Výstava Dětský svět v tradiční Číně a Malé asijské muzeum

2022-07-28 12:11:23
Sdílej:

Výstava  na téma Dětský svět v tradiční Číně probíhá v Malém asijském muzeu v Ledcích nedaleko Prahy. Výstavu jsem navštívil na počátku července letošního roku a rád bych o tom napsal v tomto článku. Zároveň považuji za potřebné uvést i několik informací o muzeu samotném. 

Především mě mile překvapilo nejen příznivé vstupné. Byla to i možnost domluvit se na konkrétní době návštěvy. Pro mě takovou dobou byl pátek později odpoledne. A pak také, velmi mě potěšil zajímavý výklad a ochotné provedení interiérem muzea, s ohledem na ta místa, která se řadila  k okruhu mého zájmu. Významný český orientalista, pan dr. Šíma, který mě provázel, vhodně zahrnul do prohlídky i důležité místopisné zajímavosti obce Ledce, v níž se muzeum nachází. 

Ale nyní již k výstavě samotné: Výstavní předměty poskytla předsedkyně Česko-čínské společnosti, paní  Zlata Černá. Návštěvník si tak může prohlédnout  především ukázky hraček, dětského oblečení, obuvi apod. Výstava seznamuje návštěvníky se zajímavými výšivkami zdobícími tyto předměty, různými výtvarnými materiály, ozdobnými motivy a různými kulty spojenými s ochranou dětí v tradičním čínském prostředí. 

Expozice je navíc rozšířena o malou ukázku výtvarných prací dětí ze současné čínské školy (viz obrázek). 

S otevřením této výstavy pro návštěvníka se počítá v celém letním období, tedy zvláště o letošních prázdninách. Bude proto vítána návštěva  účastníků letních aktivit z Konfuciových institutů, letních táborů, návštěva rodin s dětmi i jednotlivých návštěvníků, trávících svou dovolenou v okolí. Vítáni jsou i další zájemci, například ze zahraničí, pokud se k této návštěvě rozhodnou.

Jak se ukázalo při organizování akce, a je to také uvedeno na pozvánkách, výstava se z důvodu menších prostor soustředila především na hračky a předměty spojené s dětmi, jako jsou dětské čepičky, botičky apod. Myslím, že je to logické. Totiž s rozšiřováním sbírek a naplňováním výstavních sálů za roky trvání každého muzea, nesporně vždy jednou nastane otázka velikosti prostor. Toto muzeum začalo být zřizováno v roce 2005 a má již za sebou roky úspěšné činnosti, kdy se také rozrůstal okruh asijských zemí, které mohly být v muzeu ztvárněny, a to díky vědecké a badatelské činnosti pracovníků muzea. Je přitom velmi důležité, že byly postupně nalézány další a další české osobnosti nebo asijské  artefakty, které naši malou středoevropskou zemi s těmito asijskými zeměmi v minulosti propojovaly. Je to jistě důležitým přínosem pro návštěvníky a badatele, studenty historie asijských zemí a  zájemce o vývoj spolupráce s těmito zeměmi.

V neposlední řadě je však, bohužel, potřeba zmínit i jakési „prozření“ obce samotné, která začala v nedávných letech uvažovat o jiném využití někdejší školní budovy, doposud pronajímané Malému asijskému muzeu v jejím teritoriu. Všichni ale víme, jak je nezbytně nutné vytvářet podmínky pro přátelství lidí různých míst světa, k čemuž takové muzeum může významně přispívat. Nehledě na to, že každý, kdo se takovou nesnadnou muzejní prací zabývá, a dokonce má pro ni v současné nelehké době  stále inspiraci, by měl být za tuto „kulturní diplomacii“ vysoce ceněn. To znamená, takový muzejní pracovník by měl zejména mít k dispozici prostředky k dalšímu vykonávání této vysoce záslužné vědecké a kulturní práce. Přičemž případné „házení klacků pod nohy“ by mělo být posuzováno se vší vážností. Jinými slovy, dokud nebudou k dispozici jiné vhodné prostory, každý rozumný člověk musí uznat, že není možné nastolovat otázku opuštění dosavadní budovy, a to i kdyby tento skvost, patrně jeden z mála v české, a dokonce i v evropské muzejní kultuře, měl zůstat v obci natrvalo…

Shrnuto a podtrženo: Malé asijské muzeum by rádo uvítalo v dohledné době nové prostory, pokud možno i větší, než má doposud, jak je mnozí návštěvníci znají z bývalé školy v obci Ledce. Nemusí to být zrovna prostory vybudované „od základů“ podle potřeb vedení muzea a příslušného nového projektu, i když by to bylo jistě možno považovat za      nejlepší, ba přímo ideální řešení. Protože není účelné nějaké rozmělňování či dělení sbírek, nebo dokonce dlouhodobé ukládání muzejních předmětů, určených očím návštěvníků,  do depozitářů, Malé asijské muzeum uvítá i případnou adaptaci jiné větší budovy, například školy, zámku apod., nejlépe v dostupné vzdálenosti od většího města, nebo přímo v takovém městě.

Samozřejmě také, v souvislosti s uvažovaným přestěhováním svých sbírek a expozic, Malé asijské muzeum hledá sponzory a příjme laskavou finanční spolupráci širší veřejnosti, českých a zahraničních odborníků a zájemců se vztahem k asijským kulturám. Cenná bude i  případná informace o jiném prázdném objektu vhodném pro muzeum. V současné době zároveň probíhá veřejná finanční sbírka k níž vyjádřil svůj souhlas Magistrát hl. m. Prahy, jak také potvrzuje webová stránka muzea. Je tedy možné zasílat příspěvky na samostatný zvláštní účet číslo 6020149379/0800 zřízený u České spořitelny, a.s. Kontaktní informace pro domluvu na případném sponzoringu a spolupráci jsou: Klub přátel Asie, nám. Jiřího z Poděbrad 2233/6, Praha, 130 00, tel.: +420 603 328 043 (email: sim.j@centrum.cz).

Poznámka: Pro návštěvníky, kteří cestují do muzea veřejnou dopravou, je vhodné orientovat se na  město Slaný. Do Slaného, pokud přijíždíte od Prahy, se můžete snadno dostat například ze stanice metra Praha – Veleslavín. A dalším autobusem ze Slaného do zastávky Ledce – náves, budete na místě za chvilku. Muzeum je otevřeno o víkendu dopoledne a po přestávce i v odpoledních hodinách. Nemusíte se však vázat přesně na víkendy, protože po telefonické domluvě (tel.: +420 605 300 773) lze návštěvu v muzeu uskutečnit  i v jiných dnech a hodinách.

Karel Ouroda, zvláštní korespondent CMG v Praze

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree