Nárůst čínských obchodů s BRICS o 14,1% za první pololetí je velice výmluvný

2022-07-20 14:50:58
Sdílej:

Pohled na rušný přístav Yantian v Shenzhen. Jihočínská provincie Guangdong 10. července 2022. V červnu přístav Shenzhen Yantian odbavil kontejnery o objemu 1,2606 milionu TEU, to je meziroční nárůst 104,71 procenta, takže v tomto jednom ze základních uzlů čínské výroby dochází k extrémně rychlému zotavování. Photo: cnsphoto

Nacházíme se opět v těžké době, kdy je extrémně obtížné udržet si hospodářský růst. I když máte výrobky, po kterých potenciální zákazníci touží, tak na ně v důsledku inflace nemají a poptávka klesá, a ač máte vysoce efektivní výrobu, rostou náklady na suroviny a energie, ze kterých vyrábíte, a tak je těžké udržet si příznivé ceny. Dokonce i takovou zemi, jako je Německo, postihl poprvé od jeho sjednocení s někdejší Německou demokratickou republikou obchodní deficit. Ale ač je tato situace celosvětová, není úplně plošná. Vzájemný obchod v určitých seskupeních zemí i přes vše uvedené zaznamenal růst.

Pokud se to někde děje, znamená to, že v rámci takových zemí se vytváří vysoce úspěšné kooperativní sítě s vysokou odolností vůči obtížným tržním situacím, a někdy i to, že takové země vzájemně prohlubují spolupráci natolik, že na svých trzích vzájemně konkurenčně překonávají zboží z jiných regionů, kdy bohužel v poslední době k regionům, které ztrácí na řadě zahraničních trhů své pozice, patří Evropská unie, která se do takové situace dostala do velké míry proto, že se pod tlakem Washingtonu zapojila do ekonomických pokusů o ohrazování některých zemí, či až ekonomických konfliktů a sankčních režimů.

A mezi kterými zeměmi se rozbíhají tak úspěšné kooperativní sítě, že se startuje nový růst a prosperita? Samozřejmě, že jsou to země, do nichž jsou zapojeny ekonomiky, které fungují jako velice odolné lokomotivy růstu pro mezinárodní trhy, zejména Čína. A také ekonomiky, které rozbíhají rozsáhlé kooperativní projekty jako mezinárodní infrastrukturní projekty posilování spolupráce, jako země Iniciativy pásu a cestu (BRI) též nazývané Nová hedvábná stezka, rozbíhající se Regionální ekonomické partnerství (RCEP) zemí kolem Tichého a Indického oceánu a samozřejmě roste i vzájemný obchod mezi zeměmi skupiny BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika). A všechny snahy o ohrazování, izolaci aj. některých zemí do těchto seskupení zapojených mocenskými kruhy kolem Washingtonu selhávají.

V Číně, která má vždy nesmírně brzy po skončení nějakého období shrnutá statistická data, jsou už k dispozici výsledky zahraničního obchodu za letošní první pololetí. A čínský růst zahraničního obchodu s BRICS pořád extrémně rychle roste, kdy za letošní první pololetí meziročně narostl o 14,1 procenta, tj. o 4,7 procenta rychleji než celkový růst zahraničního obchodu země, ukazují publikované statistické výsledky ze středy 13.7.

Nenarostla jen absolutní čísla tohoto obchodu, ale mírně narostl relativní podíl na celkových zahraničních obchodech Číny. V prvním pololetí obnášel podíl zemi BRICS na čínském zahraničním obchodě 8,3 procenta, tj. nárůst o 0,2 procenta oproti roku 2021 a o 1,9 procenta více než roku 2009, kdy bylo společenství BRICS založeno. Přitom ty nárůst vzájemných obchodů nabývají paradoxně na větší dynamice spíše v posledních letech, kdy byly světové trhy více postiženy obtížemi a potýkaly se více s poklesem nebo s jen neúplným zotavením. Dalo by se tedy snad říci, že tak vzniká určité nové hnízdo světového růstu.

Čínský zahraniční obchod podle regionů v porovnání prvních pololetí mezi lety 2021 a 2022. Graphic: GT

Obchod mezi Čínou a dalšími zeměmi BRICS v prvním letošním pololetí obnášel 1,64 bilionů yuanů (244 miliard $), tj. z roku na rok nárůst o 14,1 procenta. Přitom čínské vývozy do tohoto seskupení obnášely 817,18 miliard yuanů, tj. nárůst o 20,6 procenta, zatímco dovozy obnášely 825,82 miliard yuanů, takže i ty vyrostly o 8,3 procenta.

Čína zjevně v poslední době na země BRICS více orientuje své energetické dovozy, neboť letos zásobování Číny ropou, zemním plynem, uhlím a dalšími energetickými produkty z BRICS představovalo 36,2 procenta veškerých takových dovozů v hodnotě 298,98 miliardy yuanů, což je z roku na rok ohromný skok o 53,3 procenta. Značný růstový trend představují i zemědělské produkty z těchto zemí, když jejich podíl na dovozech těchto komodit z BRICS představoval 22,5 procenta, tj. 185,6 miliardy yuanů, tudíž nárůst o 15,6 procenta.

Extrémně velkou dynamiku měly nárůsty obchodů s Ruskem, které v poslední době přesměrovává své ekonomické vazby od Evropy na Asii. Vyjádřeno v dolarech obchod mezi Čínou a Ruskem letos oproti stejnému období loňského roku narostl o 27,2 procenta, kdy obzvlášť velkou dynamiku měly nárůsty ruských vývozů do Číny, jež vyskočily o ohromujících 48,2 procenta. Obchod mezi těmito dvěma zeměmi v prvním letošním pololetí podle čínské celní správy dosahoval 80,675 miliardy $.

Nárůsty čínských obchodů i přes těžkou dobu se ukazovaly i v dalších projektech mezinárodní spolupráce, které tak jasně deklarují svoji perspektivnost a slibnost, jako obchody Číny se zeměmi podél trasy BRI, kdy tyto objemy vyrostly o 17,8 procenta a i s partnery z nově vzniklého seskupení RCEP narostly za toto pololetí o 5,6 procenta.

Čína, která je v současné době extrémně opatrná, pokud jde o zemědělské dovozy, aby se tyto náhodou nestaly kanálem, kterým do země proniknou nové vlny infekce, s řadou těchto zemí tedy navázala metodickou spolupráci, aby takovéto riziko vyloučila, a tak se kukuřice z Myanmaru, sójové boby z Malawi, kukuřice a burské oříšky z Brazílie dováží podle speciálních vysoce bezpečných dovozních protokolů a mají tedy na čínském trhu přednost. Podobné praxe bezpečnostních protokolů se zavádí i v obchodu s potravinami ze zemí RCEP.

Grafika čínského zahraničního obchodu za 1. pololetí 2022. Feng Qingyin/GT

Čína, z níž se stala největší dílna světa a nejvýkonnější lokomotiva růstu, která spolehlivě globální ekonomiku vytáhne z jakéhokoliv marasmu, se rovněž stala největším terčem snad o ohrazování a protekcionismus. Ale tyto snahy jsou jedněmi z nejméně úspěšných, neboť zkoušet ohrazovat Čínu nakonec skončí vždy spíše vlastní izolací od globálních dodavatelských řetězců a zbytečným přiživováním domácí inflace, jak se o tom neustále přesvědčují USA.

Rovněž se ukazuje, že iniciativy spřádání nových partnerských sítí, jako jsou třeba BRI a RCEP, jsou spolehlivým zdrojem růstu a rychlého zotavení, kdy řada zemí v nich snad vidí i útočiště, kam lze uniknout před dlouhými prsty rádoby hegemonů tohoto světa. Proto země do takových skupin zapojené vidí často v různých iniciativách, jako jsou jednostranné sankce svévolných impérií spíše příležitosti, kdy jim vlastně někdo vyklidí trh, a na těch různých sankcích, ve kterých se zejména USA tolik vyžívají, právě na jejich úkor dobře vydělají.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG v Praze

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree