Čínští experti se v kontextu 20. sjezdu KS Číny staví za prohlubování čínsko-české spolupráce

2022-11-02 03:38:08
Sdílej:

Čínští experti a učenci sledovali nedávno ukončený 20. sjezd KS Číny a očekávali prohubování čínsko-české vzájemně výhodné spolupráce.

GAO Xiaochuan, zástupce ředitele Střediska pro středo- východí evropské  studií při East China Normal University

Střední a východní Evropa včetně České republiky je důležitým regionem podél „Pásu a stezky“ a  má zvláštní výhody v zeměpisné poloze, průmyslové struktuře a rozšíření trhu při propojení Asie a Evropy a integraci výrobních kapacit mezi Čínou. a Evropou. V pocovidém období by Čína a středo-východní evropské země měly přikládat význam posílení integrace zájmů prostřednictvím prohlubování pragmatické spolupráce. Čína rovněž považuje Format Čína-CEE spolupráce za pozitivní praxi nového typu meziregionální diplomacie. Většina zemí středo-východní Evropy se zaměřuje na rozšíření exportu do Číny a přilákání investic ze čínských podniků. Negativní veřejné mínění v některých CEE zemích vůči Formatu se po posledních letech projevuje především v nenaplnění těchto dvou cílů. Čína přikládá velký význam realizaci projektů spolupráce jako základní kamen pro zajištění stabilního rozvoje vztahů mezi Čínou a zeměmi středo-východní Evropy Na platformách spolupráce Čína-Evropy a Čína-CEE prohlubovaní bilaterální hospodářské a obchodní spolupráci a provádění spolupráce se třetími stranami rovněž muže zvýšit jejich strategickou synergii.

Rusko-ukrajinský konflikt na jedné straně prohloubí energetickou krizi v evropských zemích, zejmená zvýšuje zátěž pro živobytí lidí a podnikání, je evidnetně viděno, že v posledných měsicích se čínský vývoz elektrických přikrývek do Evropy rychle stoupá, ale na druhé straně tento konflikt zrychlí tempo energetické transformace v Evropě, a především odstranění závislosti na Rusko se stalo důležitý konsensus Evropsých zemí. Myslím si, že ekonomické oživení, energetická transformace v Evropě a poválečná rekonstrukce v Ukrajině poskytnou historické příležitosti pro spolupráci mezi čínskými a českými společnosti a dále otevře větší prostor spolupráce zejména v oblasti zelené energii mezi podniky  a tím se přispěje k zdravém a stabilném rozvoje bilaterálních vztahů.


Zhang Haiyan, výkonná ředitelka Střediska středo- východně evropských studií při Zhejiang Financial College

Generální tajemník Si Ťin-pching zhodnotil v pracovní zprávě 20. sjezdu KSČ úspěchy, které dosáhla Čína za posledních deset let. V posledních deseti letech jsme zavedli aktivnější strategii otevírání se světu a naše země se stala hlavním obchodním partnerem více než 140 zemí a regionů. Celková hodnota obchodu se zbožím je na prvním místě na světě, v přitahování zahraničních zdrojů a zahraničních investicí je Čína na předních místech světa. To vytvořilo strukturu otevírání se světu v ještě širším rozsahu, v ještě širších oblastech a na ještě hlubších úrovních.

Ohlédneme-li se na bilaterální hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Čínou a Českou republikou v posledním desetiletí, uvidíme zmenšený obraz úspěchů otevírání se Číny světu za posledních deset let. Za posledních deset let se objem obchodu mezi Čínou a Českou republikou zvýšil z 8,67 miliard USD v roce 2012 na 21,16 miliard USD v roce 2021. Skutečný objem investicí Číny v České republice je asi 1,2 miliardy USD. Jakožto vědečtí pracovníci českých studií vidíme změny v bilaterálním obchodě a investicích za posledních deset let nejen v číslech, ale i za čísly.

Za prvé, posledních deset let bylo obdobím, kdy Čína a Česká republika převzaly iniciativu k posílení spolupráce.

V uplynulých deseti letech posílila Čína a Česká republika propojení aktivní spolupráce. Nejen časté návštěvy na vysoké úrovni, ale také komunikace mezi různými ministerstvy a komisemi, mezi městy a kraji a také mezi nevládními subjekty se pořád zvyšovala. Česká republika představila čínským společnostem a spotřebitelům na CIIE a na China-CEEC Expo české výrobky jako klavíry, malá letadla, pivo, výrobky z křišťálového skla atp. Dovoz z České republiky do Číny se také zvýšil z 2,35 miliard USD před deseti lety na 6,05 miliardy USD v roce 2021.

Za druhé, posledních deset let bylo obdobím, kdy Čína a Česká republika prohloubily vzájemné porozumění a posílily vazby. Čínu a Českou republiku dělí tisíce mil. Ať už jde o průmyslovou spolupráci nebo mezilidskou a kulturní výměnu, je nutné pěstovat na obou stranách upřímnost, důvěru a trpělivost. S posilováním oboustranné průmyslové interakce jsme v posledních letech svědky toho, že se do České republiky vyváží stále více čínských autodílů. Co je důležitější, tyto autodíly jsou v České republice dále opracovávané a poté exportované do Německa, Francie a dalších evropských zemí. Propojení obchodních řetězců postupně následovaly i průmyslové investice. Vezmeme-li jako příklad provincii Zhejiang, pouze v automobilovém průmyslu a průmyslu náhradních dílů investovaly společnosti Zhejiang Wanxiang, Xin Zuobiao, Jifeng, Minth a mnoho dalších v České republice do zřízení továren. Jejich české továrny byly již uvedeny do provozu a dodávají na evropský trh.

Průmyslová spolupráce mezi Čínou a Českou republikou prošla v posledních deseti letech procesem opětovného poznávání a postupného porozumění. Postupně také zesílila podpora oboustranně výhodného trhu. V budoucí spolupráci je o to důležitější, aby Čína a Česká republika odložily spory, prohloubily konsenzus a aby společně prosazovaly rozšiřování bilaterální spolupráce, rozšiřování oblastí a prohlubování její úrovně. Věříme, že české technologie čištění odpadních vod, nanotechnologie a další jistě najdou prostor pro spolupráci v obrovských rozvíjejících se příležitostech, které čínská komplexní výstavba socialistické moderní země vytváří. Věříme také, že čínská fotovoltaická zařízení, chytrá měřící zařízení atp. budou hrát aktivní roli v procesu zelené transformace a technologické inovace v České republice.


TIAN Haochen, lektor Pekingské univerzity mezinárodních studií

Za deset let po 18. národním sjezdu naše výměny mládeže mezi Čínou a Českou republikou dosáhly velkých pokroků. Počet čínských studentů studujících v České republice se zvýšil ze 200 na 2.000. Můžeme vidět, že prezidenti obou zemí mají velmi blízké přátelství. To je právě příklad, ze kterého se mohou naši mladí lidé učit.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree