O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Studium čínských znaků a čínské školství
2010-06-10 20:45:08 cri

Dnes bychom se věnovali tématu spíše volnějšímu, doplňkovému, prostě jinak zaměřenému. Víme, že v České republice, v době, kdy vznikal náš pořad a kdy jsme psali nejnovější články o čínském školství, probíhalo na vysokých školách odevzdávání bakalářských a diplomových prací. Učitelé na vysokých školách si promýšleli psaní posudků na tyto práce a upřesňovali svoje možnosti pro účast v komisích státních závěrečných zkoušek. Studenti dokončovali ve svých textech poslední úpravy, horlivě korespondovali a konzultovali s vedoucími svých prací. Potěšilo nás, když jsme se dozvěděli, že v několika, i když zatím jen v málo případech, se studenti ve svých odborných pracích také více nebo méně rozepsali o čínském školství a čerpali přitom z našich webových stránek.

Budeme proto rádi, když nám napíší i další studenti, kteří se zabývají ve svých esejích, diskusních vystoupeních, bakalářských pracích, diplomových pracích apod., ať již rozsáhleji, nebo jen částečně, problematikou čínského školství nebo čínské pedagogiky a sdělí nám, co by nejvíce potřebovali o čínském školství vědět. Dle časových možností našeho vysílání se k tomu jistě budeme snažit vyjádřit.

Podle některých vašich ohlasů, a jak už jsme naznačili v předešlých větách, předpokládáme, že naše články o čínském školství mohou být zajímavé zvláště pro učitele a studenty pedagogických disciplín. Proto jsme velmi vděčni za vaše ohlasy, které nám posíláte běžnou poštou nebo uvádíte na našich www stránkách pod příslušnými články. Jsou to takové malé sympatické podněty a impulzy, které nás povzbuzují do další práce a vedou nás k zamyšlení nad tím, jak ještě více a lépe zpracovávat taková pojednání, jako se například týkají čínského školství.

Velmi nás upoutal jeden z nedávných vašich podnětů, který byl publikovaný na webových stránkách a ve kterém se hovoří o čínských znacích. Autor uvádí, že tyto znaky považuje za malá umělecká díla a obdivuje lidi, kteří je nejen zvládli, ale také ovládají. K tomu je doplněna otázka, v níž se náš posluchač v kontextu ptá, zda se vlastně ještě může člověk něco dalšího naučit, když zvládl 50 000 znaků ?

Diskutovali jsme o tomto podnětu také v našem redakčním kolektivu a chtěli bychom jako výsledek informovat, že pro Číňany není učení se znakům těžké. Jen po absolvování základní školy si již člověk odnáší znalost asi 4000 znaků. Ale je také dobře vědět, že i když budete znát jen 2400 z nejčastěji používaných znaků, budete schopni rozpoznat 99% znaků, s nimiž se setkáte ve většině novin a časopisů.

V souladu s pedagogicko-psychologickými zákonitostmi může člověk v Číně, který zvládl velké množství znaků, přijímat nadále vědomosti stejně dobře, jako jiný člověk, který například ve střední Evropě získával vědomosti prostřednictvím latinky.

Navíc, z výkladů o smyslu čínských znaků, s nimiž se jistě již mnozí posluchači i čtenáři našich webových stránek v různých souvislostech setkali, vám bude patrně známo, že odstraňovat znakový systém, by v podstatě také znamenalo odebírat lidem z velkého území mimořádně kvalitní překladovou pomůcku, která umožňuje, aby si porozuměli i s těmi, kteří na tomto území mluví jinou řečí nebo dialektem (za předpokladu, že znaky ve škole jedni i druzí studovali). Také by se tím odstranila možnost „nahlížet" s porozuměním do kontinuálně se vyvíjející kultury a zejména do jejího vývoje v dávné historii.

Znakový systém má své vlastní zákonitosti, které nebývají zprvu některým zahraničním zájemcům na první pohled patrné. Je to například nutnost zvládnutí určitého nevelkého počtu základních tahů, dále určitého počtu znaků základních, tzv. „radikálů", z nichž se poté mohou, podle určitých pravidel, konstruovat znaky další a navíc to usnadňuje jejich zapamatování.

V této souvislosti bychom vám rádi sdělili, že jsme si zájmu o čínské písmo a jazyk u mnohých našich posluchačů velmi dobře vědomi. Proto jsme se také v současné době zapojili do příprav čínsko – českých jazykových učebnic a slovníků, které by bylo možno poskytovat dokonce již dětem od základní školy. Tím by se ještě více umožnilo zvládání tohoto jazykového systému. Jak doufáme, v těchto textech budete již brzy moci najít podrobnější odpovědi na otázky, týkající se například i studia čínských znaků.

Jak také ukazují zkušenosti Konfuciových institutů, je vhodné začít s výukou čínského jazyka co možná nejdříve. Není možné spoléhat na to, že se čínštinu někteří studenti naučí až na vysoké škole, protože to je studium spíše jen pro specialisty.

Tak asi tolik pro naše posluchače a čtenáře www stránek, jako povzbuzení ke studiu čínštiny…

Nedávno proběhlá obě významná zasedání, o nichž jsme v našem vysílání i na www stránkách obšírně informovali, přinášejí, jako jeden z mnoha kladných výsledků, také zajímavé diskuse o školské reformě v Číně. Jen namátkou můžeme uvést, že se o ní mluví jak v učitelských kolektivech vysokých škol, tak také na stránkách denního tisku. Pokud by vás bližší informace o čínské školské reformě zajímaly, rádi připravíme mimořádný článek do našeho seriálu o čínském školství, popřípadě se k této problematice vrátíme za nějakou dobu, až se budeme zabývat čínským školstvím od doby nástupu nového milénia. Na tomto místě, z časových důvodů, můžeme dnes snad jen stručně naznačit, že se v současné době například řeší otázka pomáhajících učitelů, resp. potřeba jejich kvalifikovanosti, jak učitelské vzdělávání financovat, otázka využití zkušeností jednoho z výkonných zahraničních školských systémů a další.

Budeme se těšit na další setkávání se s vámi při tématice vývoje čínského školství a očekávat vaše další náměty, které nám jistě zašlete.

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Bojové umění Lvlin
Tento styl prošel dlouhou historií, během které byly pohyby vytříbeny do maximální jednoduchosti a efektivity.
Turguncan Dolkun: Téměř jsem se stal teroristou
V minulosti jsem si poslechl ilegální propagaci na videu, poté byl jsem zasažen extremismem.
Více>>
Doporučujeme
• Aktivní reformy a inovace čínského soukromého podniku BYD
• 4. Německo-čínský filmový festival byl zahájen v Düsseldorfu
• Podpora pro třídění odpadu v Šanghaji
• Číňané oslavili Jarní svátky kulturními aktivitami
• Turecký podnik: Náš rozvoj odráží to, že čínské reformy a otevírání se světu přispějí světu
• Reforma a otevírání se světu proměňuje Čínu, uvedli ruští odborníci a učenci
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China