O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Projev čínského prezidenta na Fóru o mezinárodní spolupráci v rámci iniciativy Pás a stezka
2017-05-14 14:12:19 cri

14. května čínský prezident Si Ťin-pching pronesl projev na slavnostním zahájení Summitu mezinárodní spolupráce v rámci Pásma a stezky na téma „Společně vybudujeme Pásmo a stezku". Čínský prezident Si poukázal na to, že stará a dlouhá Hedvábná stezka je symbolem míru a spolupráce, otevřenosti a tolerance, vzájemného studia a poučení se, vzájemných výhod a společné výhry. To jsou vzácné hodnoty lidské civilizace. V dobách dynastií Tang, Song a Yuan se Hedvábná stezka rozvíjela společně s námořní Hedvábnou stezkou. Čínský cestovatel Du Huan, italský cestovatel Marco Polo nebo Abú Abdallah ibn Battúta z Maroka zanechali na obou stezkách své historické stopy. Tito průkopníci nevyužívali koně a kopí, ale velbloudy a laskavost, nevyužívali vojenské lodě a kanony, ale lodě s poklady a přátelství.

 Si Ťin-pching poukázal na to, že lidská společnost se z historického hlediska nachází v období velké reformy a úprav. Žijeme ve světě plném výzev. Růst světové ekonomiky potřebuje nové podněty, rozvoj vyžaduje všeobecné výhody a vyváženost, a současně je třeba zmírnit nerovnost mezi bohatými a chudými. Některé oblasti světa jsou neklidné a terorismus sílí. Nedostatky v oblasti míru, rozvoje a řízení jsou vážné výzvy, před kterými stojíme. V uplynulých 4 letech od vzniku iniciativy Pásma a stezky se k ní připojilo už víc než 100 zemí a mezinárodních organizací. Plán na budování Pásma a stezky byl také zanesen do důležitých rezolucí Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti OSN. Tento projekt se postupně mění z vize na praktické akce a z plánu na realitu, které už přinesly řadu výsledků.

Prezident Xi řekl, že Ekonomické pásmo podél Hedvábné stezky a námořní Hedvábné stezky v 21. století není věc, kterou jsme vytvořili, ale je to iniciativa, díky které můžeme realizovat strategické spojení a vzájemné propojení silných stránek různých zemí. Čína tedy koordinuje s příslušnými zeměmi rozvojové politiky, včetně ruské Eurasijské ekonomické unie, hlavního programu ASEANu pro vzájemné spojení, kazašské Světlé cesty, turecké Střední chodby, mongolské Rozvojové cesty, vietnamských Dvou chodeb a jednoho kruhu, britského Severního hospodářského centra v Anglii, polské Jantarové cesty a dalších. Čína podepsala dohody o spolupráci s více než 40 zeměmi a mezinárodními organizacemi a provádí systematickou spolupráci v oblasti výrobní kapacity s více než 30 zeměmi a mezinárodními organizacemi. Během tohoto summitu podepíše Čína řadu dohod o spolupráci a akčních plánů a společně s více než 60 zeměmi a mezinárodními organizacemi vydá návrh na podporu obchodní spolupráce v rámci budování Pásma a stezky.

Si Ťin-pching poukázal na to, že cesta, tedy doprava je podmínka průmyslové produkce. Čína a zúčastněné země aktivně usilují o zrychlení budování vysokorychlostních železnic, včetně tratě mezi Maďarskem a Srbskem, tratě mezi Jakartou a Bandungem a železnice mezi Čínou a Laosem. Kromě toho probíhá společná výstavba přístavů Gwadar a Pireus a plánuje se série velkých projektů vzájemného spojení. V současnosti vzniká nová komplexní síť infrastruktury na základě ekonomických koridorů včetně čínsko-pákistánského, čínsko-mongolsko-ruského a nového evropsko-asijského kontinentálního mostu. Tyto iniciativy využívají námořní, pozemní a vzdušnou dopravu a informační dálnice a jejich základem jsou klíčové železniční projekty, přístavy a potrubní sítě.

Xi Jinping dále poukázal na to, že Čína bude společně se zeměmi zapojenými do iniciativy Pásma a stezky podporovat usnadnění obchodu a investic a neustále zlepšovat prostředí pro podnikání a obchodování. V rámci této snahy se podařilo o 90 % zkrátit čas celní kontroly zemědělských produktů dovážených z Kazachstánu a jiných středoasijských zemí na čínský trh. Od roku 2014 do roku 2016 dosáhl obchodní objem mezi Čínou a zeměmi podél Hedvábné stezky a námořní Hedvábné stezky 3 bilionů amerických dolarů. Čínské investice do zemí podél Hedvábné stezky a námořní Hedvábné stezky přesáhly 50 miliard amerických dolarů. Čínské podniky už založily ve více než 20 zemích 56 zón pro hospodářsko-obchodní spolupráci, čímž přinesly těmto zemím příjmy z daní v hodnotě 1,1 miliardy amerických dolarů a 180 tisíc pracovních míst. Asijská banka pro investice do infrastruktury (AIIB) už poskytla úvěry pro 9 projektů zúčastněných zemí ve výši 1,7 miliardy amerických dolarů. Investice Fondu Hedvábné stezky dosáhly 4 miliardy amerických dolarů a byla oficiálně založena Finanční akciová společnost mechanismu 16+1.

Prezident Si Ťin-pching poukázal na to, že přes Hedvábnou stezku protékalo v minulosti mléko a med, v současnosti je ale mnoho oblastí podél stezky synonymem konfliktů, nepořádku a krize. Měli bychom vybudovat Pásmo a stezku na mírovou cestu, tedy založit nové mezinárodní vztahy v duchu spolupráce a vzájemných výhod a nastolit nové partnerství na základě dialogu a aliance místo konfliktů a agrese. Měli bychom vybudovat Pásmo a stezku na cestu rozkvětu, tedy odkrýt rozvojový potenciál různých zemí, prohloubit spolupráci v průmyslu a dobře realizovat velké projekty. Je třeba založit stabilní a trvalý systém finančního zajištění s kontrolovatelným rizikem a zdokonalit síť finančních služeb. Je třeba rozvíjet vzájemnou komunikaci a spojení po souši, po moři, ve vzduchu a na internetu, věnovat pozornost klíčovým koridorům, městům a projektům, založit sítě silnic, železnic a přístavů, vybudovat síť světových energetických zdrojů a zdokonalit nadregionální logistickou síť.

 Si Ťin-pching poukázal na to, že bychom měli vybudovat Pásmo a stezku na cestu otevřenosti, tedy nastolit otevřenou platformu pro spolupráci, chránit a rozvíjet otevřenou světovou ekonomiku, účastnit se světového řízení a nabídky výrobků veřejnosti, společně založit rozsáhlé společenství vzájemných zájmů, hájit multiraterální obchodní systém, zrychlovat výstavbu zón volného obchodu a podporovat usnadnění obchodu.

Měli bychom vybudovat Pásmo a stezku na cestu inovace, tedy upevnit spolupráci v oblasti digitální ekonomiky, umělé inteligence, nanotechnologií a kvantových počítačů, zrychlit rozvoj velkých dat, Cloud computingu a inteligentních měst, a tím vytvořit digitální Hedvábnou stezku v 21. století, která nabídne prostor pro podnikání mladým lidem z různých zemí.

Měli bychom vybudovat Pásmo a stezku na cestu civilizace, tedy založit víceúrovňový mechanismus kulturní spolupráce, zvýšit rozsah výměny studentů, využít roli think-tanků, dobře spravovat historické a kulturní památky, upevňovat styky mezi parlamenty, politickými stranami, nevládními organizacemi a veřejností. Dále je třeba upevňovat mezinárodní spolupráci v boji proti korupci, aby se Pásmo a stezka staly cestou bez korupce.

Xi poukázal na to, že Čína je ochotna na základě pěti zásad mírového soužití rozvíjet přátelskou spolupráci se všemi zeměmi zapojenými do výstavby Pásma a stezky, je ochotna sdílet s různými zeměmi zkušenosti z rozvoje, ale nevměšovat se do vnitřních záležitostí ostatních zemí, neexportovat svůj sociální systém a rozvojový model. Čína se nebude řídit starou praktikou geopolitického boje, nevytvoří blok poškozující stabilitu, ale vybuduje velkou rodinu harmonického soužití. Čína už dosáhla s mnoha zeměmi dohod o praktické spolupráci v rámci Pásma a stezky, jejichž součástí jsou „hardwarové" projekty na podporu dopravy, výstavbu infrastruktury, výrobu a využití energie a další, „softwarové" projekty, které zahrnují telekomunikaci, celnice, karanténu a další, plány na spolupráci a konkrétní projekty v oblasti hospodářství, obchodu, průmyslu, elektronického obchodu, mořské a zelené ekonomiky a další. Čína podepíše s příslušnými zeměmi dohodu o prohloubení spolupráce v oblasti nákladních vlaků mezi Čínou a Evropou a podpoří co nejrychlejší dosažení výsledků těchto dohod.

Xi Jinping řekl, že Čína zvýší finanční podporu na výstavbu Pásma a stezky, dodá 100 miliard yuanů do Fondu Hedvábné stezky, podpoří finanční orgány při rozvoji operací se zahraničními fondy ve měně RMB, které podle odhadu dosáhnou kolem 300 miliard yuanů. Čínská státní rozvojová banka přispěje 250 miliardami yuanů a Čínská banka pro vývoz a dovoz nabídne 130 miliard yuanů na podporu výstavby infrastruktury v rámci Pásma a stezky a na podporu spolupráce v oblasti výrobní kapacity a financí. Čína bude společně se zeměmi Pásma a stezky rozvíjet hospodářsko-obchodní partnerství v duchu vzájemných výhod a oboustranné výhry. Během fóra Čína podepíše s více než 30 zeměmi hospodářsko-obchodní dohody o spolupráci a s příslušnými zeměmi projedná dohody o volném obchodu. Od roku 2018 bude Čína pořádat Čínský mezinárodní dovozní veletrh.

Xi Jinping poukázal na to, že Čína je ochotna upevňovat s různými zeměmi spolupráci v oblasti inovace a zahájit akční plán vědecké inovace v rámci Pásma a stezky. Je třeba rozvíjet vědecko-technickou a kulturní výměnu, založit společné laboratoře, rozvíjet spolupráci mezi vědecko-technickými zónami a podporovat převod technologií. V budoucích pěti letech přijme Čína 2500 mladých vědců na krátkodobou vědecko-technickou stáž, vyškolí 5000 lidí v oblasti vědy, techniky a managementu a uvede do provozu 50 společných laboratoří. V budoucích 3 letech Čína nabídne zúčastněným rozvojovým zemím a mezinárodním organizacím finanční pomoc ve výši 60 miliard yuanů, poskytne rozvojovým zemím podél Pásma a stezky mimořádnou potravinovou pomoc v hodnotě 2 miliard yuanů a zvýší svůj podíl na Fondu spolupráce Jih-Jih o miliardu amerických dolarů. V zemích Pásma a stezky zavede projekty včetně 100 „Šťastných sídlišť", 100 projektů na pomoc chudým a 100 projektů na zotavování. Čína navíc nabídne příslušným mezinárodním organizacím 1 miliardu amerických dolarů s cílem realizovat projekty spolupráce, ze kterých budou benefitovat země podél Hedvábné stezky a námořní Hedvábné stezky. Čína po tomto fóru nastolí mechanismus následné komunikace, založí Centrum pro výzkum finančního a hospodářského rozvoje v zóně Pásma a stezky, Centrum pro podporu výstavby Pásma a stezky, společně s multilaterálními rozvojovými bankami založí Centrum pro spolupráci v multilaterálním rozvojovém financování a společně s Mezinárodním měnovým fondem založí Centrum pro rozvoj dovedností. V neposlední řadě nastolíme síť spolupráce mezi nevládními organizacemi podél Hedvábné stezky. O budování Pásma a stezky budou diskutovat všechny zúčastněné strany a o výsledky výstavby se také všichni podělíme.

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Americkému medvědu ušatému se nechce vstávat
Nedávno získal popularitu na internetu medvěd ušatý, který se měl v národním parku ve Spojených státech probudit ze zimního spánku...
Nový zážitek s VRem na karnevale Pekingského mezinárodního filmového festivalu
Jedna z různých aktivit na Karnevale Mezinárodního filmového festivalu v Pekingu je pavilon Virtuální reality (VR), vytahuje hodně návštěvníků...
Více>>
Doporučujeme
• Antverpské fórum se zaměřuje na hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Čínou a EU
• Zástupci Číny a USA: Jen dobrá spolupráce mezi oběma zeměmi povede k dosažení společné prosperity
• Díky nové propagaci na internetu se v čínských kinech promítalo víc dokumentárních filmů
• Hongkong uspořádal sérii akcí u příležitosti Světového dne čtení
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China