Čína na cestě mírového rozvoje je vždy příležitostí pro svět

2022-10-21 14:17:48
Sdílej:

„Čína vždy dodržovala cíl zahraniční politiky zajišťující světový mír a podporu společného rozvoje a je odhodlána budovat společenství se společnou budoucností pro lidstvo.“ Když generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) Xi Jinping na 20. sjezdu KS Číny předložil zprávu jménem 19. ÚV KS Číny, vyvolalo toto prohlášení širokou horkou debatu v mezinárodním společenství. Analytici se obecně domnívají, že to vyjadřuje odhodlání a důvěru Číny pevně následovat cestu mírového rozvoje a modernizace, a KS Číny bude „nadále přinášet větší přínos ke světovému míru, pokroku a prosperitě“.

Mnoho mezinárodních pozorovatelů zkoumá, proč Číně trvalo jen několik desetiletí dokončit proces industrializace, který v rozvinutých zemích trval stovky let, a vytvořit dva zázraky rychlého hospodářského rozvoje a dlouhodobé sociální stability? Je to výsledek tvrdého boje čínského lidu vedeného KS Číny a také to spočívá v tom, že čínská vládnoucí strana vždy chápala trend doby a držela se cesty mírového rozvoje.

Od založení Čínské lidové republiky Čína z vlastní iniciativy nezahájila žádnou válku nebo konflikt, ani neobsadila ani centimetr půdy jiné země. V současné době je Čína stálým členem Rady bezpečnosti OSN s největším počtem mírových jednotek a druhým největším mírovým přispěvatelem OSN, známým jako „klíčová síla“ při mírových operacích OSN.

Cesta mírového rozvoje Číně nejen umožní kráčet směrem k modernizaci, ale také vnese silnou pozitivní energii do mírového rozvoje světa. V uplynulém desetiletí dosáhla průměrná míra příspěvku čínské ekonomiky ke světovému hospodářskému růstu 38,6 procenta a Čína se stala první hnací silou světového hospodářského růstu. Od prosazování a uplatňování skutečného multilateralismu až po podporu budování nového typu mezinárodních vztahů, od předložení Globální rozvojové iniciativy a Globální bezpečnostní iniciativy až po podporu výstavby „Pásma a stezky“ a aktivní účast na reformě a výstavbě globálního systému správy, Čína vždy přijímala praktická opatření k udržení světového míru a na podporu společného rozvoje.

V současnosti se změny ve světě, změny doby a historické změny odvíjejí bezprecedentním způsobem. Epidemie COVID-19 se stále šíří, geopolitické konflikty se zesilují a ekonomická globalizace se setkává s protiproudem... Svět opět stojí na křižovatce dějin. Co dělat závisí na volbách lidí ze všech zemí. Mír a rozvoj jsou cennější než kdy předtím.

„Ochrana základních norem mezinárodních vztahů, ochrana mezinárodní rovnosti a spravedlnosti“, „podpora budování otevřené světové ekonomiky“, „dodržování skutečného multilateralismu“, „Čína nikdy nebude usilovat o hegemonii a nikdy se nezapojí do expanze“... To je volba Číny, ale také koncept, který Čína konzistentně dodržuje.

Mír je předpokladem rozvoje a rozvoj je zárukou míru. Čína v současné době směřuje k všestrannému vybudování silné moderní socialistické země a k dosažení cíle druhého stého výročí. Podle zprávy „Čína dodržuje základní národní politiku otevírání se vnějšímu světu, pevně sleduje výhodnou strategii otevírání se a s novým čínským rozvojem neustále poskytuje světu nové příležitosti.“ To znamená, že pod vedením nového rozvojového plánu Čína a svět vytvoří přínosnější interakci.

Například iniciativa „Pásmo a stezka“ je důležitý veřejný produkt, který Čína poskytuje světu. Od doby, co byla v roce 2013 navržena, přilákala k účasti 149 zemí a 32 mezinárodních organizací. Do konce srpna letošního roku dosáhl čínský obchod se zbožím se zeměmi podél „Pásma a stezky“ celkové hodnoty zhruba 12 bilionů amerických dolarů a nefinanční přímé investice Číny v zemích podél „Pásma a stezky“ překročily 140 miliard amerických dolarů. Bylo zahájeno velké množství projektů spolupráce, které hmatatelně přispívají k hospodářskému rozvoji a ke zlepšení živobytí lidí těchto zemí. Podle Světové banky se očekává, že společná výstavba „Pásma a stezky“ vyvede do roku 2030 v příslušných zemích 7,6 milionu lidí z extrémní chudoby a 32 milionů lidí ze střední chudoby. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že Čína se stala „nepostradatelnou a důvěryhodnou silou pro podporu světového míru a rozvoje“.

Loni v září, když se generální tajemník Xi Jinping účastnil obecné rozpravy 76. Valného shromáždění OSN, předložil Globální rozvojovou iniciativu, jejímž jádrem je podpora společného rozvoje a budování společenství se společnou budoucností pro globální rozvoj. Během uplynulého roku iniciativa globálního rozvoje zakořenila. Iniciativu podpořilo více než sto zemí a mezinárodních organizací a více než 60 zemí se připojilo ke „skupině přátel Globální rozvojové iniciativy“. Globální rozvojová iniciativa je dalším příspěvkem, kterým Čína přispěla k řešení globálních rozvojových problémů a poskytuje „katalyzátor“ pro pokrok Agendy udržitelného rozvoje 2030 OSN.

Rozvíjet se při zachování světového míru, lépe chránit světový mír a podporovat společný rozvoj prostřednictvím našeho vlastního rozvoje. Toto je cesta mírového rozvoje, kterou se Čína vydala. Na nové cestě všestranného budování moderní země se bude KS Číny nadále rozvíjet a bude přinášet prospěch světu. Svět bude také nadále svědkem toho, že „KS Číny je stranou, která usiluje o štěstí pro čínský lid a usiluje o lidský pokrok“.  (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree