AMPER 2022 v Brně: Česko–čínská obchodní spolupráce vystavovatelů (03)

2022-06-05 15:01:33
Sdílej:

Rád bych prostřednictvím několika příběhů přiblížil dojmy, zážitky a rozhovory z mojí letošní návštěvy této významné akce, na které mě zajímaly možnosti česko – čínské obchodní spolupráce.

Příběh 3. Mezinárodní spolupráce společností LiFud a DATmoLUX a prezentace na veletrhu Amper 2022


Na mezinárodním veletrhu Amper 2022 v expozici společností LiFud a DATmoLUX, po uvítání projektovým manažerem, panem Martinem Babákem, proběhl zajímavý a věcný rozhovor, který pomohl přiblížit příběh české firmy a zahájení i průběh mezinárodní spolupráce s firmou čínskou. To nejdůležitější z rozhovoru přináší následující článek.

Společnost DATmoLUX působí na českém trhu již 21 let. Loni tedy oslavila významné, dvacáté výročí trvání. Ve svých počátcích se společnost zaměřovala na vývoj a konstrukci rozvaděčů veřejného osvětlení. Poté rozšířila svoje pole působnosti i na produkty k řízení veřejného osvětlení. První náznak mezinárodní spolupráce se objevil asi před 10 lety, kdy společnost začala nakupovat zdroje do svítidel veřejného osvětlení od anglické firmy. To znamenalo posun k distribuci LED zdrojů, která probíhala v následujících 8 – 10 letech. Ke konci tohoto období však anglický partner z trhu odešel. Společnost DATmoLUX však již měla určité spektrum zákazníků, které nechtěla zklamat. Asi před třemi lety tím připadl projektovému manažerovi úkol vytvořit vhodnou alternativu. V té době již naštěstí věděli o společnosti LiFud. Věděli, že jde o kvalitního výrobce z Číny, jehož produkty se objevují čím dál tím častěji na našem trhu a ve svítidlech. Protože byli přesvědčení, že je to dobrá firma, rozhodli se získat zastoupení pro český a slovenský trh.

Projektový manažer společnosti DATmoLUX, pan Babák, k tomu sdělil: „Naše nabídka trvala určitou dobu, během které došlo k vzájemnému poznávání obou společností. Šlo především o podrobné představení naší činnosti a obchodních věcí typu, jaký velký odbyt driverů jsme schopni realizovat atd.“

V této souvislosti by mohlo být pro společnosti, které zvažují spolupráci s čínskými partnery zajímavé vědět, jak dlouho to asi trvá, než se takové dvě společnosti shodnou na oboustranně přijatelných podmínkách spolupráce? Podle názoru projektového manažera, s nímž tento rozhovor probíhal, to nemusí být dlouhá doba: „Nám to trvalo přibližně tři měsíce, přičemž je pravdou, že nám tu šanci dali relativně rychle. Jak jsem již zmínil, vypadl nám náš původní dodavatel, firma, se kterou jsme dříve spolupracovali. A proto se náhrada musela najít poměrně rychle. Mnozí naši zákazníci začali hledat náhradního dodavatele. Doufali jsme, že pokud budeme schopni zákazníkům poskytnout rychle náhradní produkt se stejnými parametry, ale jinou značkou, může se nám podařit je udržet. Všechno muselo proběhnout relativně rychle, protože za námi stála skupina zákazníků, která měla o drivery zájem a představovala nejen téměř okamžitý odbyt, ale i určitý příslib většího odbytu do budoucna.“

Z další části rozhovoru bychom nabídli ukázku toho, jak se taková spolupráce může uskutečňovat, jak se na ní podílí zahraniční partner? K tomu projektový manažer uvedl: „Každý měsíc proběhne se společností LiFud konferenční hovor. Mají všeobecné povědomí, co se na českém trhu děje, co je nového a jaké jsou požadavky zákazníků. Vzhledem k tomu, že mimo samotné objednávky řešíme i možné termíny dodání, dopravu, skladové zásoby, platby a další náležitosti, jsme s lidmi ze společnosti LiFud téměř v každodenním spojení. Nejčastěji používáme Skype a mailovou komunikaci. Zástupci společnosti LiFud měli být na veletrhu. Již nedlouho před „covidem“ vznikla vize, že by do Brna přijeli. Amper však tehdy nakonec neproběhl. Ale, bohužel, i v současnosti k tomu není, díky pandemii, vhodná doba. Takže nemohli přijet. Stánek si domlouvali sami. Měli ho už předjednaný a zaplacený. Padla tedy otázka, zda bychom jim s veletrhem byli ochotni pomoct a prezentovali LiFud na veletrhu Amper 2022 my. Řekli jsme, že to pro nás není problém, jelikož čeští, případně slovenští zákazníci přijdou většinou do kontaktu stejně primárně se mnou nebo s kolegou a obchodně by nám to mohlo spíše pomoct do budoucna“.

Na závěr tohoto zajímavého setkání ve výstavní expozici obou společností jsme se zamýšleli nad nabídkou, se kterou tyto společnosti přišly na Amper 2022. Jak uvedl projektový manažer, „Je to takové velice úzce specifikované zboží, primárně asi pro ten ´světlařský byznys´. Především jsou to LED zdroje do svítidel všech kategorií. Od standardních nestmívatelných až po stmívatelné zdroje DALI, 0-10V, triacové, Bluetooth a Zigbee. Dále drivery určené především do průmyslu a pro venkovní osvětlení. Bereme to tak, že na tomto veletrhu je možnost setkávání s dalšími společnostmi i zákazníky. Chtěli bychom naši značku zviditelnit a stát se silnějším hráčem na českém trhu.“

Setkání s projektovým manažerem, panem Martinem Babákem, bylo zajímavé a inspirativní. Ve výstavním stánku bylo navíc možno získat přehledný katalog společnosti LiFud, který uživateli velmi pomůže zorientovat se v nabídce a v používaném názvosloví daného oboru. V krátké neformální besedě po skončení rozhovoru o této úspěšné mezinárodní spolupráci obou společností, jsme se dostali například k problematice pojištění dopravy zboží mezi Čínou a ČR. To je však záležitost, jejíž řešení patří především dopravcům.

V závěru tohoto článku bych rád poděkoval panu Martinu Babákovi za konzultaci obsahu článku a doplnění odborné terminologie z daného oboru.

Karel Ouroda, zvláštní korespondent CMG v Praze