O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Odpadky se mohou stát poklady ve městě Rizhao (Ž´-žao) v provincii Qingdao (Čching-tao) pro zelený okružní rozvoj ekonomiky
2017-08-25 10:31:20 cri

Víme, že pokud odpadní voda a odpadky jsou dobře a řádně zacházeny, dá se změnit od odpadů do pokladu. V posledních letech město Rizhao (Ž´-žao) v čínské pobřežní provincii Qingdao (Čching-tao) našlo efektivní a inovativní způsoby, jak se vypořádají se životními odpadky, potravinářskými odpady a odpadní vodou, tím vytvořilo nový model pro rozvoj zelené a recyklační ekonomiky, což nejen snížilo tlak a znečištění rozvoje ekonomiky na životní prostředí, současně dostalo velkého společenského a ekonomického zájmu.

Jak se dobře vypořádává s potravinovými odpady, bylo vždy jedním z problémů, kterým město čelí. Každý den se v městě vyrobí velké množství potravinových odpadů, pokud se nedá s nimi dobře vypořádávat, nejen se stanou velkým vlivem pro životní prostředí, a také by byly použity nelegálními lidmi, kteří tyto potravinové odpady používají ve výrobě odpadního oleje nebo jako krmení prasat, což jsou vážnou výzvou pro bezpečnost potravin a zdraví lidí.

Od roku 2015 ve městě Rizhao (Ž´-čao) v provincii Shandong (Šan-tung) se vytvořil systém vypořádání se potravinovými odpady a přepravy těchto věcí, tím z kořene ukončuje nelegální použití potravinových odpadů, což nejen eliminuje skryté nebezpečí bezpečnosti potravin a také snižuje tlak na ekologické prostředí.

Firma v oblasti ochrany životního prostředí s názvem Honglu (Chung-lu) ve městě Rizhao (Ž´-čao) v provincii Shandong (Šan-tung) se především zabývá se zotavením odpad ů z potravinářských společností, firma dává každé jednotě, která vyrobí potravinové odpady, koše pro odpady, pak každý den sbírá potravinové odpady. Manažer firmy Honglu (Chung-lu) Mou Dunxing (Mou Tun-sing) uvedl,

„V současnosti již pokrýváme školy, státní a soukromé podniky, restaurace, hotely kuchyně, jídelna v závodech i armádní jídelna. Každý den sbíráme potravinové odpady z více než 200 míst. Vloni jsme sbírali 73 tun odpadů, jde o historický rekord, dnes alespoň sbíráme 45 tun. V průměru každý den sbíráme 50 tun až 60 tun potravinových odpadů. Máme speciální závod pro vypořádání se s těmito odpady, každý den se můžeme vypořádávat kolem sta tun potravinových odpadů způsobem neškodné léčby. "

Zmíněné potravinové odpady jsou každý den přepraveny do závodu pro vypořádání potravinových odpadů s názvem Huangshan (Chuang-šan) ve městě Rizhao (Ž´-čao) na neškodné léčby. Po vážení, mechanickém třídění, extrakci oleje, hydrolýze, anaerobním rozkladu a dalším krokům se z potravinových odpadů vytvořují odpadní olej, odpadní voda, zbytky bioplynu, anorganické látky a tak dále, a pak se samostatně vypořádá s nimi. Zástupce vedoucí střediska pro zpracování tuhých odpadů Han Bangning (Chan Pang-ning) sdělil,

„V naši závodu plyny, voda, odpadní voda jsou vesměs recyklovány. Bioplyn je pro elektřinu, která je použita pro zařízení pro vypořádání se odpadní vodou. Vystavěli jsme systém opětovného použití vody, recyklovaná vody z tohoto systému se používá v ekologizaci nebo průmyslové výrobě. Zbytečná recyklovaná vody je vydána do městské sítě potrubí. Tento systém nepřinese žádné znečištění životnímu prostředí. "

Podle zástupce vedoucí střediska pro zpracování tuhých odpadů Han Bangning (Chan Pang-ning) základním cílem vypořádání se s odpadem je bez vzniku sekundárního znečištění. V závodu vypořádání se s potravinovými odpady ve městě Rizhao (Ž´-čao) tento cíl je na základě dosažen, navíc se pomocí recyklovaného použití potravinových odpadů také uskutečnila spojení zájmů životního prostředí s ekonomickými zájmy.

V první elektrárně ze spalování životních odpadů ve městě Rizhao (Ž´-čao) se každý den vypořádá s kolem 800 tun životních odpadů, tím se dá vyrobit elektřina pro více než 20 tisíců rodin. Asistent generálního manažéra první elektrárny ze spalování životních odpadů ve městě Rizhao (Ž´-čao) pan Qin Haijin (Čchin Chaj-ťin) informoval, že se v současnosti pomocí pokročilého procesu ochrany životního prostředí popílky, kouře po spalování odpadů již staly neškodnými.

„V současné době nejdůležitějším bodem je vypořádání se s popílky, protože zahrnují nadměrné těžké kovy, používáme chelátotvornou látku pro stabilizaci těžkých kovů v popílcích. Pokud jde o strusku, asi 25% strusky je použito pro výrobu standardních cementových cihel, tím dokážeme komplexně použit tyto odpady."

Město nejen našlo zelený model pro cirkulační ekonomiku na základě vypořádání se a použití odpadů, v oblasti zpracování městských odpadních vod také zaznamenalo "nulových emisí" a tím vytvořil řetězce pro ekologický hospodářský rozvoj. Druhý závod pro vypořádání se s městských odpadních vod každý den vypořádává se s více než 60 tisíců tun odpadní vody. Vyčištěná voda se především používá jako cirkulačních chladicích vody pro výrobu ocelí, krajinářství ve městě Rizhao (Ž´-čao) a doplněk vody v řekách. Ředitel druhého závodu pro vypořádání se s městských odpadních vod Zhu Chao (Ču Čchao) informoval,

„Vyčištěná vody z našeho závodu se především používá v podnicích, jenom málo je vypuštěna ven do parku mokřiny. V současné době v řekách není moc vody, proto také doplní vodu do řek pro krajinářství."

Pokud jde o vypořádání se s kalem, ve městě Rizhao (Ž´-čao) se každý den vypořádá s 120 tun kalů, po úpravě se kal využívá především pro městské ekologizace a ekologickou ochranu.

Odpady, odpadní vody a další znečišťující látky z každodenního života ve městě Rizhao (Ž´-čao) je racionálně upraveny a použity, staly se pokladny od odpadů, vytvořují neočekávané ekonomické, sociální a environmentální přínosy, město Rizhao (Ž´-čao) již zaznamenal velkého pokroku v budování města, které šetří zdroje a ochraňuje ekologii na základě zeleného a udržitelného rozvoje.

Táňa

Příslušné zprávy
Přidat komentář
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China