Co budeme dělat v budoucnu? Pochopte tato klíčová slova ve zprávě z 20. sjezdu KS Číny

2022-10-17 19:01:04
Sdílej:

V Paláci lidu byl v neděli zahájen 20. sjezd KS Číny. Xi Jinping (Si Ťin-pching) jménem 19. ÚV KS Číny přednesl zprávu na 20. sjezdu KS Číny. Co budeme dělat v budoucnu? Pochopte tato klíčová slova ve zprávě z 20. sjezdu KS Číny.

Ústřední úkol

Od nynějška je ústředním úkolem Komunistické strany Číny sjednotit a vést lidi všech etnických skupin v zemi k všestrannému budování silné moderní socialistické země, dosáhnout cíle druhého stého výročí a komplexně podporovat velkolepý vzestup čínského národa modernizací v čínském stylu.

Modernizace v čínském stylu

Modernizace v čínském stylu je socialistická modernizace vedená Komunistickou stranou Číny, která má jak společné rysy modernizace všech zemí, tak čínské vlastnosti vycházející z vlastní národní situace. 

Dva kroky

K všestrannému budování moderní socialistické velmoci vedou dva kroky v celkové strategii: od roku 2020 do roku 2035 v podstatě realizovat socialistickou modernizaci, a od roku 2035 do poloviny tohoto století vybudovat naši zemi v prosperující, demokratickou, civilizační, harmonickou a krásnou socialistickou moderní velmoc. Příštích pět let bude kritickým obdobím pro zahájení komplexního budování moderní socialistické velmoci. 

Prvořadý úkol

Vysoce kvalitní rozvoj je prvořadým úkolem všestranného budování moderní socialistické země. Rozvoj je hlavní prioritou strany při státní správě a vzestupu národa. 

Důležité zásady

Na cestě vpřed musíme pevně uchopit tyto následující hlavní zásady: udržet a posílit všestranné vedení strany, udržet cestu socialismu s čínskými rysy, udržet rozvojovou myšlenku zájmy lidí jsou na prvním místě, udržet prohlubování reformy a otevírání se světu a udržet ducha boje.

Těžiště 

Těžiště hospodářského rozvoje je třeba zaměřit na reálnou ekonomiku, podporovat novou industrializaci a urychlit výstavbu výrobní velmoci, kvalitní velmoci, letecké velmoci, dopravní velmoci, internetové velmoci a digitální Číny.

Celková efektivita národního inovačního systému

Je třeba dodržovat základní pozici inovace v celkové situaci modernizační výstavby naší země, zdokonalit národní systém nového typu, posílit národní strategickou vědeckou a technologickou sílu, zlepšit celkovou efektivitu národního inovačního systému a vytvořit otevřený inovační ekosystém s globální konkurenceschopností.

Lidová demokracie v celém procesu

Lidová demokracie v celém procesu je základním atributem socialistické demokratické politiky a je to nejrozsáhlejší, nejreálnější a nejefektivnější demokracie. Je nutné zdokonalit systém, ve kterém lidé spravují zemi, rozšířit spořádanou politickou účast lidu a zajistit, aby lid podle zákonů uskutečňoval demokratické volby, demokratické konzultace, demokratické rozhodování, demokratické řízení a demokratický dohled. 

Spravovat stát podle zákonů 

Je třeba dodržovat společné prosazování správy státu, vládnutí státu a řízení podle zákonů. Budeme společně pracovat na vybudování země vlády a společnosti řízené podle zákona. Celkově zavedeme vědeckou legislativu, přísné vymáhání zákona, spravedlivou justiční administrativu a dodržování zákona všemi lidmi. Budeme prosazovat správu podle zákona ve všech oblastech práce země.

Socialistická kultura

Je třeba rozvíjet národní, vědeckou, socialistickou kulturu, která se zaměřuje na modernizaci, svět a budoucnost, povzbudit kulturní inovace a kreativitu celého národa a posílit duchovní sílu k dosažení velkolepého vzestupu čínského národa.  

Zdokonalit distribuční systém

Je nutné zlepšit distribuční systém, dodržovat zásadu distribuce podle práce s koexistencí dalších distribučních způsobů. Je třeba dodržovat zásadu více práce, více odměn, podporovat tvrdou práci ke zbohatnutí, podporovat spravedlivé příležitosti, zvyšovat příjmy lidí s nízkými příjmy, rozšířit skupinu se středními příjmy, standardizovat pořadí distribuce příjmů a regulovat mechanismus akumulace bohatství.

Nový energetický systém

Na základě dotování energetických zdrojů v naší zemi je třeba postupně uskutečnit akce k dosažení vrcholu emisí oxidu uhličitého, nadále podporovat energetickou revoluci, posílit efektivní a čisté využití uhlí, urychlit plánování a výstavbu systému nové energie a aktivně se podílet na globálním řízení změny klimatu.

Bezpečná Čína na vyšší úrovni 

Je třeba budovat bezpečnou Čínu na vyšší úrovni a zajistit novou rozvojovou situaci na základě nové bezpečnostní situace. Je třeba rozhodně chránit bezpečnost národní moci, bezpečnost systému a bezpečnost ideologie. Je třeba zajistit bezpečnost potravin, energetických zdrojů a důležitých průmyslových a dodavatelských řetězců, chránit legitimní práva a zájmy čínských občanů a právnických osob v zahraničí a vybudovat lidovou frontu národní bezpečnosti.

Strategický odstrašující systém

Musíme komplexně posílit vojenský výcvik a vojenskou přípravu, zlepšit schopnost lidové armády vítězit, inovovat vojenské strategické vedení, rozvíjet strategie a taktiky lidové války, vybudovat silný systém strategických odstrašujících sil, zvýšit podíl bojových sil v nových oblastech a nových kvalitách a podporovat vojenský výcvik založený na skutečném boji.

Jediná cesta

Doba nás volá a lidé se na nás těší. Celá strana musí mít na paměti, že dodržení všestranného vedení strany je jediná cesta k dodržení a rozvoji socialismu s čínskými rysy. Socialismus s čínskými rysy je jediná cesta k dosažení velkolepého vzestupu čínského národa. Sjednocení a společný boj jsou jediná cesta k vytvoření velkolepé historie čínského lidu. Prosazování nového rozvojového pojetí je jediná cesta k růstu a vývoji naší země. Komplexně a přísně spravovat stranu je jediná cesta k udržení vitality strany a k překonání zkoušek.

Strategická práce

Celá strana by měla věnovat pozornost práci s mládeží a považovat to za strategický úkol, vyzbrojit mládež vědeckou teorií strany, inspirovat mládež původním posláním strany a stát se důvěrníkem mladých přátel, nadšencem do práce s mládeží a průvodcem pro mladé masy.

D.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree