Rizika odstraňování

2023-08-03 03:56:28
Sdílej:

Moje vlast, ta krásná zemička uprostřed Evropy pozvedla hlavu a přináší světu svůj koncentrovaný intelektuální potenciál. Vlastně ne vlast ale naše vlastní vláda. My Češi rádi posloucháme. Stačí naznačit, říci, a my již víme, co dělat. Zkrátka přinášíme světu „odstraňování rizik“. Dobře. Nejde však o bezpečnost práce, snižován pracovních úrazů a ochranu zdraví. Kdepak! My chceme odstraňovat rizika vůči Číně. Jistě skupina profíků potřebovala zdůvodnit existenci svých pracovních pozic a dala své geniální myšlenky na papír. A tak se z kusu českého vápence vysochala abstraktní vize toho, co je pro naši další existenci nezbytné – tedy odstraňování rizik. Máme v tom slušnou tradici a zkušenosti. S novou dobou umíme obrátit sáčka a při prvním zahřmění vytáhnout deštník. Jsem překvapen. Já naivka jsem si myslel, že rizika stát vždy vyhledává a rozumně odstraňuje. Slepec si odstraňuje doma předměty, jenž mu zavazí při chůzi a odstraňujeme nechtěné – třeba plevel na zahrádce. Mýlil jsem se, jde zde o zcela něco jiného. Myslím, že kluci a holky z českých analytických a koncepčních kruhů chtěli možná embargo vůči Číně, sankce vůči Číně, restrikce a redukce vůči Číně, vysoká dovozní CLA a balík podmínek, zcela nových pro jakýkoliv styk. Obchodní, výrobní, dopravní, kulturní a poznávací. Nakonec ta ladná podpora „odstraňování rizik“.

Ptám se. Proč to? Budu-li přemýšlet jako můj hrdina z českých pohádek, vychází mi drsná fakta a z nich i můj úsudek.

Proč?

1)      Čínská lidová republika ukázala světu svou obrovskou politickou a ekonomickou integritu

2)      Dosáhla srovnatelných ekonomických výkonů srovnatelných se Spojenými státy americkými

3)      Vykazuje vysoká tempa růstu a mizí na horizontu prosperity před všemi ostatními

4)      Státy světa považují za přínos obchodovat a spoluinvestovat s čínskými firmami a bankami

5)      Čínský kapitál vystupuje do finančních trhů a je mimořádně úspěšný a efektivní

6)      Vzrostla autorita a postavení Číny a její pozice ve světě a je vnímána mimořádně a výjimečně příznivě

7)      Čínská lidová republika je ohromným přínosem pro země Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Pomáhá a investuje

8)      Čínská lidová republika neokupuje a neprovádí akty agrese vůči jiným zemím

9)      Země dokázala najít cestu rozvoje fungováním dvou ekonomik a prokázala fascinující produktivitu práce lidí, soukromých a státních firem a podniků

10)  Komunistická strana Číny řídí tyto procesy a je v tom úspěšná

Poznámka: tato fakta, domnívám se, byla na počátku tesání vápence a české modly „odstraňování rizik“. Nyní očekávané efekty českého rozumu.

„Odstraňování rizik“ má především:

A)    Zastrašit. Pozor. Něco bude asi špatně, když moudří chtějí odstraňovat nějaká rizika. Cílem je znejistit a relativizovat: lidi, výrobce, obchodníky, statistiky, politiky, bankéře, vojenské komplexy, jiné vlády, přátele a příznivce ČLR.

B)     Sdělení. Pozor. Svět je ve zvdihu. Evropa je jednotná v úsudcích a Češi jsou frajeři. Evropská unie a USA spolu s dalšími satelity jsou v ekonomické síle. Nás nezajímají naše úspěchy, my uděláme vše, aby se ekonomická soutěž stala neekonomickou soutěží a bojem idejí.

Tedy zastrašování a sdělení je za „odstraňováním rizik“, domnívám se.

Hlavní je však to, jak spor dopadne? Co přinese?

Dopadne to přirozeně jako vždy, když se vymyslí hloupost. Tedy výborně.

Doba se proměnila.

I.          Čína stojí na svých, ne cizích nohách.

II.         ČLR chápe spolu se značnou částí zemí, politiků a ekonomů, že ekonomický globální systém fungující dnes se přežil.

III.        Světové výzvy – hlad, nedostatek pitné vody, umělá krize, nedostatek potravin, migrace a státní agrese a terorismus na území jiných států, spolu se selháním role velmocí si žádá kolektivní a neodkladná řešení.

IV.        Řízení světové ekonomiky se dostalo do rukou prozíravých ekonomů. Oni to budou v USA a Evropě, kdo rozhodnutí učiní a politici to budou jen akceptovat.

V.         Kolektivní inteligence národů si stále více uvědomuje svou sílu měnit stav věcí a vyjadřovat tak svobodnou vůli nezávislou na politicích

VI.        Světový finanční kapitál prošel změnami. Čína se stala věřitelem. Na obzoru jsou očekávané kroky k dalším změnám a průlom v postavení yuanu a rublu.

VII.       Vytvořila se organizace zemí „BRICSu“ a to dává obrovskou perspektivu ČLR a každé z těchto zemí.

VIII.      V jedné bajce Malá myšička pomůže tygrovi vytáhnout trn z tlapy. Dobrý skutek. „Odstraňování rizik“ není takový čin. Evropa a Česká republika má trnů v patách víc než dost. Jsou to krize ekonomického růstu, snahy vytvořit silné Evropské soustátí, utrácení za neodůvodněné zbrojení, anti-semitismus, anti-rusismus, anti-komunismus, účast na agresích v jiných zemích, sociální napětí se snižováním důvěry k institucím států a rasismus.

Nic nikde není ideální. Braňme se tomu, aby nám nebyla odebrána možnost myslet. Vyvarujme se těch, kteří jsou jediní vyvolení se svými pravdami.

Vždy totiž existují „rizika při odstraňování“.

Myslím, že dobré zprávy jsou na cestě…

 

riel

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree