rozhýbalo se přes 3 000 projektů mezinárodní kooperace. Samotný projekt vytvořil asi 420 000 pracovních míst, ovšem následná prosperita, která se rozběhla kolem, vytvořila následně nesčíselně více ekonomických příležitostí a vytáhla 40 milionů lidí z chudoby. To mezi obyvatelstvem vynořujících se ekonomik výrazně zvyšuje jak reputaci této iniciativy, tak i Číny jako jejího hlavního aktéra.

Fotografie z 22. Června 2023 ukazuje testovací vlak na vysokorychlostní železnici Jakarta-Bandung v indonéském Bandungu. (Photo/Xinhua)

Tato iniciativa výrazně zdokonaluje globální konektivitu, urychluje a zlevňuje dopravu obchod a veškerou přeshraniční spolupráci a vytváří příležitosti na mezinárodní kooperaci vydělat, čím realizuje integrovaně společný rozvoj širších regionů. Mnoho zemí své plány ekonomického rozvoje buduje právě jako odvozené od BRI.

Během nedávných celosvětových problémů, jako byly ty s pandemií, BRI nejenže předvedla svou odolnost, nýbrž dokonce tím její status ještě posílil, neboť se právě v těžkých časech ukázala být tím, co fungovalo pro záchranu situace obnovení prosperity. Zafungovala jako zdroj naděje v těžkých časech a její reputace se za ní táhne i jako zdroj naděje na budoucnost i přes všechny momentální globální obtíže.

Stejně jako vždy v průběhu historie respekt a obdiv i přirozený vliv bez nutnosti mocenského nátlaku přinesly právě takovéto kooperativní rozvojové iniciativy jejich ústředním hráčům a to se děje i teď. Proto se BRI stala trnem v oku geopolitickým stratégům atlantické globální dominance, kteří nejenže ji zkoušeli líčit jako neo-koloniální projekt a dluhovou past, ale také jako budování za využití nucené práce a přinášející globální zamoření bezohlednými průmyslovými emisemi.

A jelikož to moc nefungovalo a atraktivita Čínou inspirovaných iniciativ naopak rostla, až strhla k účasti i řadu Západních zemí, neboť přes ni vede jak cesta k vlastní prosperitě, tak cesta k vlivu a respektu, začaly se na Západě vymýšlet projekty konkurenční jako anglosaská Síť modrých teček, evropská Globální brána i náhrada za čínskou iniciativu Budování komunity sdílené budoucnosti lidstva iniciativou Znovuvybudování lepšího světa od G7.

Zatím to však vypadá tak, že Čínu tyto iniciativy těší jako vítaný doplněk k BRI a v podstatě její rozšíření, a nikoliv konkurence v nějaké hře nulového součtu a navíc se v nich nic moc neděje. A BRI zatím přerůstá ze sítě dopravní konektivity skládající se ze šesti koridorů, šesti tras a velkého množství přístavů do sítí všech druhů propojení napříč pevninami, moři, vzdušným prostorem, kybernetickým prostorem a táhne se i polárními oblastmi. Obsahuje takové složky jako Digitální Hedvábná stezka, Zdravotní Hedvábná stezka a Zelená Hedvábná stezka. Ta Digitální např. přinesla ohromný rozvoj digitalizace s doprovodnou transformací a růstem ekonomiky zejména do Afriky, kterou konečně přivedla plně do digitálního věku.

Fotografie elektrárny Emba z 14. Dubna 2022 postavené v rámci BRI v jižním Turecku. Tato elektrárna navíc funguje jako čistírna odpadních vod a takto získanou vodou ekologicky zavlažuje místní pole. (Photo/Xinhua)

Zelená Hedvábná stezka umožňuje realizovat čínskou tradiční cestu harmonického rozvoje lidské ekonomiky s přírodním prostředím, tj. industrializaci posilující ekologii. Čína se tak stává jedním z hlavních aktérů Zeleného globálního financování přinášejícího prosperitu jak lidem, tak přírodě.

Zdravotní Hevábná stezka nesmírně pomohla světu v dobách největšího rozvratu pandemií, kdy např. čínské zdravotní pomůcky celosvětově pomáhaly překonávat jejich nedostatek v globálním měřítku a zároveň to umožňovalo zapojit se i jiným zemím, které měly tyto možnosti a značně to pomáhá zdravotní spolupráci i nadále. Možná kdybychom se do ní více zapojili my, nemuseli bychom mít ty nevídané výpadky léků.

BRI po deseti letech prokázala nesmírnou úspěšnost a oblíbenost mezi zeměmi, investory i obyvatelstvem. Počet jejích účastníků stále narůstá a její činnost se značně zdokonaluje. Svůj růstový potenciál zdaleka nevyčerpala, naopak se očekává přelomový okamžik určitého uzrání a vstup do nové vyšší fáze její přínosnosti pro globální komunitu.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree