Snaží se USA nastolit technologický feudalismus?

2024-01-16 04:13:38
Sdílej:

AI Photo:VCG

USA se pasují do role globálního prosazovatele a ochránce světového svobodného a férového trhu a mezinárodního na pravidlech založeného pořádku. A některé jiné významné světové hráče – zejména Čínu – osočují, že tyto jejich „ušlechtilé“ snahy narušují svými pokusy o „donucování“. Jak to opravdu je, se však ukazuje na konkrétním počínání zejména, když se jedná o svobodu vlastního rozvoje a technologického pokroku. Jejich počínání se čím dál více vybarvuje jako snaha nastolit nějakou formu moderního globálního feudalismu. Feudální režimy spočívají v systému udílení privilegií. V klasickém feudalismu byl držitelem veškeré půdy lenní pán, který ji jako privilegium zapůjčoval svým vazalům. A dost podobný systém panoval i v udělování výhradních privilegií na řadu podnikání, která se udělovala jen privilegovaným osobám či organizacím jako obchodní cechy a ti neprivilegovaní z toho byli vyloučeni.

Nyní to ovšem vypadá, že si USA osobují pravomoc udělovat právo na špičkový technologický rozvoj pouze jako privilegium jen vybraným korporacím a zemím, které jsou jejich řádnými vazaly. Krásně se to ukázalo např. na čínské firmě Huawei, která se svým „svévolně“ rychlým technickým rozvojem překonala americké giganty dodavatelů technologií komunikačních sítí, kteří v tomto oboru vévodili světovému trhu, načež se stala národně bezpečnostní „hrozbou“, kdy izolaci od ní Washington vnucuje i všem, které nazývá svými spojenci. Prostě smetanu z globálních dodavatelských řetězců smí sbírat jen privilegovaní tržní hráči, kterým bylo privilegium uděleno Washingtonem. Ostatní smí fungovat pouze jako tržní „přidavači“ odvádějící práci s nižší přidanou hodnotou jako nádeníci privilegovaných tržních hráčů. Projevuje se to i v počínání v dodavatelských řetězcích čipů, kdy ty méně privilegované jako Čínu, chtějí z nejšpičkovějších technologií vyloučit.

A dalším takovým oborem je samozřejmě umělá inteligence (AI). Určité kruhy zejména v USA v poslední době vytáhly tzv. „nebezpečí“ AI. Ač samozřejmě, jakékoliv nově se objevující inovace s sebou kromě příslibu prospěchu přináší určitá rizika, tak to podezřele vypadá, že oním rizikem AI je skutečnost, že kdo se v tomto oboru dostane do čela, bude mít v nadcházející budoucnosti nejsilnější tržní pozici a bude získávat nejvyšší přidanou hodnotu v těchto řetězcích. „Hrozí“ tedy, že férová tržní konkurence místo privilegovaných mega-korporací vytáhne na vrchol trhu garážové firmy jako, když maličké firmičky ze Silicon Valley v 80. letech přerostly ty privilegované. Ale ještě je horší, když ty firmy, které si bez privilegia jen nepatřičně na bázi férové konkurence urvou vrcholnou tržní pozici, jsou ze zemí, které netancují, jak Washington píská.

A že tomu je právě takto, se ukazuje na dalším zjevném příkladu snahy znemožnit vytváření technologicky špičkových dodavatelských řetězců mimo taktovku Washingtonu a hlavně v nově se vynořujících rostoucích ekonomikách mimo Západ. Kongresová komise USA právě totiž požádala ministerstvo obchodu, aby technologickou společnost ve Spojených arabských emirátech (UAE) dala na sankční černou listinu za údajnou spolupráci na umělé inteligenci s Čínou.

UAE má ambice stát se průmyslovou velmocí, přilákat k sobě investory, technologické odborníky a partnery ke spolupráci z celého světa. Vytváří u sebe dokonalé tržní prostředí a vůbec postupuje velice podobně jako např. Čína, s jejímiž podniky vstřícně spolupracuje. A UAE se pustily do AI i bez privilegia z USA a navíc ve spolupráci Čínou, dalším „svévolným pachatelem“ špičkových technologií i bez washingtonského posvěcení.

Proto v dopise americkému ministerstvu obchodu z obou stran vybraná sněmovní komise pro Komunistickou stranu Číny udává společnost G42 z UAE, že rozsáhle spolupracuje s čínskými ozbrojenými silami, zpravodajskými službami a státními podniky, jak o tom právě s odkazem na kopii tohoto dopisu, který obdržel, napsal New York Times.

K podobným vyjádření o této společnosti došlo i neoficiálně od více činitelů Bidenovy administrativy, kteří vyjadřují obavy, že technologie USA jsou potajmu přes společnosti v UAE předávány do Číny. Podle USA jsou všechny technologické průlomy, jichž ti Amerikou neposvěcení dosáhnou, ukradeny z USA včetně třeba hypersonických nosičů, které má už Rusko a Čína ve výzbroji, ale USA je ještě vyrábět neumí. To jim však nebrání, aby Rusy a Číňany neosočovali, z ukradení těchto technologií, ve kterých jsou před Amerikou napřed, od Ameriky, která je ještě neumí.

Tento útok na G42 v Emirátech, která si dovoluje navazovat, jak je v prostředí volného trhu zvykem, spolupráci s těmi, s nimiž se to vyplatí, není ze strany USA nijak ojedinělý. Spojené státy – údajný ochránce svobodného globálního trhu – hojně tlačí na zahraniční firmy a vlády, aby je odradily od volné spolupráce s čínskými firmami pod záminkou, že tak bojují proti údajnému „donucování“ uplatňovanému z čínské strany.

Kdokoliv, kdo by se chtěl zapojit do dodavatelských řetězců špičkových technologií s vysokou přidanou hodnotou mimo sítí dodavatelsko-odběratelských vztahů pod washingtonskou taktovkou, musí počítat s tím, že ho USA označí za bezpečnostní hrozbu, zvláště pak, pokud se zapojí do kooperativních vztahů s Čínou.

Takovéto jasné narušování základních principů svobodného trhu a standardních pravidel mezinárodní spolupráce je ale prý ušlechtilé z bezpečnostních důvodů, ať už jde národní bezpečnost nebo o bránění „donucování“ v tržním prostředí, takže USA prý donucovat smí.

G42 je špičkovou technologickou firmou UAE zaměřenou na AI a nově se vynořující technologie, na kterou bedlivě dohlíží národně bezpečnostní poradce UAE Sheikh Tahnoon bin Zayed.

Jenže je tu někdo, kdo se cítí být povolanější v dohledu nad národní bezpečností Emirátů a oprávněnější určovat, jak se mohou Emiráty technologicky rozvíjet a zvláště pak, s kým na tom smí spolupracovat. Zřejmě se tím má vytvořit i atmosféra strachu na mezinárodním trhu a mezi technologickými společnostmi i celými zeměmi, aby se nerozvíjely mimo taktovku Washingtonu a zvláště pak v partnerství se subjekty, které na to nemají privilegium od Washingtonu.

Pokud jde o tzv. nebezpečí plynoucích z AI, Čína spolu s USA a dalšími zeměmi podepsala loni v listopadu deklaraci o rozvoji a bezpečnosti AI. Čína se také s USA dohodla o rozhovorech o AI. AI bude rovněž stěžejním tématem, o kterém se bude za účasti čínských zástupců rokovat na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Očekává se, že rozvoj AI by mohl být hybatelem další technologické revoluce, která konečně znovu urychlí růst produktivity výrobních faktorů na tempa jako třeba za 2. průmyslové revoluce nebo alespoň za dob čipové revoluce v 80. letech. Je také jasné, že k hlavním hybatelům rozvoje AI bude patřit Čína a že bez spolupráce s ní se těžko někdo bude v tomto oboru rozvíjet moc rychle.

USA se tímto pasují do funkce globálního feudála oprávněného udílet celému světu právo na špičkový technologický rozvoj jen jako své feudální privilegium.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree