O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Dnes bylo zahájeno každoroční zasedání nejvyššího orgánu státní moci
2019-03-05 12:26:35 cri

V úterý bylo v Pekingu zahájeno každoroční zasedání nejvyššího orgánu státní moci, tj. Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ). Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a ostatní státní představitelé a téměř 3 tisíce zástupců VSLZ se zúčastnili zahajovací slavnosti druhého zasedání 13. VSLZ. Čínský premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang) informoval VSLZ o práci vlády v uplynulém roce a podal návrhy pro letošní práci, která by měla být projednána na zasedání.

Premiér Li ve své zprávě o činnosti vlády uvedl, že v roce 2018 tváří v tvář těžké situaci, která je vidět už mnoho let, Čína hladce splnila hlavní cíle ekonomického a společenského rozvoje tohoto roku a dosáhla nových důležitých pokroků ve všestranném budování společnosti blahobytu.

V roce 2018 se HDP (hrubý domácí produkt) zvýšil o 6,6% a přesáhl 9 bilionů čínských yüanů. V městech přibylo 13,61 milionů zaměstnanců, počet chudých vesnických obyvatel se snížil o 13,86 milionů. Disponibilní osobní příjem na jednoho obyvatele se skutečně zvětšil o 6,5%.

Čínská vláda odhaduje růst hrubého domácího produktu (HDP) pro rok 2019 na 6% - 6,5 %. Ačkoli ve vnějším prostředí stále existují určité nejistoty v roce 2019, dlouhodobý pozitivní trend čínského ekonomického rozvoje se nezmění. Zpráva stanoví letošní cíl nově vytvořených pracovních míst na více než 11 milionů. Politika na podporu zaměstnanosti se poprvé řadí do makroekonomické politiky čínské vlády.

v roce 2018 se všestranně rozšiřuje čínské otevírání se světu, mezinárodní hodnocení podnikatelského prostředí v Číně se prudce zvýšilo, společné budování Pásma a Stezky dosáhlo velkých pokroků, skutečné použití zahraničního kapitálu činilo 138,3 miliardy amerických dolarů, což znamená první místo v rámci rozvojových zemí. V roce 2018 se celková úroveň cla snížila z 9,8 procent na 7,5 procent, Čína výrazně snížila negativní seznam přístupu zahraničních investic, dále rozšířila otevírání se světu v odvětvích financí a automobilového průmyslu, byly zahájeny některé klíčové projekty zahraničních investic, nové založení zahraničních podniků vzrostlo téměř o 70%.

Li Keqiang řekl, že s cílem udržovat ekonomiku v rozumném rozmezí bude Čína v tomto roce pokračovat v prosazování aktivní fiskální politiky a stabilní měnové politiky. Mezi nimi je míra fiskálního deficitu plánovaná na 2,8%, což je o 0,2 procentního bodu vyšší než loňský rozpočet. Celkový objem ústředního a místního fiskálního deficitu činí 2,76 bilionu juanů. Míra růstu emisí měny M2 a sociálního financování by měla odpovídat nominální míře růstu hrubého domácího produktu (HDP). Dodal, že Čína také zlepší mechanismus tvorby směnných kurzů a udrží směnný kurz RMB v zásadě stabilní na rozumné a vyvážené úrovni.

V letošním roce čínská vláda zavede snížení daní ve větším rozsahu, zejména sníží daňové břemeno výrobního průmyslu a malých podniků, prohloubí reformu daně z přidané hodnoty, sníží současnou daňovou sazbu ve výrobních a jiných odvětvích z 16% na 13%, zajistí značné snížení daňového břemena v hlavních odvětvích, sníží daňové břemeno ve všech odvětvích.

Letos se Čína zaměří na zmírnění problémů s financováním firem. Čína bude posilovat cílené snížení míry povinné minimální rezervy středních a malých bank. Uvolněné finanční prostředky budou použity pro poskytování úvěrů soukromým malým podnikům a mikropodnikům. Kromě toho bude Čína podporovat velké obchodní banky, aby zvýšily střednědobé a dlouhodobé úvěry a kreditní úvěry ve výrobním sektoru, a velké státní banky by měly zvýšit úvěry malým podnikům a mikropodnikům o více než 30%.

Čínská vláda také slíbila, že upraví a sníží poplatky za bankovní a zprostředkovatelské služby, takže se zlepší situace v oblasti financování malých podniků a mikropodniků a výrazně se sníží jejich celkové náklady na financování.

Čína urychlí vytvoření jednotného, otevřeného moderního tržního systému s řádnými konkurencemi, tím vybuduje legalizované, mezinárodní a komfortní obchodní a podnikatelské prostředí. K tomu vláda Číny by měla nadále redukovat negativní seznam přístupu zahraničního kapitálu na trh, minimalizovat přímou konfiguraci zdrojů, do největší možné míry snižovat administrativní záležitosti ke schválení, podporovat spravedlivou konkurenci spravedlivým dohledem, urychlovat snížení schvalovacích postupů, a spravedlivým dozorem podporovat vytvoření jednotného trhu a spravedlivou konkurenci.

Čína bude podporovat transformaci a modernizaci tradičních průmyslových odvětví, urychlí rozvoj nově se rozvíjejících odvětví, bude podporovat podniky v technologické transformaci a aktualizaci zařízení, bude zlepšovat čínské standardy v souladu s mezinárodní pokročilou úrovní. V Číně se bude také podporovat rozvoj nově se rozvíjejících průmyslových odvětví včetně nové generace informačních technologií, špičkových zařízení, biomedicíny, elektroautomobilů a nových materiálů. Čína rovněž bude i nadále rozvíjet digitální ekonomiku. Současně rozšíří mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké inovace a zlepší služby pro studenty navracející se ze zámoří i pro zahraniční talenty.

Čínská vláda se vyslovila v tom smyslu, že v roce 2019 Čína plánuje snížit chudobu na venkově o nejméně 10 milionů lidí. Je třeba splnit cíle ohledně likvidace chudoby, současně se snažit o to, aby život čínských vesničanů dosáhl úrovně všestranného blahobytu.

Čínská vláda bude důrazně optimalizovat prostředí pro rozvoj soukromého hospodářství, bude rovně zacházet se podniky různých typů vlastnictví, pokud jde o povolení přístupu, vládní zakázky a nabídky. Premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang) dodal, že je třeba důkladně chránit vlastnická práva, podle zákona trestat činnosti poškozující práva, aby podnikatelé bez obav provozovali podniky.

Čína bude nadále podporovat prevenci a kontrolu znečištění, upevňovat a rozšířovat úspěchy obrany životního prostředí. Mezi nimi budou emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku klesat o 3%. Koncentrace jemných částic (PM2,5) v klíčových oblastech stále klesá, je nutné posílit prevenci a kontrolu znečištění vody a půdy, posílit ekologický průmysl ochrany životního prostředí, upevnit ochranu a obnovu ekosystémů, aby si lidé mohli vychutnat životní prostředí.

Čínská vláda v letošním roce podnikne mnoho opatření na zvýšení příjmů obyvatel měst a venkova a na zlepšení schopnosti spotřeby. Dále chce prostřednictvím více kanálů zvýšit nabídku kvalitních výrobků a služeb v souladu s novými změnami spotřebitelské poptávky, a ulehčit vstup soukromého kapitálu.

Ve Zprávě se také uvádí, že počet čínské populace starší 60 let dosáhl 250 milionů, čínská vláda bude důrazně rozvíjet důchody, zejména komunitní důchodové služby. Současně bude rozvíjet turistický průmysl, stabilizovat spotřebu automobilů a pokračovat v uplatňování preferenčních politik pro nákup nových elektroautomobilů.

Čínský premiér uvedl, že Čína zavede v roce 2019 řadu příznivých opatření na podporu zahraničních investic, jako je další uvolnění přístupu na trh, výrazné snížení negativního seznamu přístupu zahraničních investic, umožnění zahraničním investorům nezávisle podnikat ve více oblastech, provádění reforem a otevírání se ve finančních a dalších odvětvích, zlepšení politiky otevírání dluhopisového trhu, vytvoření rovného tržního prostředí pro čínské i zahraniční podniky a posílení ochrany legálních práv a zájmů zahraničích podniků.

Premiér Li mimo jiné uvedl, že Čína zřídí nový prostor v zóně volného obchodu v Šanghaji, bude podporovat rozvoj zóny volného obchodu v provincii Hainan (Chaj-nan) s cílem vybudovat přístav volného obchodu s čínskými rysy. Předpokládá se, že čínské investiční prostředí se bude nadále zlepšovat a podniky různých zemí budou mít lepší příležitost k rozvoji v Číně.

Čína bude letos na základě společného jednání, budování a sdílení posilovat mezinárodní spolupráci v oblasti výrobních kapacit, rozšíří spolupráci na trzích třetích stran, bude podporovat společnou výstavbu Pásma a Stezky a úspěšně uspořádá druhý summit pro mezinárodní spolupráci Pásma a Stezky. Čína bude pevně chránit ekonomickou globalizaci a volný obchod, aktivně se bude účastnit reformy WTO, bude podporovat vyjednávání dohody o regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP), o zóně volného obchodu Čína-Japonsko-Jižní Korea a o dohodě čínsko-evropské investice, nadále bude podporovat čínsko-americké hospodářské a obchodní konzultace. Čína se důsledně staví za řešení obchodních sporů prostřednictvím rovných konzultací, důsledně plní své závazky a rozhodně chrání svá oprávněná práva a zájmy.

Premiér uvedl, že v roce 2019 bude Čína neochvějně sledovat cestu mírového rozvoje, bude usilovat o otevřenou strategii vzájemného prospěchu a oboustranné výhodnosti, a bude pevně podporovat multilateralismus a mezinárodní systém na základě Charty OSN, aktivně se podílet na reformě a zlepšování systému globálního řízení, pevně chránit otevřené světové hospodářství a podporovat budování společenství lidského osudu. Čína chce posilovat komunikaci, dialog a koordinaci s velkými mocnostmi, prohloubit vztahy se sousedními zeměmi a rozšířit vzájemně prospěšnou spolupráci s rozvojovými zeměmi. Kromě toho bude aktivně poskytovat více konstruktivních řešení s čínskými rysy, aby přispěla k vyřešení globálních výzev a regionálních problémů.

Příslušné zprávy
Přidat komentář
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China