O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Čínský premiér pronesl důležitý projev na 5. setkání vedoucí představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy
2016-12-05 22:14:01 cri

Čínský premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang) se 5. listopadu zúčastnil 5. setkání vedoucích představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy a pronesl důležitý projev:

Vážený premiére Kučinskisi a kolegové, jsem rád, že se mohu v Rize, která bývá nazývána „srdcem Baltského moře" zúčastnit 5. setkání vedoucích představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy. Jménem čínské vlády děkuji lotyšské vládě a premiéru Kučinskisovi za pečlivou přípravu a promyšlenou organizaci, a také vítám zástupce EU, Rakouska, Švýcarska, Řecka, Běloruska a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), kteří jsou zde přítomni jako pozorovatelé.

V letošním září úspěšně proběhl v čínském městě Hangzhou (Chang-čou) summit G20, na kterém jsme dosáhli rozsáhlého konsenzu o „Vytvoření inovační, vitální, vzájemně propojené a inkluzivní světové ekonomiky". Zdůraznili jsme, že je třeba oživit mezinárodní obchod a investice, jako dva motory, a vytvořit otevřenou světovou ekonomiku. Summit v Hangzhou byl velmi oceněn mezinárodním společenstvím, které se všeobecně domnívá, že má otevřený, orientační a symbolický význam, přinesl světové ekonomice nové metody pro oživení a ukázal nový směr pro prohlubování mezinárodní spolupráce.

Mechanismus spolupráce 16+1 je inovační opatření přátelské spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. V uplynulých 5 letech jsme společně usilovali o rozvoj spolupráce 16+1. Vedoucí představitelé Číny a 16 zemí se intenzivně vzájemně navštěvovali, vzájemná politická důvěra byla upevňována, spolupráce v různých oblastech se stabilně rozvíjela a otevřené, inkluzivní a vzájemně výhodné nové partnerství bylo neustále posilováno. Poté, co v loňském roce proběhlo setkání v Suzhou (Su-čou), jsme všestranně prosazovali spolupracovní rámec 1+6 a dosáhli jsme bohatých plodů. Elektrárna Steiner vstoupila do provozu, došlo k úspěšné fúzi ocelářské továrny Smederevo, maďarsko-srbská železnice a další důležité projekty dosáhly předběžného pokroku. Byla institucionalizována spolupráce v obchodu, kultuře, mládeži a dalších téměř 20 oblastech a postupně byla zahájena spolupráce v lesnictví, soudnictví, spolupráce politických stran, hlavních měst a v dalších nových oblastech. Více než 50 opatření uvedených v „Oborech ze Suzhou pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy" bylo v podstatě uskutečněno.

V současné době je obnova světové ekonomiky stále slabá, regionální otázky a místní konflikty se objevují jeden za druhým, terorismus, problém uprchlíků a další netradiční bezpečnostní hrozby jsou stále značné a faktory nestability a neurčitosti se množí, což přináší vážné výzvy pro mnoho zemí. V takové nové situaci máme stále víc společných zájmů a vzájemných potřeb. Spolu ženeme spolupráci 16+1 k většímu rozsahu, více oblastem a vyšší úrovni, což nejen prospěje Číně a lidu střední a východní Evropy, ale také to silně podpoří světový mír a rozvoj.

Spolupráce 16+1 by měla trvat na směru ekonomické globalizace. Ekonomická globalizace a integrace regionální ekonomiky byly v uplynulých desetiletích hlavní silou rychlého rozvoje světové ekonomiky a odpovídají dlouhodobým a základním zájmům různých zemí. Ekonomická globalizace nyní zažívá četné nezdary, ochranářství v různých formách je stále ostřejší a vrhá stín na světovou ekonomiku. Měli bychom aktivně podporovat liberalizaci a usnadnění obchodu a investic, vzájemně zvyšovat otevřenost trhů, prohlubovat spolupráci regionálních ekonomik a společně se postavit proti obchodnímu a investičnímu ochranářství, poskytovat si sílu k rozvoji a tím dodávat světové ekonomice sílu pro oživení.

Spolupráce 16+1 potřebuje mírové, stabilní a trvale udržitelné mezinárodní prostředí, současně je to ale také aktivní síla na podporu světového míru a rozvoje. Mezinárodní společenství zahrnuje 16+1 zemí, které by měly posilovat koordinaci, společně čelit, a vhodně řešit problémy a chránit světový mír a regionální stabilitu. Evropa je důležitý pól světa. Země střední Evropy jsou v různé fázi rozvoje, ekonomika je vysoce komplementární, obě strany věří v multilateralismus, jsou pro ochranu kulturní rozmanitosti a jsou aktivní účastníci a budovatelé mezinárodního systému. Spolupráce 16+1 je součást a užitečný doplněk čínsko-evropské spolupráce, přispěje k rozvoji čtyř čínsko-evropských partnerství a k vytvoření pěti platforem, podpoří rovnovážný rozvoj Evropy a evropskou integraci. Čínská strana trvá na integraci Evropy, těší se na prosperující a stabilní EU, věří, že britsko-evropské vztahy stabilně překonají odchod Británie z EU.

Milí kolegové! Po více než čtyřletém rozvoji je mechanismus spolupráce 16+1 dokonalejší, jeho základ je pevnější a perspektiva rozsáhlejší. Hlavní téma tohoto setkání vedoucích představitelů, kterým je „Vzájemné spojení, inovace, integrace a vzájemná pomoc", je silně cílené a skutečné.

Čínská strana by chtěla předložit 4 návrhy na budoucí spolupráci:

Za prvé, je třeba prohlubovat spolupráci ve vzájemném propojování a výstavbě infrastruktury. Posílení budování infrastruktury je důležitá součást iniciativy Nové Hedvábné stezky a je to také prioritní oblast spolupráce 16+1. Čínská strana povzbuzuje silné domácí podniky s dobrou pověstí k účasti na budování sítě dálnic, sítě přístavů, elektrické sítě a internetové sítě v zemích střední a východní Evropy ve formě smluvních projektů, spolupráce veřejného se soukromým kapitálem (PPP), technických konzultací a správy provozu. Je ochotna podporovat stavbu maďarsko-srbské železnice a pozemní a námořní expresní cesty do střední Evropy, otevřít dopravní aortu přes střední a východní Evropu, podporovat výstavbu kanálů pro přepravu mezi Asií a Evropou, založit v zemích střední a východní Evropy víc logistických center, zlepšit mezinárodní dodávkový řetězec a program celního odbavení a dále zvyšovat roli zemí střední a východní Evropy jako přepravního centra asijsko-evropského kontinentálního mostu.

Za druhé, je třeba podporovat rok finanční spolupráce. Čína má vhodná zařízení a výrobní kapacitu a země střední a východní Evropy potřebují zvýšit úroveň industrializace. Komplementárnost ekonomik rozhoduje o perspektivě a rozsahu spolupráce. Spolupráce 16+1 má dostatek kvalitních projektů, které ale čelí obtížím s financováním. Právě jsem oznámil oficiální založení finančního institutu 16+1. Čínská strana už uzavřela s Polskem a Českou republikou investiční memorandum a vítáme aktivní účast dalších zemí střední a východní Evropy. Čínská strana podporuje spolupráci na zvýšení rozsahu vypořádání v lokální měně, podporuje Fond Hedvábné stezky a další finanční orgány, aby poskytovaly finanční pomoc pro spolupráci 16+1 prostřednictvím vlastněných akcií, dluhopisů a dalšími cestami. Čínská strana je ochotna společně se zeměmi střední a východní Evropy vzájemně založit finanční pobočky druhé strany a v rámci Evropské banky pro obnovu a rozvoj provádět spolupráci tří stran. Kanály pro financování projektů by měly být rozmanité a měly by se řídit obchodní zásadou provozu v souladu s trhem a zásadou rozvoje s vládní silou, není možné, aby byly jednostranně výhodné. Věříme, že díky dobré finanční spolupráci bude možné rychle rozvinout mnoho velkých projektů.

Za třetí, otevření nového prostoru pro zelenou ekonomickou spolupráci. Lidské společenství by se mělo rozvíjet směrem k šetrnosti k životnímu prostředí, což je také jeden z 5 nových čínských rozvojových konceptů. Země střední a východní Evropy mají výhodné přírodní podmínky, kvalita zemědělských výrobků je dobrá, cena je výhodná, což odpovídá potřebě rychlé eskalace spotřeby čínských obyvatel. Čínská strana je ochotna dovážet ze střední a východní Evropy kvalitní zemědělské produkty, které odpovídají domácí poptávce, zvyšovat investice do zemědělství a obchodu, aktivně jednat o společném založení základny pro zpracování zemědělských produktů a dalších vzorových projektů a povzbuzovat zemědělskou spolupráci šetrnou k životnímu prostředí mezi místními provinciemi a městy. Jsme ochotni posilovat spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, zvyšovat společný rozvoj větrných elektráren, solární energie a dalších čistých energetických zdrojů. Spolupráce v zelené ekonomice by měla co nejrychleji vyrůst ve velký strom tyčící se k nebi a ve svěží les, o který se budou společně starat různé strany.

Za čtvrté, je třeba dále zintenzivňovat výměnu a spolupráci v oblasti kultury. Vztahy obou zemí záleží na přátelství lidu a blízkosti srdcí. Měli bychom plně využít mechanismus spolupráce v oblasti školství, kultury, cestovního ruchu, zdravotnictví, měst a provincií, mládeže a dalších, aby byla kulturní výměna hluboká a skutečná. Letošní rok je tematickým rokem kulturní výměny 16+1, v rámci kterého Čína a země střední a východní Evropy postupně pořádají literární fóra, fóra kulturního průmyslu, praxe malířů zemí střední a východní Evropy v Číně a další pestré činnosti, které pomáhají prohloubit vzájemné porozumění a přátelství obou stran. Čínská strana podporuje co nejrychlejší založení Kulturního centra 16+1 a pořádání semináře pro mládež „Most budoucnosti", v rámci kterého pozve v následujících 10 letech 1000 mladých ze zemí střední a východní Evropy studovat do Číny. Čína a Evropa už vzájemně zrušily víza pro diplomaty a doufám, že země střední a východní Evropy vypracují víc opatření a zvláštních politik pro usnadnění udělování víz pro čínské cestující, aby přilákaly víc čínských obyvatel k cestování do zemí střední a východní Evropy. Čínská strana podporuje uspořádání mediálního roku 16+1 v roce 2017, zvýšení průhlednosti spolupráce a podporuje vzájemné kontakty mezi lidmi obou stran. Když budou vztahy mezi obyvateli vřelé, spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy bude vzkvétat.

Milí kolegové! Otevírají se před námi nové možnosti pro spolupráci. Chopme se příležitosti, zrychleme svou činnost, udělejme společně větší příspěvek pro prohlubování čínsko-evropské přátelské spolupráce a ke štěstí obyvatel svých zemí! Děkuji vám za pozornost!

(Světlana)

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Xi jinpign v provincii Yunnan
V neděli odpoledne navštívil čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) starobylé městečko Heshun (Che Šun) ve městě Tengchong (Tcheng Čchung)...
Reportéři CGTN jsou v Sin-ťiangu, aby zjistili pravý příběh.
Více>>
Doporučujeme
• Aktivní reformy a inovace čínského soukromého podniku BYD
• 4. Německo-čínský filmový festival byl zahájen v Düsseldorfu
• Podpora pro třídění odpadu v Šanghaji
• Číňané oslavili Jarní svátky kulturními aktivitami
• Turecký podnik: Náš rozvoj odráží to, že čínské reformy a otevírání se světu přispějí světu
• Reforma a otevírání se světu proměňuje Čínu, uvedli ruští odborníci a učenci
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China