O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Slavné hory Číny – pět posvátných hor
2013-11-25 20:20:45 cri

Pět posvátných hor (Wu yue, Wu jüe) se říká pěti odedávna vyhlášeným horám. Jsou to východní hora Taishan (Tchaj-šan, 1545 m.n.m., nachází se v provincii Shandong u města Taian; Šan-tung, Tchaj-an), jižní hora Hengshan (Cheng-šan, 1300 n.m.n., nachází se v provincii Hunan u města Hengyang; Chu-nan, Cheng-jang), západní hora Huashan (Chua-šan, 2155 m.n.m., nachází se v provincii Shaanxi u města Huayang, Šen-si, Chua-jang), severní hora Hengshan (Cheng-šan, 2016 n.m.n., nachází se v provincii Shanxi v okrese Hunyuan; Šan-si, Chun-jüan) a hora středu Songshan (Sung-šan, 1512 m.n.m., nachází se v provincii Henan u města Dengfeng; Che-nan, Teng-feng). Každá z hor je něčím výjimečná. Říká se, že „hora Hengshan jakoby běžela, hora Taishan jakoby seděla, hora Huashan se ční, hora Songshan leží, jenom jižní hora Hengshan jakoby létala." Pět posvátných hor se již staletí těší přízni cestovatelů. Také zde básnila řada literátů.

Označení „pět posvátných hor" vychází z uctívání hor a vodstev ve staré Číně. Je úzce spjato s pořádáním obřadů pro duchy hor tehdejšími vladaři. Proč je posvátných hor zrovna pět a ne třeba čtyři nebo šest, je otázka, kterou se zabývala celá řada lidí. Obecně se má za to, že tento systém byl stanoven za dynastie Han (Chan, 2. stol. př.n.l – 3. stol. n.l.) a vychází z klasických konfuciánských knih o dynastii Shang (Šang, přibližně 17. – 11. stol. př.n.l.). Snaží se korespondovat s tehdejším pojetím pěti světových stran (východ, jih, západ, sever a střed) a pěti barev (zelená, červená, bílá, černá, žlutá) a dalších konceptů.

Pokud by se označení „pět posvátných hor" překládalo doslova, znamenalo by dnes „patero kopců", ale „kopec" zde ve skutečnosti znamená „příkrá a masivní hora". Ve starověké Číně se mělo za to, že vysoké hory sahají do nebes. Pět posvátných hor bylo ustanoveno v oblastech přímo na sever, jih, západ a východ od středu a ve středu samém. Za dynastií Wei a Jin (Wej, Ťin, 3. – 5. stol. n.l.) se na posvátných horách začaly stavět budhistické chrámy a taoistické svatyně, ve kterých se prováděly náboženské obřady. Každé z hor byl přiřknut jeden „bůh hory" (yueshen, někdy se mu také říkalo „velký císař" dadi, „božský monarcha" shenjun a jinak), který byl vládcem a správcem božstev na své hoře. Přírodní krásy těchto několika hor byly díky tomu postupně zpřístupněny i pro poutníky, kteří se vydali na poutní cestu do hor. Pět posvátných hor tak proslulo nejen pro pohledy do krásné přírody, ale i pro pohledy na skvosty stvořené lidmi vycházející z buddhismu a taoismu. Za dynastií Tang a Song (Tchang, Sung, 7. – 13. stol. n.l.) se vyznával buddhismus i taoismus. Po pádu dynastie Song se tato náboženství začala opírat o politickou moc a společenské trendy a soupeřila spolu. Z doby dynastií Ming a Qing (Ming, Čching, 14. – počátek 20. století) se na jižní, severní a středové hoře dochovalo uctívání obou náboženství, na východní a západní hoře převážily taoistické tendence a z hor se staly centra taoismu.

Hora Taishan na západě

Hořa Taishan má také staré jméno Dai (Taj), které naznačovalo, že je starší a významnější než všechny ostatní hory. Taishan je známá jako „nejvýznamnější hora v podnebesí" a „první z pěti posvátných hor". Ční v pohoří v samém srdci provincie Shandong. Hlavní vrchol se jmenuje Yuhuang (Jü-chuang, doslova „nefritový císař"), dosahuje výšky 1532,7 metrů. Hora Taishan byla prohlášená památkou celostátní úrovně při vyhlašování první skupiny památek. Je přírodním, uměleckým a historickým muzeem. Nachází se zde horské plošiny, moře mraků, nebeská brána, borovice, která vítá návštěvníky a poutníky, dodnes dochované starobylé nápisy vytesané literáty a další světoznámé památky.

Taishan je jedním z míst, odkud vyvěrá čínská kultura. Zároveň je kulturním centrem kultury starobylých států Lu a Qi (Lu a Čchi, přibližně oblast dnešní provincie Shandong), je posvátným místem taoismu a po generace byla považována za božskou horu. Proto se zde konaly obřady a oběti a jeden z nejvýznamnějších císařských obřadů, takzvaný obřad feng (feng, někdy fengchan, feng-čchan). Poprvé zde provedl obřad feng sjednotitel Číny, císař Qin Shihuang (Čchin Š'-chuang, 3. stol. př.n.l.), podruhé ho provedl císař Han Wudi (Chan Wu-ti). V celé historii se zde obřad feng konal dvaasedmdesátkrát.

Hora Hengshan na jihu

Jižní posvátná hora Hengshan se může pochlubit úchvatnou rozmanitou přírodou a množstvím památek vytvořených lidmi. Říká se, že je nejkrásnější ze všech hor. Za starých časů se ve spojitosti s horou Hengshan mluvilo o jejích „čtyřech nepřekonatelných"; její vrchol je prý vyšší než bůh ohně, nádhernější než klášterní síň Zangjing (Cang-ťing), hlubší než chrám Fangguang (Fang-kuang) a pozoruhodnější než vodopád v jeskyni. Jižní hora každé roční období odkrývá zcela jiné krásy. Na jaře pohledy do rozkvetlé krajiny, v létě pozorování proudících mraků, na podzim pohledy do slunce a v zimě podívanou ze sněhu. Jižní posvátná hora je také přírodní botanická a zoologická zahrada. Jsou tu na celém světě už jen zřídka dochované původní lesy, přes 600 druhů dřevin a 800 druhů bylin a travin.

Na hoře se nachází Chrám jižní hory (Nanyue miao). Byl postaven za dynastie Tang (7. – 10. stol.) a je nejstarší dochovanou památkou provincie Hunan. Toto místo odedávna navštěvovali umělci, literáti, učenci, myslitelé i vojevůdci, stratégové a politici, mezi jinými i Sima Chengzhen, Li Bai a Du Fu (S'-ma Čcheng-čen, Li Po, Tu Fu). Zanechali po sobě řadu básní v nejrůznějších stylech a formách, některé z nich bylo vtesaných do kamenů a skal. Jedná se o jednu z pokladnic umění a kultury čínského národa.

Hora Hengshan je členitá a její rysy vyzařují drsnost a sílu. Hřeben hory se táhne několik set kilometrů a říká se, že na něm je 72 vrcholů. Nejznámější z nich jsou Zhurong, Tianzhu, Furong, Zigai a Shibing (Ču-žung, Tchien-ču, Fu-žung, C'-kaj, Š'-ping). Nejvyšší bod Hengshanu dosahuje 1300 m.n.m., je nejnižší ze všech Pěti posvátných hor.

Hora Huashan na západě

Hora Huashan se nachází 120 kilometrů od města Xi'anu (Si-an). V této oblasti od sebe ve starých dobách oddělovala státy Qin, Jin a Yu a Žlutou řeku (Čchin, Ťin, Jü). Na jihu na ní navazuje pohoří Qinling (Čchin-ling), na severu shlíží na Žlutou řeku a na severozápadě brání přírodní bránu do Centrálních planin, srdce starověké Číny. Huashan se ční vysoko nad zem a opírá se o nebesa. Její hrany jsou ostré jako břitvy, ční z ní skaliska jako pilíře vysoké tisíc stop, jsou zde rokle, jejichž dna se nachází ve stovky stop hlubokých stržích jen krok od nohou poutníků. Její hřeben je hrozivý jako vinoucí se nestvůry, klesá, jen aby se o pár metrů dál vymrštil vzhůru k nebesům. Horské cesty a můstky jakoby pluly v nebesích a jen z pohledu na ně vstávají vlasy hrůzou. Taková je hora Huashan, které se říká „nejnebezpečnější divotvorná hora". Je na ní pět vrcholů. Na východě vrchol Chaoyang (Čchao-jang), na západě Lianhua (Lien-chua), uprostřed Yunü (Jü-nü), na jihu Luoyan (Luo-jen) a na severu Yuntai (Jün-tchaj). Nejvyšší bod je jižní vrchol Luoyan, dosahuje výšky 2154,9 m.n.m. Nejnebezpečnější je západní vrchol, který se ční do výše 2082 m.n.m. Severní vrchol je nejnižší, měří 1614,7 m.n.m. Huashan je také významná hora taoismu, podle mytologie je čtvrtá ze šestatřiceti příbytků nesmrtelných. Už od starých dob byla známou destinací cestovatelů a roku 1982 byla zařazena na seznam zásadních státních památkových oblastí. Rozloha oblasti je 150 kilometrů čtverečních.

Za císaře Han Wudiho (2. stol. př.n.l.) zde byl postaven chrám Xiyue (Si-jüe). Přezdívá se mu „císařský palác provincie Shaanxi" a „první mezi svatyněmi pěti posvátných hor". Soustava chrámů a svatyní na hoře Huashan je skutečně největší a nejrozsáhlejší ze všech pěti posvátných hor. V historii Číny sem vykonalo inspekční cestu nebo zde dělalo oběti a rituály celkem 56 císařů. Se svými 2155 metry je nejvyšší z pěti posvátných hor.

Severní hora Hengshan

Hora Hengshan se táhne 150 kilometrů ze severovýchodu na jihozápad. Nejvyšší vrchol je Fengtianling (Feng-tchien-ling), který dosahuje 2016,1 m.n.m. a hlavní svatyní je Beiyue miao (Pej-jüe miao, doslova svatyně Severní posvátné hory). Uctívá se v ní bůh hory Hengshan, kterému se také říká Velký císař severní posvátné hory.

Podle tradice Hengshan ustanovil posvátnou severní horou na své inspekční cestě legendární císař Shun. Od té doby se jí říká „hlavní hora zaplňující sever". Chrámy se zde začaly stavět na počátky dynastie Západní Han (1. stol. n.l.). Za dynastie Ming a Qing zde chrámů a svatyní už byl celý komplex, o čemž vypovídá i dochovaný popis „na tři kláštery čtyři chrámy předků a devět pavilonů, na sedm paláců osm hlubin ve skále a dvanáct svatyní". Hora Hengshan je proslulá svými nebezpečnými srázy, impozantními masivy, podivuhodnými kláštery a jedinečnými prameny. Kláštery, které visí nad propastmi, se nachází mezi městem Hunyuan a Hengshanem. Vstup k hoře se nachází asi tři kilometry od hory. Jeho stavba započala někdy po roce 1400 v pozdním období království Severní Wei (Wej). Zvláštnosti místní architektury by se daly shrnout jako „podivuhodná, ční se nad propastí, důmyslná". Hora Hengshan se tyčí do výše 2016 m.n.m. a je druhou nejvyšší z pěti posvátných hor.

Střední hora Songshan

Hora Songshan se rozkládá na celkem 450 kilometrech čtverečních a dělí se na horu Shaoshi (Šao-š') a horu Taishi (Tcha-š'). Nachází se na ní celkem 72 vrcholů, nejvyšší z nich, vrcholek Junji (Ťün-ťi) dosahuje 1491,7 m.n.m.

Roku 1982 byla hora Song Státní radou v první skupině vyhlašovaných památek uznána památkovou oblastí státního významu. Dne 13. února 2004 byla geologickým oddělením UNESCO označena jako „geologický park světového významu". Dne 8. května 2007 oblast Shaolin na hoře Songshan obdržela od Čínského státního výboru pro turismus hodnocení 5A, nejvyšší možné hodnocení turistické atrakce. Songshan je posvátná pro taoismus a je také místem, kde se v Číně rodil buddhismus.

Horu navštívilo 30 císařů, přes 150 věhlasných učenců a literátů a ještě mnohem víc nesmrtelných taoistických mudrců, a bohů, kteří zde vedou hovory a mají zde svá skrytá obydlí. Nachází se zde mnoho památek a v Knize písní (Shijing, Š'-ťing) je o hoře Song známý verš: „Hora Song se hrdě ční, svah končí až v nebesích."

Stavba chrámu Zhongyue (Čung-jüe, chrám středové posvátné hory) a patří mezi čínskou starověkou architekturu. Škola klasické vzdělanosti Songyang (Sung-jang) na jižním svahu hory Taishi je jednou ze čtyř starověkých velkých škol. Na jižním svahu hory Taishi se také nachází klášter Fawang (Fa-wang), který je jedním z nejstarších čínských buddhistických chrámů. Klášter Shaolin, který je díky svému kung-fu slavný po celém světě, se nachází na hoře Shaoshi. Jsou zde pohřbeny celé generace slavných mnichů.

Hora Songshan dosahuje 1491 m.n.m. Je druhou nejnižší z pěti posvátných hor.

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Bojové umění Lvlin
Tento styl prošel dlouhou historií, během které byly pohyby vytříbeny do maximální jednoduchosti a efektivity.
Turguncan Dolkun: Téměř jsem se stal teroristou
V minulosti jsem si poslechl ilegální propagaci na videu, poté byl jsem zasažen extremismem.
Více>>
Doporučujeme
• Aktivní reformy a inovace čínského soukromého podniku BYD
• 4. Německo-čínský filmový festival byl zahájen v Düsseldorfu
• Podpora pro třídění odpadu v Šanghaji
• Číňané oslavili Jarní svátky kulturními aktivitami
• Turecký podnik: Náš rozvoj odráží to, že čínské reformy a otevírání se světu přispějí světu
• Reforma a otevírání se světu proměňuje Čínu, uvedli ruští odborníci a učenci
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China