Budovat čínskou socialistickou tržní ekonomiku v nové éře

2022-10-19 14:50:49
Sdílej:

Snímek: Od zahájení reformy a otevírání se světu čínská vláda založila a zlepšila socialistický systém tržního hospodářství, čímž plně využila silné stránky tržního hospodářství. / CFP 

Během posledních čtyřiceti let od zahájení reformy a otevírání se světu se čínská ekonomika rychle rozvíjí. Život lidí dosáhl historického skoku od nedostatku potravin a oblečení k všestranně mírně bohaté společnosti. To pohánělo čínský národ od postavení se pevně na vlastní nohy k bohatství. Je to ekonomický zázrak v lidských dějinách.

Jak se tento zázrak stal? Hlavní západní ekonomické teorie nemohou poskytnout uspokojivé odpovědi. Věříme, že úspěch Číny spočívá v nezávislém zkoumání cesty socialistického rozvoje s čínskými charakteristikami.

Z ekonomického hlediska jsme předběžně dospěli k závěru, že rozvojový model „trojice plus dvě křídla“ vznikl na základě dodržování tržních pravidel a na základě čínských národních podmínek. Takzvaná „trojice“ znamená respektovat dominantní postavení vlády, podniků a rodin, využívat jejich subjektivní iniciativu a společně pracovat na rozvoji výroby a zlepšování životní úrovně lidí. Takzvaná „dvě křídla“ jsou reforma směrem k tržně orientované ekonomice a otevírání se světu. Hlavní síla čínského hospodářského rozvoje vychází nejen z vitality podniků a rodin stimulované reformou směrem k tržně orientované ekonomice, ale také z designu na nejvyšší úrovni a aktivní podpory hospodářského rozvoje vládou. Proto je jádrem rozvojového modelu „trojice plus dvě křídla“ koordinace vztahu mezi vládou a trhem.

Čínský rozvojový model „trojice plus dvě křídla“ se liší od modelu západních i východoevropských zemí s transformujícími se ekonomikami. Západ nadměrně zdůrazňuje roli tržního mechanismu a ignoruje subjektivní iniciativy vlády v procesu hospodářského rozvoje. Východoevropské země kopírovaly model Západu ve své ekonomické transformaci spíše, než aby samostatně zkoumaly cestu rozvoje vhodnou pro jejich vlastní národní podmínky tím, že by využívaly subjektivní iniciativu jejich vlád, podniků a rodin. Praxe prokázala, že tyto dva modely nejsou vhodné pro specifické národní podmínky Číny.

Čínský rozvojový model „trojice plus dvě křídla“ zdůrazňuje subjektivní iniciativu vlády při koordinaci vztahu mezi vládou a trhem. Vláda v Číně je nejen stavitelem tržního systému, ale také správcem tržního řádu a také vrcholným designérem a aktivním podporovatelem hospodářského rozvoje. Na jedné straně od reformy a otevírání se světu čínská vláda založila a zlepšila systém socialistického tržního hospodářství, čímž plně využila silné stránky tržní ekonomiky. Vláda například podporovala trh se zemědělskými produkty a pracovní silou a kapitálový a realitní trh od nuly k neustálému zlepšování prostřednictvím reformy směrem k tržně orientované ekonomice, čímž stimulovala vitalitu různých účastníků trhu. Na druhou stranu čínská vláda prostřednictvím svého pětiletého národního plánu hospodářského a sociálního rozvoje provedla vědecký návrh hospodářského rozvoje na nejvyšší úrovni a stimulovala místní vlády k aktivnímu prozkoumání a rozvoji místních ekonomik prostřednictvím decentralizace. Například prostřednictvím budoucího a strategického rozvoje rozsáhlé dopravní infrastruktury ústřední vláda úzce propojila rozsáhlá území s bohatými zdroji a vytvořila velkou a středně velkou zemi, kde lidé mají dobrý přístup k dopravě a zboží může volně proudit. To uvolnilo obrovský potenciál čínského supervelkého trhu. Každá místní samospráva rozvíjí místní ekonomiku zlepšováním infrastruktury a investičního prostředí k přilákání investic.

Je to pro nás předběžná myšlenka, která zdaleka není dokonalá, založit čínský nezávislý systém ekonomických znalostí, abychom koordinovali vládu a trh s „trojicí plus dvě křídla“ a vybudovali novou éru socialistické tržní ekonomiky. Zavedení čínského nezávislého systému ekonomických znalostí má před sebou dlouhou cestu, která závisí na společném úsilí vědců o neustálé zlepšování a rozvoj.

 

Ta

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree