Zpráva pro 20. sjezd KS Číny: Hluboké poselství

2022-10-19 16:13:41
Sdílej:

16. října byl zahájen 20. sjezd Komunistické strany Číny (KS Číny), velmi důležitá politická událost v zemi, která se koná každých pět let. Prezident Xi Jinping předložil na sjezdu zprávu, která shrnula posledních pět let a pohlédla do následujících pěti let.

Jelikož příležitostným posluchačům mohou struktura, styl a fráze zpráv znít podobně, nemusí pro ně být snadné pochopit transformační význam této zprávy. Ve skutečnosti existují nové myšlenky a originální myšlení, často vyjádřené novými frázemi a jemnými posuny důrazu a tónu, které společně poskytují pohled na to, jak Xi Jinping myslí a co Čína plánuje.

Ve svém komentáři přezkoumávám, co zůstává konstantní a zdůrazňuji, co mi připadá nové a hodné pozornosti. Začnu s časovou osou, protože zatímco rok 2035 byl představen na 19. národním sjezdu KS Číny, Xi nyní jasně vyjádřil, že strana vede Čínu ve dvoufázovém procesu k úplné modernizaci a národnímu omlazení - podle formálního jazyka bude do roku 2035 „v podstatě realizována socialistická modernizace“ a do poloviny století bude Čína vybudována na „velkou moderní socialistickou zemi“. „Velká moderní socialistická země“ je popsána šesti aspiračními přídavnými jmény - prosperující, silná, demokratická, kulturně vyspělá, harmonická a krásná. Dvacátý sjezd KS Číny tedy hledí nejen pět let do budoucnosti, což je tradiční obzor zpráv pro stranický sjezd, ale také poskytuje plán na příštích 13 let do roku 2035 a na příštích 25 let do poloviny století.

Xi začal představením hlavního tématu sjezdu: „Držet vysoko velký prapor socialismu s čínskými charakteristikami, plně realizovat Myšlenku o socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru... a v jednotě usilovat o všestranné vybudování moderní socialistické země.“

„Myšlenka o ...“, jak všichni vědí, je „Myšlenka Xi Jinpinga o ...“ a nedávno byla „zavedena“ jako ideologický základ strany.

Xi pak přezkoumal pozoruhodný vývoj Číny v uplynulém desetiletí, navzdory výzvám a překážkám, a vyzval k urychlení nového modelu rozvoje, k úsilí o vysoce kvalitní rozvoj a k posílení iniciativy Krásná Čína s holistickým a systematickým přístupem k ochraně a zlepšování životního prostředí.

Důsledná témata zdůrazňují celkové a nezpochybnitelné vedení strany, pokračování ve velkém duchu, se kterým byla strana založena, to, že strana musí být blízko lidem, rozvoj zaměřený na lidi a striktní řízení strany s ohledem na pracovní styl a morální chování.

Zde jsou některé směrnice, které označuji za nové a pozoruhodné. Můj seznam je osobní a v žádném případě není vyčerpávající.

Společná prosperita byla zmíněna, ale není na ni kladen nadměrný důraz. Cílem společné prosperity je zvýšit životní úroveň relativně chudých, ale společná prosperita, zdůrazňuje Xi, není sociální podpora a dary, tvrdá práce a rovné příležitosti jsou nezbytné. A zatímco soukromé podnikání bude podporováno, hromadění bohatství bude regulováno. Zemědělství a revitalizace venkova jsou i nadále prioritami.

Národní bezpečnost je komplexnější, než jsem slyšel předtím, zahrnuje všechny aspekty čínské společnosti, od potravinové bezpečnosti přes „dvojí oběh“ (posílení domácího trhu s ohledem na ekonomickou soběstačnost), odolnost průmyslového dodavatelského řetězce, ideologickou integritu, rozhodnou ochranu politického systému (o němž všichni vědí, že je veden stranou) až po obranu národní suverenity a územní celistvosti. Čína musí být připravena odolat velkým výzvám, a i když se Xi Jinping zmiňuje o „boji“, je to méně často než v jiných svých projevech, zatímco častěji zdůrazňuje „bezpečnost“ a „zabezpečení“.

Nejdůležitější je snad soběstačnost ve vědě a technologiích, zejména ve světle eskalujících amerických sankcí. Věda, vzdělávání, talent a inovace jsou novým způsobem propojeny s vědou jako hnacím motorem, vzděláváním a přilákáváním talentů jako nezbytným prvkem a vytvářením inovačního ekosystému jako hlavním požadavkem. Cíle jsou zaměřeny na průlomy v klíčových oblastech a mezinárodní konkurence je uznávána.

Nepochybuji o tom, že bezprecedentní a neúnavná protikorupční kampaň bude pokračovat, protože, jak uvedl Xi, je nutné a správné urazit několik tisíc zkorumpovaných úředníků za účelem ochrany a uspokojení 1,4 miliardy poctivých občanů.

Lidová demokracie v celém procesu je popsána jako demokracie ve své nejširší podobě a zdůrazňuje dohled lidí a přímou demokracii na primárních úrovních. Zaujala mě krátká zmínka o „odborech“.

Koncept právního státu je silnější, detailnější a upřímně přesvědčivější než v předchozích zprávách.

Bylo znovu potvrzeno, že trh hraje „rozhodující roli“ při alokaci zdrojů, což není nové, ale stojí to za pozornost, protože někteří analytici mají podezření na omezení nebo návrat ke státní kontrole. Reforma a otevírání budou pokračovat, i když byly méně zdůrazněny než při jiných příležitostech. Vláda má hrát „lepší“ úlohu při přidělování zdrojů, což naznačuje uznání potřeby zlepšení.

Mezinárodně Čína otevřeně nabízí celému lidstvu, zejména rozvojovým zemím, novou formu lidského pokroku a nový způsob modernizace naplněné čínskými zkušenostmi a podporované čínskou ekonomickou silou. Čína by se měla aktivně zapojit ve světě, přispívat čínskou kulturou, nabízet čínské myšlenky a ukazovat skutečnou Čínu.

Je zde nepopiratelně větší důraz na vojenský rozvoj, se specifickými upozorněními, od nových technologií a vybavení souvisejících s obranou až po potřebu tréninku v reálných bojových podmínkách.

Tchaj-wan byl zmiňován významně. Xi zdůraznil, že „řešení otázky Tchaj-wanu je záležitost Číňanů, záležitost, kterou musí vyřešit Číňané.“ Ačkoliv výzva k mírovému znovusjednocení s Tchaj-wanem je důsledná, s jednoznačnou jasností vynikají dvě prohlášení - sjednocení Tchaj-wanu je nezbytné pro národní omlazení a čínská pevnina se nikdy nezřekne použití síly, aby zastavila snahu Tchaj-wanu o nezávislost. Jak řekl Xi Jinping, použití síly by bylo „namířeno pouze proti zasahování vnějších sil a několika separatistů usilujících o „nezávislost Tchaj-wanu“ a jejich separatistické činnosti, není v žádném případě namířeno na naše tchajwanské krajany.“

Xi Jinping hovořil o mladých lidech, jejich příležitostech a výzvách a nové generaci pro novou éru. Nevzpomínám si, že by předchozí zprávy strany obsahovaly tak zaměřenou a celkovou výzvu pro mladé lidi.

Konečně, při hodnocení úspěchů a pohledu do budoucnosti, Xi Jinping řekl, že Čína by měla zůstat skromná a obezřetná a nikdy neztrácet přehled o nedostatcích a problémech, což je přesně to, co mi Xi Jinping řekl osobně před šestnácti lety, když byl tajemníkem strany provincie Zhejiang. Xi Jinping je konzistentní a vize Číny je jasná. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree